COALIÞIA ÎMPOTRIVA STATULUI POLIÞIENESC

COMUNICAT

O ARESTARE SI ELIBERARE LA COMANDÃ POLITICÃ!

Arestarea si eliberarea jurnalistului DAN DIACONESCU, de altfel previzibile ºi anunþate de acuzaþiile subþiri ale DNA, confirmã încã o datã cã avem o Justiþie perceputã de U.E. ca fiind pãtatã ºi ineficientã. Prin aplicarea unor proceduri care încalcã statul de drept, derapajul acestei instituþii aratã în mod indubitabil degradarea moralã a societãþii noastre, a unei Românii pe cale sã devinã un stat falimentar. Avem de-a face cu o farsã juridicã ºi o persecuþie de tip securistic, se confirmã cã punerea sub învinuirea de ºantaj ºi ameninþare a unui primar comunal, a fost fãcutã de D.N.A prin batjocorirea tuturor normelor judiciare. Multe din dosarele instrumentate de procurorii D.N.A. pe numele unor persoane publice sau politice, au eºuat lamentabil în instanþe. Motivul (în cazul jurnalistului Diaconescu): modul în care acuzarea a adunat probele, aratã clar o comandã politicã venitã din sferele puterii! Show-ul televizat ºi transmis pe toate posturile: cu zeci de „mascaþi”, cu dube (având sirenele în acþiune) ale poliþiei, a încercat sã capteze atenþia opiniei publice, însã spre ruºinea celor care l-au comandat, a stârnit revolta ºi simpatia telespectatorilor, care au manifestat în stradã, în sprijinul cunoscutului jurnalist Dan Diaconescu. Daniel Morar (numit în funcþie,de Preºedintele Traian Bãsescu) procuror ºef al Direcþiei Naþionale Anticorupþie, continuã sã fie o prezenþã maleficã, iar rezultatele dezastruoase ale instituþiei pe care o conduce, confirmã cã metodele „comuniste” importate la noi, din perioada bolºevicã, se aplicã cu succes jurnaliºtilor independenþi. Lipsa de reacþie a Preºedintelui-jucãtor ºi a C.S.M., faþã de eºecurile ºi abuzurile în serie ale D.N.A ºi ale Parchetului General, ne întãresc convingerea cã asistãm la un spectacol ieftin ºi periculos, de distragere a atenþiei opiniei publice de la problemele majore ale României. Concluziile integrate în Strategia Naþionalã de Apãrare a Þãrii, potrivit cãrora presa reprezintã o vulnerabilitate la adresa securitãþii naþionale, au fost primite cu un val de critici. C.S.A.T. a identificat principalele vulnerabilitãþi ale României, printre acestea regãsindu-se ºi: fenomenul campaniilor de presã la comandã cu scopul de a denigra instituþii ale statului, prin rãspândirea de informaþii false despre activitatea acestora; presiunile exercitate de trusturi de presã asupra deciziei politice în vederea obþinerii de avantaje de naturã economicã sau în relaþia cu instituþii ale statului. Este regretabil cã Preºedintele Bãsescu ºi C.S.A.T. considerã presa ºi nu criza economicã sau proasta guvernare – o vulnerabilitate pentru siguranþa naþionalã! NE OPUNEM CU HOTÃRÂRE: 1        oricãrei tentative de îngrãdire a cuvântului ºi libertãþilor cetãþeneºti; 2        tentaþiei totalitare, care poate facilita apariþia unui Stat Poliþienesc care sã opreseze ziariºtii, opoziþia ºi societatea civilã, sã ducã la desfiinþarea statului de drept; 3        declarãrii presei independente, ca adversar al statului, în scopul de a impune elogiul mediatic ca politicã de stat. Presa este inamic doar în dictaturi, nu ºi în democraþii. Ca urmare, cerem Preºedintelui Traian Bãsescu DEMITEREA DE ÎNDATÃ A PROCURORULUI ªEF D.N.A- Daniel MORAR Coaliþia Împotriva Statului Poliþienesc prin Preºedinte Viorel Ene – Asociaþia Victimelor Mineriadelor 1990-1991 din România Vicepreºedinte Ion Iofciu – Asociaþia Baricada Inter 1989 Vicepreºedinte Mihai Rapcea – Asociaþia Pentru Apãrarea Drepturilor Apatrizilor ºi Refugiaþilor Vicepreºedinte Ion Varlam – Asociaþia Adevãr ºi Dreptate]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer