Teoria universurilor multiple explicã moartea într-o nouã abordare ºtiinþificã
 

Cei mai mulþi oameni se tem de moarte, cred în ea pentru cã au fost învãþaþi cã vor muri. Ei se asociazã cu corpurile lor, iar acestea mor, inevitabil. Conform unei noi teorii însã, specialiºtii sugereazã cã moartea nu este un eveniment final.

Dr. Robert Lanza, director ºtiinþific la „Advanced Cell technology” ºi profesor la Facultatea de Medicinã din cadrul Wake Forest University, a oferit noua abordare a fenomenelor care se produc în momentul morþii, din perspectiva fizicii cuantice. Anumite observaþii nu pot fi prevãzute la modul absolut, existã o gamã de observaþii posibile pentru fiecare probabilitate. Pentru a explica acest concept, specialistul a oferit exemplul universurilor multiple, aprofundat de biocentrism, o nouã teorie ºtiinþificã. Existã un numãr infinit de universuri, conform teoriei, ºi orice s-ar putea întâmpla se petrece într-unul sau altul. „Moartea nu existã în aceste scenarii, la modul real. Toate universurile posibile existã simultan, indiferent de ce se întâmplã într-unul din ele. Deºi corpurile sunt destinate sã se autodistrugã, sentimentul de a fi în viaþã, conºtientizarea lui «cine sunt eu?» nu este nimic mai mult decât o sursã de energie de 20 de waþi care funcþioneazã în creier. Dar aceastã energie nu dispare la moarte”, a explicat Robert Lanza. Una dintre axiomele ºtiinþifice este aceea cã energia nu moare niciodatã, nu poate fi creatã sau distrusã. Întrebarea la care cercetãtorul a elaborat un rãspuns în studiul sãu asupra morþii este dacã aceastã energie transcende dintr-o lume în alta. 20 de waþi de energie Indiferent de alegerile fãcute de cel care observã o acþiune, cel care o efectueazã va experimenta efectele acesteia, a explicat cercetãtorul. Legãturile dintre evenimentele în care sunt implicaþi subiecþii observaþi ºi universuri depãºesc conceptele noastre clasice de spaþiu ºi timp. „Dacã cei 20 de waþi de energie ar proiecta un rezultat sau altul pe un ecran, aceeaºi «baterie» ar fi responsabilã pentru proiecþie, indiferent dacã fasciculele ar ajunge pe un ecran sau pe mai multe”, a scris cercetãtorul pe site-ul sau, roberlanza.com. Percepþia ºi experimentarea se traduc prin informaþii descifrate de creier, pentru care spaþiul ºi timpul sunt doar instrumente de ordonare a acestora. Într-o lume lipsitã de spaþiu ºi timp, moartea nu existã. Chiar Einstein spunea cãtre sfârºitul vieþii: „Prietenul meu a plecat din aceastã lume ciudatã cu puþin înaintea mea. Aceasta nu înseamnã nimic. Oamenii ca noi ºtiu cã distncþia dintre trecut, prezent ºi viitor este doar o iluzie care persistã cu încãpãþânare”. Nemurirea nu înseamnã existenþã perpetuã  într-un timp nesfârºit, ci locuieºte, mai degrabã, în afara timpului cu totul, a explicat Lanza.   sursa: adevarul.ro
]]>

CategoryUncategorized
Tags
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer