“Minciunile gogonate ale jalnicului «avocat al diavolului» Mihai Rapcea au picioare scurte”. Articolul respectiv precum și alte evenimente mai mult sau mai puțin recente din istoria MISA, îmi amintesc de romanul lui George Orwell, 1984.   În societatea totalitaristã a poveștii lui Orwell, sub atenta îndrumare a lui Big Brother, Istoria era rescrisã, ziarele, cãrțile și filmele erau refãcute (chiar cele din trecut), șterse din arhive, nume, date și persoane dispãreau fiind înlocuite de altele, singurul reper memorialistic al Istoriei reale, obiective, rãmânând în amintirile indivizilor, și ele fragile, supuse subiectivitãții, anonimatului și dispariției.   În ecranizarea romanului 1984, sunt șocante pentru noi românii, care încã nu am uitat anii de teroare comunistã, imaginile unei sãli pline de funcționari, în care modificãrile diferitelor pagini din ziare vechi sau cãrți, soseau enigmatic, prin sistemul pneumatic de comunicare, cu modificãri de genul: “la pagina cutare din ziarul cutare din data cutare, se va înlocui din articolul cutare paragraful cutare, cuvantul cutare cu cuvantul cutare, sau numele ……… cu numele ………………”.   Tehnologia manipulãrii memoriei colective și implicit a Istoriei nu este invenția lui Orwell, ea fiind cunoscutã pentru prima datã la egipteni, unde numele unui faraon sau al unui individ indezirabil era șters din caseta cu hieroglife de pe monumentele destinate sã înfrunte Timpul, fiind uneori înlocuit cu alt nume.   Aceeași tehnologie o întâlnim șio la MISA din pãcate. Am avut un sentiment pur orwelian de greațã și teroare, când am descoperit cu stupoare ieri, la predarea de pe casetã video a lecției teoretice de la cursul meu (de anul 15), cã acesta era ținut – fãrã nici o explicație, de cãtre Savel Cãlin.   Cu douã lecții în urmã, instructorul ne explicase cã lecția ce ni se va proiecta de pe caseta video era printre ultimele lecții în care predã Grieg, datoritã evenimentelor din 2004. SȚIAM cu certitudine cã dupã fuga lui Grieg, cursurile de yoga de la anul cel mai mare au fost ținute de soții Claudiu și Simona Trandafir, cei blamați astãzi sub denumirea de “conspiratori ridicoli” în cadrul MISA.   Am fost deci surprins ca în locul lui “Claudelu”, cum îl alinta odiniaorã Grieg   pe “groaznicul conspirator ridicol”, “securist turnãtor” și “trãdãtor”, sã vãd cã filmãrile originale ale lecțiilor teoretice, pline de emoția evenimentelor din 2004, au fost înlocuite FÃRÃ SÃ NI SE ADUCÃ LA CUNOȘTIINȚÃ, și fãrã ca nimic sã o arate, cu lecții ținute în fața unei camere de luat vederi (filmate ulterior momentului “debarcãrii” Trandafirilor), fãrã auditoriu (evident), citite de pe o foaie, de cãtre Savel Cãlin, inclusiv cu meditația crespondentã (exemplificarea), ca și cum acesta realiza acea meditație împreunã cu cursanții aflați în fața sa !!!   Acum, sã nu se înțeleagã cã îi țin partea lui Claudiu sau Simonei. Dar simplul fapt cã mã refer la ei fãrã invective sau înjurãturi mã supune bãnuielii și oprobiului public misan și mã face pãrtaș la “crimele” lor.   Vã sunã cunoscut ? Celor mai tineri, le spun cã aceasta este faimoasa formulã de reeducare comunistã, pusã în aplicare de cãtre Pantiușa Botnarenco în închisorile comuniste, și apoi extinsã asupra întregii țãri, prin aparatul de propagandã comunistã, pentru creearea “omului nou” comunist, dotat evident, cu o memorie nou nouțã…   Alte exemple vin sã reaminteascã celor mai vechi, rãmași la MISA, de ADEVÃRATA ISTORIE A ȘCOLII DE YOGA, și implicit de eșecurile ei.   Vã mai amintiți de articolele elogioase din revista Yoga Magazin și de pe site-ul yogaesoteric, despre “marele swami” Narcis Tarcãu ? Dar cele despre deschiderea cursului de yoga al MISA în Australia, de cãtre Monica Ceșa ? Sau articolul elogios, (rãmas încã în ediția tipãritã a revistei Yoga Esoteric) la adresa lui avocatului Nițurad Dumitru, salvatorul din pușcãrie a lui Gregorian Bivolaru, în anul de grațier 2004 ?  Toate acestea au dispãrut, împreunã cu referirile la aceste persoane, fiind înlocuite (pe unde s-a putut) cu materiale calomnioase la adresa celor mult-lãdudați odinioarã… Cum a putut o victimã a aparatului de represiune comunist, Gregorian Bivolaru în spețã, sã adopte metodele și mijloacele torționarilor sãi ?! CUM AM AJUNS NOI AȘA DE LINGÃI, DE DEDICAȚI CULTULUI PERSONALITÃȚII UNUI SINGUR INDIVID !!? L-AM UITAT PE CEAUȘESCU !???   Nu aș scrie toate acestea dacã nu aș considera cã este necesar ca adevãrata istorie a MISA sã fie repusã în drepturi. Pentru cã am observat cã, la 7 ani de la plecarea dintre noi a lui Gregorian Bivolaru, au apãrut noi aplaudaci, noi scribi dedicați rescrierii istoriei, DAR CARE NU L-AU CUNOSCUT PEERSONAL PE GREGORIAN BIVOLARU, nici pe soții Trandafir, nici pe Narcis Tarcãu, nici pe Monica Ceșa, nici pe Eugen Mârț, nici pe Nițurad Dumitru, nu au cunoscut istoria pe care o rescriu, și cãrora nu le pasã. Pentru ei nu conteazã. Pentru noi, cei mai vechi, da !   Erorile și greșelile trecutului sunt importante pentru cã fãrã învãțãmintele pe care le tragem din ele, riscãm sã le repetãm. Gregorian Bivolaru, din dorința de a oferii noilor discipoli (și chiar vechilor, dacã s-ar putea !) o imagine idilicã, perfectã a MISA, nu ezitã sã rescrie istoria școlii, sã arunce în neant rebuturile și eșecurile. De aici și obișnuința minciunii, a rescrierii istoriei. De aici și nonșalanța cu care apar articole semnate chipurile de Nicușor Catrina sau Dan Bozaru, pe yogaesoteric, prin care se susțin minciuni contrarii adevãrului, așa cum a rãmas el în memoria oamenilor. Sunt curios dacã Dani ar avea “puterea spiritualã” sã își citeascã cu voce tare, în fața colegilor de la anul cel mai mare (cei care ȘTIU ADEVÃRUL), articolul calomnios la adresa mea – atribuit lui, în care nu recunoaște pedeapsa primitã de la Grieg, chiar dacã probabil cã ulterior a fost “iertat” de  ea…   Drama este cã, cu cât rãmânem mai puțini din cei vechi, cei care ne amintim, cu atât mai mult se întãrește în jurul nostru crusta minciunii, a adevãrurilor rescrise dupã bunul plac al unora.   Personal, nu am nici o opinie în vendeta dintre Grieg și soții Trandafir. Este clasicul caz al unor oameni de încredere, ajunși în poziții de putere, care au pe numele lor niște proprietãți pe care probabil cã nu mai vor sã le “restituie” pe numele altor “oameni de încredere” ai lui Grieg – în cadrul MISA. Treaba lor ! Problema e cã, din treaba lor, a devenit și treaba noastrã. Suntem forțați sã îi ocãrâm, sã îi condamnãm, altfel suntem priviți ca fiind la fel de trãdãtori ca și ei.   Acum, pun și eu o întrebare logicã, de bun simț: A MAI AUZIT CINEVA O VORBULIȚÃ DESPRE EUGEN MÂRȚ, alt “discipol eșuat” al lui Gregorian Bivolaru, și membru marcant (odatã !) al MISA ?! Rãspuns final: NU !!! De ce ? PENTRU CÃ NU ARE DE DAT NICI O CASÃ ÎNAPOI !   În rest, ca și soții Trandafir, și el și-a “tras” curs de yoga personal, la concurențã cu MISA, curs de mare scucces de altfel (din câte am auzit). Cu toate astea, nimeni nu pune tunurile pe el, fãcându-l “rãtãcit spiritual” sau “demoniac”. Cam astea ar fi de spus. Vã las în continuare în compania “minutului de urã”, lãtrat în scris de cãtre scribii de pe yogaesoteric, la adresa mea. Sã ne trãiești, Dani Bozaru ! Îți place ce vezi în oglindã când te trezești dimineața ? PS: prezint textul integral al articolului, cu tot cu calomniile abjecte  la adresa mea din comenatariile apãrute din minut în minut la câteva momente dupã publicarea pe site-ul yogaesoteric al articolului cu pricina. Mai rãruț bãieți, mai rãruț, cã se prinde misanul de rând cã scrieți la normã, în regim de karma yoga ! Evident, și cenzura funcționeazã la fel. Pentru cã dreptul la opinie și libertatea de expresie nu existã la MISA, sau pe yogaesoteric. Acolo nu poți fi decât bãlãcãrit. Am postat și eu un comenatriu la acel articol, dar evident cã nu mi-a fost publicat. Din rațiuni ce țin de respectarea adevãrului, desigur :)) Minciunile gogonate ale jalnicului «avocat al diavolului» Mihai Rapcea au picioare scurte

de Dan Bozaru

MOTTO:

1. „Pentru a reuºi sã facem într-un mod dumnezeiesc binele, chiar ºi 999 de zile nu ne sunt suficiente, dar pentru a face ceva rãu, o singurã zi le este de ajuns celor abjecþi ºi netrebnici.” – profesor yoga Gregorian Bivolaru

2. „Eternul (Dumnezeu) a vãzut cã rãutatea oamenilor era mare pe Pãmînt ºi cã toate gândurile inimilor lor erau orientate cu îndârjire în fiecare zi numai cãtre ceea ce este rãu.” (Genezã VI,5)

3. „Nu te mânia niciodatã pe cei rãi ºi nu te uita cu invidie la cei care fac mult rãu, cãci datoritã faptelor lor ei vor fi cosiþi iute ca iarba ºi se vor veºteji întocmai ca verdeaþa. Încrede-te în Domnul Dumnezeu ºi fã întotdeauna doar binele. Comportã-te aºa cum se cuvine ºi umblã în credincioºie fãcând Voia Domnului Dumnezeu. Domnul Dumnezeu sã-þi fie desfãtare, cãci El îþi va dãrui tot binele ce îþi doreºte inima.” (Psalmul 37, 1-4)

4. „Atunci când trebuie sã aleagã, marea majoritate a oamenilor îi preferã în mod spontan pe cei imbecili în locul celor rãi, pentru cã cei rãi niciodatã nu se opresc ºi mai mereu scornesc noi ºi noi rãutãþi.” – profesor yoga Gregorian Bivolaru

5. „Manifestarea neîncetatã a rãutãþii ºi a duºmãniei este întotdeauna – fãrã nicio excepþie – chinuitoare, distructivã ºi epuizantã.” – profesor yoga Gregorian Bivolaru

6. „ªtiþi care este deviza implicitã a celor rãi ºi plini de urã?! Acea devizã este: Hai sã ne mâncãm cu o cât mai mare rãutate ºi viclenie unii pe alþii!” – profesor yoga Gregorian Bivolaru

Glosar Scandal = acest cuvânt provine de la termenul grecesc skandalon. Scandalul este o faptã reprobabilã, o situaþie, o întâmplare urâtã, ruºinoasã, ce provoacã indignare, revoltã, nemulþumire etc, etc. Prin extensie, se poate spune cã scandalul este cel mai adesea un prilej de indignare, de nemulþumire.  Dincolo de aparenþe, atunci când un scandal este privit din punct de vedere ocult se poate spune cã el este întotdeauna – fãrã excepþie – însoþit de o declanºare a unor energii subtile nefaste, ce este direct proporþionalã cu amploarea sa. Aceste fenomene oculte, malefice au de fiecare datã loc printr-o inconºtientã angrenare colectivã funestã ce este declanºatã ºi catalizatã cu o mare uºurinþã prin mijloacele mass media, de fiecare datã când este lansat un scandal. Este important sã reþinem cã toate aceste fenomene oculte, malefice se declanºeazã cu aceeaºi intensitate chiar ºi atunci când respectivul scandal este de fapt o invenþie aberantã sau o calomnie abjectã care este în prealabil regizatã cu abilitate ºi viclenie din culise, creându-se apoi aparenþa unei aºa-zise „realitãþi” acolo unde de fapt totul sau aproape totul este minciunã, calomnie, sau exagerare abjectã ºi neruºinatã. Având în vedere aceste aspecte care sunt cunoscute mai ales de cãtre cei iniþiaþi, tocmai de aceea se spune în Biblie cã întotdeauna  scandalul face sã aparã prilejul de a pãcãtui, sau cu alte cuvinte face sã aparã ocazia de a greºi. Toate acestea sunt cu uºurinþã posibile dacã avem în vedere cã un mare scandal genereazã în mod spontan indignare, protest, revoltã ce este produsã de o anumitã faptã sau situaþie ce este prezentatã astfel încât sã fie cât mai scandaloasã. Fiecare scandal ce este fie real, fie inventat  cu viclenie ºi abilitate (pe baza unor calomnii abjecte) face apoi sã aparã – cel mai adesea – stãri malefice colective de vrajbã, de dezbinare, de neînþelegere, de urã, de rãutate, de dezgust, de revoltã, de duºmãnie ºi supãrare. Scandalul este deloc întâmplãtor prezentat în Biblie ca fiind o piedicã, un obstacol, sau o dificultate neprevãzutã ce trebuie sã fie luatã în considerare. Scandalagiu = bãrbat ce cautã cu tot dinadinsul sau care provoacã adeseori scandalul, cãruia îi place scandalul. Scandaliza = a fi sau a face sã aparã indignare, revoltã faþã de anumite fapte reprobabile sau faþã de anumite abuzuri. Scandalizarea face sã fie neplãcut impresionate sau chiar ºocate de un fapt neaºteptat, insolit, exagerat mai ales acele fiinþe umane ce sunt vizate sau care sunt într-un anume fel sugestionate ºi influenþate prin intermediul scandalului ce este dezlãnþuit.

Încã de la început consider cã este necesar sã precizez faptul cã expresia „avocatul diavolului” este o expresie clasicã, ce figureazã în Dicþionarul francez Robert al expresiilor ºi locuþiunilor. Expresia „avocatul diavolului” îl indicã pe acela care apãrã o cauzã ce este în general consideratã ca fiind rea. Expresia este împrumutatã din dreptul ecleziastic, unde acesta este numele familiar al avocatului care este însãrcinat sã conteste sfinþenia ºi sã opunã obiecþii în cazul unei canonizãri. În limbajul curent, expresia este remotivatã ºi cel mai adesea ea se referã la acela care apãrã ceea ce alþii cred cã este rãul. Studiind pe site-ul sãrmanului avocat Mihai Rapcea mulþimea articolelor pline de calomnii ºi atacuri furibunde atît la adresa acestei ºcoli spirituale, dar mai ales la adresa profesorului yoga Gregorian Bivolaru, mi-am dat seama cã aceastã expresie oarecum clasicã i se potriveºte întru totul. Cu aceastã scurtã introducere intru acum în subiect.

Am aflat cu stupoare în urmã cu douã zile despre un comentariu plin de rãutate ºi totodatã aiuritor, al jalnicului „avocat al diavolului” Mihai Rapcea, ce a fost postat pe blogul sãu, referitor la o presupusã poruncã, pe care el susþine cu impertinenþã cã aº fi primit-o în urmã cu mai mulþi ani de la profesorul yoga Gregorian Bivolaru. În primul moment m-am întrebat de ce acest om, care se pretinde un avocat, nu a catadixit sã îmi cearã pãrerea înainte de a scrie astfel de mizerii pe blogul sãu. Probabil el a sperat cã, scriind despre astfel de subiecte calomnioase ºi scandaloase va reuºi sã atragã un numãr din ce în ce mai mare de vizitatori pe blogul lui, vizitatori care sunt avizi de astfel de minciuni cât mai gogonate. Acum, pentru mine este clar cã jalnicul „avocat al diavolului” Mihai Rapcea a ignorat cu desãvârºire binecunoscutul principiu al justiþiei, care este enunþat astfel: „Sã ascultãm de fiecare datã ºi cealaltã parte”. Aceasta aratã ca jalnicului „avocat al diavolului”, Mihai Rapcea, i s-a urcat deja la cap orgoliul de „avocat celebru” ºi de aceea el „a uitat” sã mai aplice acest principiu fundamental al dreptului.

„Speþa” (ca sã mã exprim în limbajul avocãþesc) pare sã fie desprinsã dintr-un „basm” cretin autohton. Mai precis, se afirmã cã am primit o aºa-zisã pedeapsã – dupã ce am tradus o carte ce a fost scrisã de Swami Shivananda, în care erau date mai multe mantra-e – prin care trebuia „sã construiesc sau sã cumpãr pe banii mei” nu mai puþin de patru case, care apoi zice-se cã ar fi trebuit sã fie donate ºcolii noastre de yoga. Altminteri, o cumplitã karma nefastã, pe care aº fi acumulat-o nici mai mult, nici mai puþin prin publicarea acelei cãrþi, m-ar fi rãpus fãrã dar ºi poate!

La început, citind aceste aberaþii am râs ºi m-am întrebat de ce nu au introdus în acea „pedeapsã” ºapte, douãsprezece ºi chiar, de ce nu, paisprezece case, pe care, zice-se, ar fi trebuit sã le cumpãr. În definitiv, nimic ºi nimeni nu-l poate împiedica pe jalnicul ºobolan ce se ascunde în bezna anonimatului – ºi care se intituleazã cu o mare lãudoreºenie IntenseLight -, sã afirme, ca un mare mincinos ce este, orice parascovenie pe care mintea lui plinã de rãutate o scorneºte. Þin sã adaug cã, dupã ce am citit de la un capãt la celãlalt afirmaþiile acestui ºobolan ce se vrea anonim, mi-am putut da seama, pe baza indiciilor care sunt presãrate în textul respectiv, cã în realitate este vorba de un „celebru” trãdãtor, turnãtor ºi care este unul dintre „greii” grupusculului ce a fost intitulat „al conspiratorilor ridicoli”. Conþinutul textului postat indicã totodatã cât de mult a decãzut acest sãrman rãtãcit, care este un penibil conspirator ridicol, deoarece am observat cum se contrazice adeseori ºi îºi pune astfel în evidenþã prostia imensã în care se complace. Veþi vedea, pe parcursul acestei replici, dovada care ne aratã cât este de prost acest ºobolan anonim, despre care noi ºtim cã a fost un turnãtor pe vremea Securitãþii, dar care nu s-a sfiit dupã aceea, când a fost demascat, sã afirme cu impertinenþã cã în viaþa lui el nu a fãcut aºa ceva (adicã, turnãtorie la Securitate).

Citind afirmaþiile acestui ºobolan anonim ridicol, am putut sã-mi dau seama cât de prost poate sã fie atunci când este capabil sã-ºi imagineze cã poþi jongla în fel ºi chip cu niºte case cumpãrate, de parcã ai stãpîni peste jumãtate din þarã ºi ai avea la dispoziþie un tezaur ca sã le cumperi sau sã le construieºti. La drept vorbind, chiar ºi pãtimaºul nostru fost prim ministru Adrian Nãstase s-ar fi declarat depãºit de situaþie, cu toate cã nu întâmplãtor a fost supranumit „Nãstase – patru case”. Mai ºtii, poate cã acest ridicol ºobolan anonim s-a inspirat din aceastã bazã uriaºã a vorbelor aruncate în vînt. Cu astfel de calomniatori ticãloºi, nu este exclus sã aflãm peste câþiva ani de zile cã ºi Adrian Nãstase a primit o „poruncã” straºnicã de la domnul Bivolaru, ca sã cumpere mãcar douã case drept pedeapsã pentru circul pe care l-a orchestrat în martie 2004.

În decursul timpului am observat cã aproape întotdeauna „folclorul bazaconistic” ce prolifereazã pe la colþuri în cadrul acestei ºcoli spirituale conþine o bogãþie inepuizabilã de minciuni, care mai de care mai gogonate. Atunci când sunt repetate, aceste minciuni ajung sã fie în cele din urmã considerate drept un „adevãr” de necontestat. Partea cea mai proastã este cã în acest „folclor bazaconistic” sunt reunite adeseori de-a valma pãreri, bîrfe, idei tâmpe, teorii hilare, prejudecãþi, care mai de care mai nãucitoare, ce prezintã un caracter rãutãcios ºi subiectiv. Aceste banale „nevinovãþii” ce alcãtuiesc „pâinea” cea de toate zilele a sãrmanelor fiinþe umane ce sînt avide de bârfe, rãutãþi ºi calomnii de tot felul, funcþioneazã cel mai adesea pe principiul telefonului fãrã fir: dacã la un capãt cineva spune A, poþi sã fii sigur cã la celãlalt capãt vei auzi peste câteva luni cã este vorba despre Z. Probabil cã acest obicei greþos al bârfei sau al calomniei, ce încã persistã la cursanþii acestei ºcoli, îºi are rãdãcinile îngropate adânc în perioada obscurã a Fanarului. În orice caz, astfel de obiceiuri atîrnã ca un jug de plumb de gâtul acestor aºa-ziºi cursanþi ºi le înjoseºte fiinþa pe nesimþite, fãcându-i la un moment dat sã vâneze cu o foame obsesivã cele mai aberante calomnii, cele mai greþoase bârfe pe care ei le întreþin sau, de la caz la caz, care genereazã creºterea urii ºi a duºmãniei împotriva acestei ºcoli spirituale ºi mai ales împotriva profesorului yoga Gregorian Bivolaru. Partea tragicã este cã aceºti împãtimiþi ai bârfei, ai rãutãþilor de tot felul ºi ai calomniei nu gãsesc niciodatã timp sã-ºi citeascã cursurile sau sã citeascã mãcar în fugã caietele taberelor spirituale ce li se pun gratuit la dispoziþie, dar în schimb sunt în mod prompt la curent cu toate minciunile aberante, pe care le înghit pe nerãsuflate ºi apoi îºi mãresc dispreþul pentru aceastã ºcoalã spiritualã, spunându-ºi în forul lor lãuntric: „Ia uite, domnule, cât de rãu poate sã fie acest Bivolaru!!” De altfel, în folclor se spune cã un smintit aruncã o piatrã în lac ºi apoi toþi cei din sat se cãznesc sã o gãseascã pentru a o scoate la mal.

Citind lamentabilul articol scris de acest ºobolan anonim ºi ridicol, am rãmas surprins ºi chiar am râs atunci cînd am descoperit ceva elementar. De altfel, toþi cei care au catadixit sã studieze cu o nestãpânitã curiozitate acest articol senzaþionalist, au observat contradicþiile flagrante care aratã cât este de prost acela care l-a scris, deoarece el nu ºi-a dat seama cã prin aceste contradicþii flagrante îºi scoate astfel la vedere prostia în care se aflã.

Iatã despre ce este vorba: jalnicul „avocat al diavolului” Mihai Rapcea afirmã, nici mai mult, nici mai puþin, cã nimeni din aceastã ºcoalã de yoga nu poate sã scrie ºi sã publice o carte, dacã nu a primit în prealabil avizul domnului profesor yoga Gregorian Bivolaru în ceea ce priveºte conþinutul ei. Apoi, fãcându-se afirmaþii vãdit mincinoase, se spune cã eu totuºi am scris o carte, am ºi publicat-o, iar dupã aceea am fost pedepsit în modul în care am arãtat mai sus. Datoritã prostiei ce-l caracterizeazã, jalnicul avocat nu ºi-a dat seama cã, afirmând cã totuºi am tradus ºi am publicat acea carte – pentru care se spune într-un mod mincinos cã am fost pedepsit sã cumpãr patru case -, se anuleazã astfel cealaltã afirmaþie pe care el o face. Este cvasi-evident cã, dacã era adevãrat ceea ce se susþine, adicã dacã nimeni de la MISA nu putea ºi nu poate scrie ºi publica o carte fãrã permisiunea prealabilã a domnului Gregorian Bivolaru, atunci ar fi fost imposibil ca eu sã primesc aprobarea de a scrie acea carte, din moment ce dupã aceea, zice-se, am fost „pedepsit” pentru traducerea ºi publicarea ei.

Iatã cã în felul acesta, jalnicul ºobolan anonim ridicol se dã de gol ºi aratã cât este de prost. Cum ar fi putut sã aparã acea carte, pentru care se spune cã am fost „pedepsit”, dacã în acelaºi timp nimeni din ºcoala noastrã de yoga nu putea ºi nu poate sã publice nicio lucrare fãrã avizul prealabil al profesorului yoga Gregorian Bivolaru?! Iar dacã acea carte a vãzut totuºi lumina tiparului, oare nu este la mintea cocoºului cã, în realitate, nu trebuie sã cerem niciodatã avizul lui Gregorian Bivolaru pentru a publica nu conteazã ce carte? Desigur, acest aspect i-a scãpat prostului ºobolan ridicol, dar el nu poate sã-i scape unei persoane inteligente ºi pline de bun simþ. Totodatã, în felul acesta descoperim cu o anumitã compasiune cât este de prost acest ºobolan anonim, atunci când – scriind toate aceste mizerii – nu ºi-a dat nicio clipã seama cã în realitate se contrazice ºi în felul acesta minciunile sale gogonate pot sã iasã lesne la ivealã pentru cei inteligenþi, care existã totuºi în cadrul acestei ºcoli. În treacãt fie spus, aceastã imensã prostie în care jalnicul ºobolan ridicol se afundã pe an ce trece, aratã starea de regres spiritual ºi de orbire spiritualã în care el deja se aflã. Îmi exprim aici speranþa cã, pentru cei suficient de inteligenþi, aceste aspecte pe care vi le prezint ºi care se bazeazã chiar pe afirmaþiile acestui ºobolan anonim sunt o dovadã a stãrii de prostie în care el se aflã. Dacã aceastã replicã a noastrã va fi cititã cu aceeaºi aviditate ºi de admiratorii sãi fanatici, atunci poate cã unii dintre ei vor avea totuºi un gram de minte ºi îºi vor putea da seama cã idolul lor este prost fãcut grãmadã.

În concluzie, dacã Gregorian Bivolaru ar fi controlat, aºa cum se spune, toate cãrþile care se scriu în cadrul acestei ºcoli, atunci traducerea mea nu ar fi fost cu putinþã sã aparã. Dat fiind însã faptul cã acea traducere a vãzut lumina tiparului, aceasta indicã, fãrã dar ºi poate, cã afirmaþia ºobolanului ridicol ºi anonim este o minciunã sfruntatã. Ca tertip avocãþesc, poate cã afirmaþia lui Mihai Rapcea ar fi putut fi utilizatã în cadrul unei pledoarii ºmechere la tribunal, în faþa unui judecãtor prostãnac, mizând pe labilitatea emoþionalã a tuturor celor prezenþi acolo. În realitate, „cazul” pe care jalnicul „avocat al diavolului” Mihai Rapcea nu se sfieºte sã-l expunã este gol de orice conþinut, pentru cã eu nu am primit niciodatã o asemenea „poruncã” de la profesorul yoga Gregorian Bivolaru ºi totodatã þin sã adaug cã niciodatã în viaþa mea nu am cumpãrat ºi nu am construit vreo casã din banii mei pentru MISA. Dacã afirmaþia lui ar fi fost câtuºi de puþin adevãratã, atunci cum îºi explicã Mihai Rapcea cã, deºi am primit o asemenea „poruncã” fermã, cu toate acestea nu m-am conformat niciodatã ºi nu am cumpãrat nici mãcar o camerã pentru ºcoala noastrã de yoga? De altfel, în numele adevãrului, þin sã-i adresez jalnicului „avocat al diavolului” Mihai Rapcea urmãtoarea întrebare: „De ce, domnule avocat Mihai Rapcea, nu m-aþi întrebat nimic referitor la aceste afirmaþii abjecte, înainte de a posta pe blogul dumneavoastrã toate aceste minciuni tendenþioase ºi pline de urã?”

Datoritã urii viscerale pe care o nutreºte faþã de profesorul yoga Gregorian Bivolaru, jalnicul avocat Mihai Rapcea nu a scos nicio vorbã cu privire la faptul cã ani de zile am beneficiat de o camerã, singur, în ashram, unde mi-am putut desfãºura activitatea datoritã bunãvoinþei pe care acest om (Gregorian Bivolaru) în permanenþã mi-a arãtat-o. Dacã prin reducere la absurd am presupune cã acea „poruncã” aberantã ar fi fost adevãratã, atunci cum îºi explicã Mihai Rapcea faptul cã, deºi au trecut atâþia ani de atunci, pânã în momentul de faþã nu am cumpãrat nici mãcar un perete în cadrul acestei ºcoli ºi, mai mult decît atât, am beneficiat în permanenþã de cazare ºi masã în cadrul unui ashram, în care am putut sã-mi desfãºor liniºtit activitatea, scriind cãrþi, compunând muzicã ºi realizând o serie întreagã de proiecte în care profesorul yoga Gregorian Bivolaru m-a susþinut, manifestând faþã de mine, în permanenþã, o mare bunãtate, omenie ºi considerându-mã ca pe unul dintre prietenii sãi buni.

Iatã cã în ura ºi în duºmãnia ce-l caracterizeazã, avocatul Mihai Rapcea nu a pomenit nicio vorbã despre tot binele pe care Gregorian Bivolaru mi l-a fãcut, dar în schimb a postat pe blogul sãu aceste minciuni gogonate ºi abjecte. În felul acesta se adevereºte ceea ce spune un proverb: „Binele nu face zgomot, iar zgomotul nu face bine.” Mã întreb retoric: va fi oare capabil avocatul Mihai Rapcea sã posteze acest drept la replicã pe blogul sãu? Vã asigur cã, dat fiind orgoliul spiritual ºi rãutatea ce-l caracterizeazã, aºa ceva este o imposibilitate. Mihai Rapcea nu va admite niciodatã ca aceastã replicã sã aparã pe blogul sãu, pentru cã de fapt el urãºte adevãrul ºi iubeºte minciuna, scornelile, fãcãturile, calomniile, pentru cã toate acestea îl ajutã din nefericire sã promoveze ºi sã rãspândeascã scandalul. În aceastã situaþie este evident cã sãrmanul avocat Mihai Rapcea nu-ºi dã seama de implicaþiile pe care le are atitudinea lui ºi nu realizeazã cã felul în care el gândeºte ºi acþioneazã, generând scandal, induce vrajba ºi gânduri rele în atâþia oameni. Nu îmi rãmîne decât sã sper cã urmãtoarele cuvinte ale domnului Gregorian Bivolaru îl vor face pe Mihai Rapcea sã reflecteze mult mai adânc la consecinþele faptelor lui: „Fiecare scandal poate  sã fie considerat ca fiind un scandal activ atunci când este privit din punctul de vedere al fiinþei umane care îl cauzeazã sau poate fi considerat un scandal pasiv atunci când este privit din punctul de vedere al fiinþelor umane care, vrând-nevrând sunt obligate sã-l suporte. Tocmai de aceea, prin intermediul învãþãturilor sale pline de înþelepciune, Iisus  ne-a pus în gardã cã nu este niciodatã  bine sã dezlãnþuim un scandal activ, cãci o astfel de faptã (scandalul respectiv) este cel mai adesea un motiv de poticnire sau, altfel spus, ea este prilejul apariþiei unor stãri acute de îndoialã demoniacã ce se declanºeazã cu o mare uºurinþã în fiinþele umane credule, uºor influenþabile ºi ignorante. În astfel de situaþii este de la sine înþeles cã, pânã la urmã, vom suporta cu vârf ºi îndesat consecinþele karma-ice nefaste ale faptelor noastre rele. Altfel spus, mai devreme sau mai târziu fiecare fiinþã umanã va culege întotdeauna exact rãul pe care l-a semãnat prin faptele sale nesãbuite. În astfel de situaþii, cu cât vor fi mai multe fiinþe umane ce vor fi într-un anume fel afectate de scandalul activ pe care o fiinþã umanã l-a declanºat‚ cu atât mai mari vor fi apoi consecinþele karma-ice nefaste pe care ea va fi apoi silitã sã le suporte într-o încarnare ulterioarã.”

Este trist sã constatãm cã, datoritã stãrii de orbire în care se scufundã, sãrmanul avocat Mihai Rapcea nu realizeazã în ce situaþie se va afla atunci când, pãrãsind definitiv aceastã lume – aºa cum de altfel vom face fiecare la vremea noastrã -, se va gãsi faþã în faþã cu îngerul de luminã, care îl va întreba: „Ce ai fãcut cu viaþa ta?!!” κi imagineazã oare jalnicul avocat Mihai Rapcea cã, scriind articole pline de urã, duºmãnoase ºi împãnate de minciuni abjecte, va reuºi în felul acesta sã progreseze pe calea spiritualã pe care se aflã?! κi poate el imagina cã, fãcând scandal, aºa cum s-a obiºnuit în ultima vreme, va reuºi sã atingã cumva stãri de samadhi?! Gîndesc cã, dacã în primele luni de curs un clarvãzãtor oarecare i-ar fi spus lui Mihai Rapcea în ce cloacã va ajunge sã se complacã mai târziu, atunci când va fi în anul în care el se aflã la acest curs, el ar fi replicat cu vehemenþã: „Baþi cîmpii! Aºa ceva nu este cu putinþã! Doar nu o s-o iau razna ºi sã ajung sã mã dedau la astfel de mizerii!” Cu toate acestea, este evident pentru toþi cursanþii plini de bun simþ, care urmeazã cursurile de yoga în cadrul ºcolii MISA, cã Mihai Rapcea se aflã într-o cumplitã stare de derivã ºi multe dintre faptele sale aratã regresul spiritual cu care se confruntã.

Probabil cã, citind aceste rânduri, Mihai Rapcea va face o crizã de furie ºi se va grãbi sã-mi spunã: „Cine eºti tu, ca sã îndrãzneºti sã-mi spui mie toate acestea?!” La o astfel de întrebare, eu îi pot rãspunde: „Sunt o fiinþã umanã oarecare, ce te judecã dupã faptele ºi scandalurile pe care le faci ºi îºi dã seama cã, aºa cum pomul se cunoaºte dupã roade, tu poþi fi cunoscut dupã faptele tale ºi dupã stãrile de duºmãnie furibundã pe care le manifeºti.” De altfel, þin sã mãrturisesc cã am fost ºi sunt uimit de bunãtatea, umilinþa ºi rãbdarea de care Gregorian Bivolaru a dat dovadã, acceptând ca o astfel de fiinþã umanã, care este un opozant îndârjit, sã continue sã frecventeze totuºi cursurile acestei ºcoli de yoga. Avocatul Mihai Rapcea nu s-a gândit nicio clipã la rãul pe care îl face fiinþelor umane naive ºi superficiale, care sunt dispuse sã creadã toate gogomãniile rãutãcioase pe care el le lanseazã pe blogul sãu, ce îºi atrage vizitatorii mai ales prin scandalurile pe care le promoveazã. Tocmai de aceea mã întreb dacã el cunoaºte spusele pline de înþelepciune ale lui Iisus în aceastã direcþie: „Iisus a spus: Suferinþã ºi nefericire va fi întotdeauna pentru omul prin care scandalul apare în lume.” (Evanghelia dupã Matei) Prin urmare, ar fi bine ca sãrmanul avocat Mihai Rapcea sã reflecteze cât mai adânc la semnificaþia acestui citat.

Luând în considerare toate aceste aspecte, se poate spune cã s-a forþat în cazul meu o poveste fantasmagoricã, inventatã de la un capãt la altul de dragul „ineditului” ei. Pe de altã parte, þin sã mãrturisesc cã eu am publicat de-a lungul timpului mai multe cãrþi ºi articole pe diverse teme de spiritualitate la mai multe edituri din þarã ºi la fel au fãcut mai mulþi colegi de-ai mei, care de asemenea au scris ºi au tradus numeroase lucrãri de specialitate. Mãrturisesc cã întotdeauna mi-am ales singur subiectele cãrþilor mele ºi m-am documentat pentru a le scrie, fãrã sã mã aflu absolut deloc sub spectrul ameninþãtor al unei ipotetice „sãbii a lui Damocles”, ce ar fi stat, zice-se, mereu deasupra capului meu, gata sã cadã (sau asupra altcuiva din cadrul acestei ºcoli spirituale (MISA), care ar fi vrut sau care ar vrea sã scrie ºi sã publice o carte). Desigur, uneori s-a putut vorbi despre o consultare atunci cînd am dorit aceasta ºi în toate situaþiile de acest gen, cu toate cã domnul Bivolaru este destul de ocupat, el a rãspuns cu solicitudine apelurilor mele. Aºa ceva mi se pare însã absolut natural ºi þin sã amintesc faptul cã astfel de discuþii creatoare, în care noi solicitãm de bunã voie ºi nesiliþi de nimeni sfatul competent al altcuiva, se integreazã în firescul activitãþii de scriitor.

Problema, aºa cum este expusã cu multã rãutate de cãtre „avocatul diavolului” Mihai Rapcea, insinueazã ºi urmãreºte sã scoatã în mod fals la ivealã o laturã care mi se pare chiar tragi-comicã: ea vrea sã inducã în mod pervers ideea cã toþi cei care fac parte din aceastã ºcoalã de yoga sunt doar niºte marionete total lipsite de talent ºi de voinþa individualã, fiind, zice-se, supuºi influenþei „despotice” a domnului Gregorian Bivolaru. Þin sã arãt însã cã toate acestea sunt niºte mizerii calomnioase.

Ca o replicã pe care o expun celor care au un dram de minte, întreb pe toþi cei care vor citi aceste rînduri: dacã este adevãrat cã mi s-a dat o astfel de „poruncã” ºi cã apoi am fost pedepsit aºa cum se afirmã într-un mod mincinos, cum se face atunci cã, la numai cîteva luni dupã ce am primit acea „poruncã”, zice-se, de la Gregorian Bivolaru, eu am publicat o nouã carte, intitulatã „Tantra ºi tainele ei”, la editura Uma, care se dorea o lucrare de sintezã ºi a cãrei publicare ar putea fi consideratã în multe privinþe chiar mult mai gravã decât lucrarea lui Swami Shivananda („Japa Yoga”), pe care am tradus-o ºi pentru care se afirmã în mod mincinos cã am primit, zice-se, „pedeapsa” respectivã. Vã mãrturisesc cu aceastã ocazie tuturor, chiar dacã cei troglodiþi ºi fanatici nu vor vrea sã creadã, cã de fapt ghidul meu spiritual (Gregorian Bivolaru) a vãzut acea carte abia atunci când ea a ieºit de la tipar, eu chiar dorind sã-i fac atunci o surprizã prin publicarea acelei cãrþi. Ce sã mai spun, de asemenea, despre cãrþile publicate în perioada de început, în care am desfãºurat dupã cum ºtiþi cu toþii o bogatã activitate ºi am predat cursuri de yoga în oraºul Iaºi. Fãrã sã mã laud, cu toatã modestia arãt cã multe dintre cãrþile pe care le-am publicat, strângând cu multã trudã material ce mi-a fost pus la dispoziþie din vasta bibliotecã a ºcolii noastre de yoga, s-au bucurat ºi încã se bucurã de un real succes, constituind prin informaþiile ce au fost prezentate vlãstare de un real folos pentru acest curs de yoga. Amintesc aici câteva dintre aceste lucrãri, despre care susþin cã nici mãcar o paginã nu mi-a fost cenzuratã, verificatã sau impusã de cãtre Gregorian Bivolaru. Printre aceste lucrãri care au fost scrise în acea perioadã amintesc: „Elemente fundamentale în practica yoga”, „Alimentaþia în practica yoga”, „Oul Cosmic” ºi de asemenea anumite traduceri, cum ar fi: „Puterea extraordinarã a subconºtientului tãu” de Joseph Murphy sau „Misterele ºi controlul minþii prin yoga” de Swami Shivananda.

Dincolo de aspectul personal ce este implicat în aceastã falsã problemã, la care sper cã am rãspuns ºi am clarificat tot ceea ce era necesar, este evidentã poziþia lamentabilã a unora, care fiind ferm convinºi – datoritã orgoliului spiritual în care se aflã – cã au dreptate în tot ceea ce susþin ºi afirmã, nu mai vãd de fapt pãdurea din cauza copacilor.

yogaesoteric 27 noiembrie 2011

Comentarii:Sorin : rapcea – un fariseu Acest asa zis avocat rapcea este un om fatarnic, un cameleon care isi schimba culoarea dupa cub bate vantul sau dupa cum ii convine. Iata ce spunea rapcea in urma cu 2 ani: “Mie mie (sic!) mai aproape camasa decat haina. Inainte de toate sunt roman si numai dupa aceea yoghin.” Deci rapcea imbraca o haina de yoghin, de justitiar civic, de extremist de dreapta sau de ortodox, dar el nu este cu adevarat nici una dintre aceste masti pe care si le pune. Ba chiar si calitatea de “roman” o poate da jos ca pe o simpla camasa.
11/27/2011 12:40:00 PM

martor : pt Mihai Rapcea Cand i-am vazut poza lui mihai mi-am amintit de unde il stiu. Asteptam cu multi ani in urma sa vorbesc cu d-l profesor Gregorian Bivolaru, eram impreuna cu mama mea care avea o grava problema de sanantate. Mihai Rapcea pe vreamea aceea inca student povestea ca daduse de trei ori licenta la drept si nu o luase, si ca venise la Grieg sa il sustina sa o poata lua, si Mihai povestea cum Grieg i-a zis du-te si stai linistit pentru tine se va da si a patra oara(pe vremea aceea doar de 3 ori se putea da licenta) si vei lua licenta de aceasta data, pentru ca este nevoie de avocati in aceasta scoala de yoga. Ma mir ca acum Mihai Rapcea a uitat tot ajutorul si binele care i l-a facut Grieg, si se poarta ca un copil prostut. Poate citeste acesta replica si il ajuta D-zeu sa isi revina in toate mintile. Ceea ce afirm poate fi confirmat si de mama mea care nu este cursanta yoga.
11/27/2011 8:56:00 AM

alinutza alinutza: curat murdar! pai ce te astepti de la un asa prostovan… normal ca e un basm cretin tot ce scrie, daca a fost capabil sa faca pe desteptu ca vai ce savant e el cum a studiat cartile alea si nu se potrivesc… si nu s-a prins!!! cum poti sa-l crezi altfel decat cretin??? ati vazut ca a postat replica pe blogul lui? dar nu se dezmite, baga comentarii de “atmosfera” in loc sa recunoasca protovanul ca a incurcat cartie!!! tare obositor tre sa fie sa fii asa de prost!
11/27/2011 2:44:00 AM

catrinel p: 🙂 ce bine ca in sfarsit ati luat atitudine!!! ptr ca de mult timp ar fi trebuit sa se ia aceasta masura si misa sa dea o replica usturatoare la toate mizeriile si aberatiile pe care le dejecteaza rapcea periodic…. câta rabdare s-a avut cu acest nemernic, desi prin tot ce facea batjocorea aceasta scoala de yoga, si asta dupa ce a profitat din plin de pe urma scolii si a generozitatii colegilor. Va mai amintiti cand facea cheta la cursuri sa se stranga bani pentru ca el ca are copil mic??? nu e decat un scandalagiu de doua parale, si ar trebui sa fie dat afara de la cursurile de yoga ca nu face decat sa-si bata joc de yoga, de scoala si de Grieg si sa improaste cu venin in ochii oricui face prostia sa piarda vremea citindu-i blogul!
11/27/2011 2:37:00 AM

catrinel p: 🙂 ce bine ca in sfarsit ati luat atitudine!!! ptr ca de mult timp ar fi trebuit sa se ia aceasta masura si misa sa dea o replica usturatoare la toate mizeriile si aberatiile pe care le dejecteaza rapcea periodic…. câta rabdare s-a avut cu acest nemernic, desi prin tot ce facea batjocorea aceasta scoala de yoga, si asta dupa ce a profitat din plin de pe urma scolii si a generozitatii colegilor. Va mai amintiti cand facea cheta la cursuri sa se stranga bani pentru ca el ca are copil mic??? nu e decat un scandalagiu de doua parale, si ar trebui sa fie dat afara de la cursurile de yoga ca nu face decat sa-si bata joc de yoga, de scoala si de Grieg si sa improaste cu venin in ochii oricui face prostia sa piarda vremea citindu-i blogul!
11/27/2011 2:37:00 AM

ady ***: multumim bravo dani! multumim pentru explicatii, era necesar o data pentru totdeauna sa se stopeze unele barfe penibile. Te felicit pentru tot ce ai reusit sa realizez si astept cu nerabdare si alte articole semnate de tine in revista yogamagazin!
11/27/2011 2:30:00 AM

ady ***: multumim bravo dani! multumim pentru explicatii, era necesar o data pentru totdeauna sa se stopeze unele barfe penibile. Te felicit pentru tot ce ai reusit sa realizez si astept cu nerabdare si alte articole semnate de tine in revista yogamagazin!
11/27/2011 2:29:00 AM

  Și iatã și comentariul meu (care n-a mai “încãput” pe yogaesoteric din rațiuni de “spațiu”, evident – poate o înduplec pe Bhuwaneswari sã îmi dea niște spațiu pentru un drept la replicã la voi pe site 🙂 )  
Feedback
Prenumele:
Numele:
Email:
Subiect:
Nu s-au strans niciodata bani pentru mine sau pentru copilul meu la cursurile de yoga sau in alta parte. Daca nu incetati cu aceste calomnii, voi avea grija sa ne vedem in instanta. Sunt curios daca veti posta acest comentariu, pentru ca pana in prezent, din multele  comentarii postate la diverse articole de pe yogaesoteric, nici unul nu a fost facut public. De unde si concluzia ca nu prea iubiti libertatea de expresie…
PS2: Și pentru cã DA, m-ați supãrat cu mizeriile și atacurile voastre, de scribi abonați la porția de mâncare din ashram, vã fac și o dedicație, cu nimic mai “spiritualã” decât dejecțiile pe care le scrieți și cu care descalificați ideea de yoga în România ]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer