Mihai Rãzvan Ungureanu nu mai poate de grija UE ºi de creºterea influenþei formaþiunilor naþionaliste în tot mai multe state de pe “bãtrânul continent”, propunând mãsuri antidemocratice de supraveghere ºi inhibare a renaºterii naþionale a popoarelor europene. Premierul român, probabil încã infectat de apucãturile bolºevice deprinse în perioada în care era membru supleant în Comitetul Central al Uniunii Tineretului Comunist (UTC), a pledat miercuri pentru organizarea unui Consiliu European consacrat “ascensiunii partidelor de extremã dreapta ºi antieuropene”, în acelaºi context estimând cã vetoul Olandei faþã de aderarea României ºi Bulgariei la spaþiul Schengen “erodeazã ideea europeanã”. Pentru organizarea unui Consiliu European extraordinar, “România trebuie sã facã o solicitare oficialã cãtre preºedintele Herman Van Rompuy”, care va analiza oportunitatea convocãrii unui astfel de consiliu, dupã consultarea celorlalte state membre, precizeazã Biroul de presã al preºedintelui Herman Van Rompuy, citat de corespondentul Agerpres. Preºedintele Consiliului European este cel care stabileºte organizarea unui consiliu extraordinar, la cererea oficialã a unui stat membru, dupã consultarea celorlalte þãri din blocul comunitar, precizeazã sursa citatã. “Cred cã ar fi important sã avem un Consiliu European extraordinar pentru a vedea cum putem reacþiona (…) pentru ca situaþiile precum aceasta, care erodeazã ideea europeanã, sã nu ia ostatice politicile de integrare”, a afirmat primul ministru român, într-o întâlnire cu presa strãinã de la Bucureºti. “Cred cã a venit momentul sã discutãm deschis cum reacþioneazã Europa la influenþa electoralã în creºtere a partidelor de extremã dreapta. Ideea este de a lansa dezbaterea. Este ca o suferinþã pe care trebuie sã o recunoaºtem înainte de a cãuta un tratament”, a explicat el, citat de AFP. Premierul a criticat poziþia Olandei, o þarã unde deputaþii populiºti ºi eurosceptici ai Partidului Libertãþii (PVV)  “þin ostatic guvernul”. “Existã un stat care se opune intrãrii României în spaþiul Schengen în virtutea unui calcul de politicã internã care derivã din fragilitatea guvernului”, a declarat premierul, fãcând apel la “cãutarea unei rezolvãri a acestei situaþii”. Mihai Rãzvan Ungureanu s-a mai exprimat împotriva “extremismului de dreapta” ºi în urmã cu câteva sãptãmâni, aflat într-o vizitã la Iaºi. Premierul a declarat atunci cã este momentul pentru a începe o discuþie despre modul în care discursul “extremist ºi xenofob” începe sã-ºi facã simþitã prezenþa în parlamentele naþionale. În mod ciudat, fostul director al Serviciului de Informaþii Externe nu se aratã la fel de îngrijorat ºi de prezenþa în legislativele europene a partidelor comuniste, probabil datoritã nostalgiilor roºii din tinereþe. Sursa: FrontPress.ro]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer