Un district ºcolar din San Antonio a decis la începutul acestui an ºcolar sã doteze toþi elevii cu un ecuson cu cip RFID. Ecusonul este dotat cu un cod de bare asociat numãrului de identificare socialã a fiecãrui elev, iar cipul RFID monitorizeazã deplasarea elevilor în campusul ºcolar din momentul în care aceºtia sosesc pânã la plecare, scrie descopera.ro.
Cipurile RFID a devenit un element obiºnuit în aceastã erã electronicã – fiind inserate în paºapoarte, legitimaþii ºi în cardurile de credit. În timp, experþii se aºteaptã ca aceste cipuri sã ia locul codurilor de bare de pe produsele din comerþ. În SUA, ºcolile au început sã adopte la rândul lor aceastã tehnologie. Andrea Hernandez, eleva care a refuzat sã poarte ecusonul dotat cu cip, a fost anunþatã de oficialii Northside Independent School District cã nu va putea sã continue sã studieze la Liceul John Jay decât dacã va accepta sã poarte ecusonul în jurul gâtului. Fata refuzã sã poarte ecusonul din motive de religie ºi de intimitate. Oficialii districtului ºcolar au anunþat cã eleva va trebui sã aleagã, începând de luni, alt liceu dintr-un district în care nu sunt folosite aceste cipuri. Momentan, decizia districtului ºcolar a fost suspendatã temporar de un judecãtor din Texas în urma deschiderii unui proces pe aceastã temã de Institutul Rutherford.
sursa: REALITATEA.NET ]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer