germania 300x192 Europa rãmâne fãrã nemþi internationalPopulaþia Germaniei este una dintre cele mai îmbãtrânite din lume. În 2009, fiecare al cincilea cetãþean era trecut de 65 de ani. Oficiul federal de statisticã a prezentat profilul demografic al ultimilor 60 de ani. Cu acest prilej, Roderich Egeler – preºedintele Oficiului Federal de Statisticã – a fãcut o comparaþie între societatea anilor ´50 ºi cea de acum; una mult mai diversificatã, scrie Deutsche Welle. “Fiecare al cincilea om din Germania are origini strãine sau cel puþin un pãrinte nãscut într-o altã þarã. Vorbim despre circa 16 milioane din cele 82 de milioane de cetãþeni ai Republicii Federale”, afirmã Egeler. În orice caz, viitoarea generaþie stã sub semnul întrebãrii. Comparativ cu anii ´50, rata naºterilor s-a înjumãtãþit. Problema îi preocupã de multã vreme pe politicienii germani care cautã permanent soluþii pentru stimularea natalitãþii. Eforturile acestora n-au fost, totuºi, zadarnice – susþin autorii studiului: în 2010 numãrul nou-nãscuþilor a crescut cu douã procente comparativ cu anul 2009, scrie Deutsche Welle. Cu toate acestea, raportat la populaþiile altor þãri de pe glob, mãsurile adoptate pânã acum nu sunt suficiente, susþine Roderich Egeler: “De exemplu, în India rata naºterilor este de 23 de nou-nãscuþi la o mie de locuitori, în Franþa sunt 13, iar în Germania doar 8. În urmã cu 60 de ani se înregistrau 16 naºteri la o mie de locuitori; adicã actuala ratã din Brazilia.” Vestea bunã este cã speranþa de viaþã a germanilor a crescut mult. Un copil nãscut în ziua de azi are ºanse sã trãiascã, în medie, cu 14 ani mai mult comparativ cu unul venit pe lume în anii ´50. Din pãcate, din noua statisticã nu reiese ºi cât timp va mai rezista sistemul social actualului dezechilibru demografic. În orice caz, la nivel educaþional, societatea germanã stã mult mai bine ca acum 60 de ani. Dacã în urmã cu ºase decenii doar 8% dintre femei îºi luau Bacalaureatul, în ziua de azi procentul tinerelor care promoveazã examenul de maturitate îl depãºeºte pe cel al absolvenþilor de sex masculin. Ca ºi înainte, viaþa profesionalã rãmâne însã dominatã de bãrbaþi: ºansele femeilor sunt cu atât mai reduse cu cât e mai înaltã poziþia pe scara ierarhicã. sursa: money.ro]]>

CategoryUncategorized
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer