Capacitãþile intelectuale ale omului încep sã scadã de la vãrsta de 45 de ani, potrivit unui studiu condus de Institutul francez Inserm ºi de Univerity College din Londra.

Cum ne prostim cu vârsta stiinta
‘Capacitatea noastrã de a raþiona ºi de a înþelege intrã în declin de la vârsta de 45 de ani’, scrie Institutul francez Inserm (Institutul Naþional pentru Sãnãtate ºi Cercetare Medicalã) într-un comunicat care însoþeºte apariþia unui articol pe aceastã temã în publicaþia britanicã British Medical Journal, citat de Agerpres. Studiul a fost realizat pe baza unor teste de memorie, de vocabular, de raþionament ºi de exprimare verbalã efectuate pe 5.198 de bãrbaþi ºi 2.192 de femei cu vârste cuprinse între 45 ºi 70 de ani, evaluarea realizându-se pe parcursul a 10 ani. ‘Rezultatele aratã cã performanþele intelectuale (cu excepþia testelor de vocabular) scad odatã cu vârsta, situaþie care se accentueazã ºi mai mult atunci când oamenii au o vârstã mai înaintatã’, scrie Inserm. Pe durata celor 10 ani cuprinºi în evaluare, performanþele intelectuale au scãzut cu 3,6% în cazul bãrbaþilor cu vârste cuprinse între 45 ºi 49 de ani ºi cu 9,6% pentru cei cu vârste cuprinse între 65 ºi 70 de ani. În cazul femeilor, scãderea acestor capacitãþi este identicã pentru prima grupã de vârstã, dar mai puþin accentuatã decât în cazul bãrbaþilor (-7,6%) în cazul celei de-a doua grupe de vârstã. Potrivit conducãtorului echipei Inserm, este important ‘sã determinãm vârsta la care declinul intelectual începe’ întrucât ‘probabil este mai eficient sã acþionãm de la începutul procesului’ apelând în special la tratamentul medicamentos ‘pentru a schimba cursul îmbãtrânirii cognitive’. Deºi este recunoscut faptul cã performanþele intelectuale scad odatã cu înaintarea în vârstã, momentul de început al acestui declin rãmâne un subiect controversat. Potrivit Inserm, studii recente înclinã mai degrabã sã infirme ipoteza cã acest fenomen începe la vârsta de 60 de ani.]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer