De ceva vreme simt în facebook, pe site ºi în arhivele online, cãutãrile febrile ale unora în trecutul meu, transpuse în rãsuflarea umedã a mâncãtorilor de cãcat profesioniºti de la MISA, care au primit misiunea de a mã compromite cu orice preþ mediatic, miza fiind redobândirea credibilitãþii – deja în picaj – a actualei conduceri.

Izul acesta fetid de fecale umede rãzbate din mai toate materialele publicate despre mine pe siteurile controlate de misani. Sãracii de ei, ar vrea sã provoace o diaree colectivã, sã scoatã la lumina veceului ceva intern, ascuns sau compromiþãtor cu care sã împroaºte lumea, dar din nefericire (pentru ei !) nu reuºesc sã emane decât niºte flatulenþe urât mirositoare, care le îmbibã cu miroasne toxice aurele de apãrãtori ai dreptãþii ºi “adevãrului adevãrat”.

Mi-au luat la “interogatorii” toate fostele iubiri rãmase la cursurile lor, toþi foºtii amici sau prieteni, cautã cu disperare în memoria internetului orice referinþã cât de micã cu privire la mine sau trecutul meu, pentru a putea alimenta cu material putriscent foiletoanele infecte prin care urmãresc sã mã demonizeze în mod monstruos în faþa propriilor cursanþi.

Dupã fiecare articol publicat de mine, cei din conducerea MISA bucureºteanã se adunã în tainã ºi se zvârcolesc plini de spume, cãutând tot felul de soluþii de a contracara efectul articolelor mele sau ale altor autori ce publicã pe rapcea.ro

De-a lungul timpului au încercat (ºi uneori reuºit): sã îmi atace site-ul, sã dibuiascã parolele de acces în wordpress, sã facã meditaþii împotriva mea (folosind inclusiv cu aparatura radionicã de la piramidã), sã îmi trimitã foºti colegi “binevoitori” la cules de informaþii proaspete sau cu “intoxicãri”. ªi evident, sã mã ameninþe în toate felurile: începând cu pedepse de milioane de ani în iad ºi pânã la plângeri penale închipuite.

Dacã aº avea ceva de ascuns, aº fi deranjat de perseverenþa cu care mi se scotoceºte trecutul. Însã, spre deosebire de liderii MISA, eu nu am chestii compromiþãtoare de ascuns, lucru care îi turbeazã ºi mai tare pe detractorii mei, care au impresia cã toþi oamenii trebuie sã fie mincinoºi, perverºi ºi rãi cum sunt ei.

În efortul lor penibil de a contracara cursanþii care ar avea intenþia sã intre pe site-ul meu ºi sã publice comentarii, folosesc arma fricii, afirmând cã li se sparg mailurile celor ce scriu la mine pe site, uitând sã aminteascã însã cã majoritatea postacilor pro-misa de la mine de pe site se folosesc de mailuri fictive pentru a se loga.

Dupã câte un articol apãrut pe rapcea.ro, viaþa liderilor MISA devine un adevãrat calvar. Vin oameni care îi întreabã, privindu-i în ochi, dacã este adevãrat cã au plagiat cãrþi pe care ºi-au pus semnãtura, care îi întreabã de ce refuzã o confruntare deschisã, filmatã în direct – cu mine sau cu IntenseLight pentru a tranºa odatã pentru totdeauna contradicþiile care îi sfâºie interior pe cursanþii MISA. Iar ei înghit în sec, cã nu au ce sã rãspundã. Majoritatea se apãrã, spunând cã nu s-a primit acordul de la Grieg pentru organizarea unei astfel de confruntãri publice, cu probe ºi argumente. Ceea ce e desigur, penibil. Trebuie sã aºtepþi aprobarea de la “ghidul spiritual” ca sã îþi aperi propriul adevãr ?!

Da, cei care nu ºtiaþi, Gregorian Bivolaru nu mai este maestrul sau gurul cursanþilor de yoga de la MISA.

Istoria MISA e rescrisã din mers de tot felul de Costici, care afirmã cu tupeu atunci când sunt întrebaþi despre “maestrul dumneavoastra” cã Gregorian Bivolaru este ghidul lor spiritual, nu maestru. “Niciodata nu s-a definit ca fiind maestru sau guru. Au fost doar niste inventii ale presei, si in special Bucurestiul face aceasta.”

Uitaþi dovada în acest interviu, cu începere de la minutul 5.

Cãutãm pe DEX ºi ce gãsim  la definiþia maestrului:  https://dexonline.ro/definitie/maestru

MAÉSTRU, -Ã, maeștri, -stre, s. m. și f. 1. Persoanã care a adus contribuții (deosebit de ) valoroase într-un domeniu de activitate, fiind adesea consideratã drept îndrumãtor, model, șef al unei școli, creator al unui curent etc.

Si iatã definiþia ghidului datã în DEX: 

GHID, -Ã, (1) ghizi, -de, s. m. și f., (2) ghiduri, s. n. 1. S. m. și f. Persoanã care conduce și îndrumã un grup de turiști, un grup de vizitatori ai unei expoziții etc., dându-le explicațiile necesare; cãlãuzã, cicerone.

Ce ne facem cu declaraþiile fierbinþi de fidelitate ale unora ca Marius Monete de pe vremea “Scrisoriadei”, care scria cu patos: “Pot doar sã-þi spun, dacã aceasta mai conteazã pentru tine, cã eu am ajuns sã-l cunosc pe Dumnezeu prin Graþia Maestrului meu Grieg… ºi nu sunt din fericire, singurul în aceastã situaþie în aceasta ºcoalã. ªtiu cã ºi tu ai obþinut GRAÞIA REVELÃRII SINELUI tot prin GRAÞIA MAESTRULUI… ºi nu cred cã aceasta este puþin pentru tine, dacã încã mai vrei sã rãmâi pe aceastã cale spiritualã.”

Vor trebui sã ºteargã de pe site, dar ºi din akasha ºi memoria fiecãrui participant, evenimentul din 2012 din programul taberei de revelare a sinelui:  http://www.yogaesoteric.net/content.aspx?lang=RO&item=7243

“Starea de comuniune cu Sinele Divin al Maestrului nostru Spiritual Grieg

Costicã va trebui sã îl corecteze ºi pe Nicolae Catrina, care  in 2008 scria  http://yogaesoteric.net/content.aspx?lang=RO&item=5110

ªi îndrãznim sã afirmãm “FÃRà ÎNDOIALÔ tocmai pentru cã Grieg este capabil sã realizeze pentru noi toþi asemenea exemplificãri spirituale, prin aceasta el dovedind cât se poate de clar, pentru cei iniþiati, cã el este ºi rãmâne un maestru spiritual al sistemului MAHA SIDDHA YOGA pentru toþi cei care sunt pregãtiþi ºi deschiºi sã-l descopere, în vederea trezirii lor spirituale ºi a transformãrii lor spirituale rapide ºi sigure. 

Înþelegem de aici, Costicuþã, cã încã nu eºti pregãtit sã îl descoperi, sau þi-ai dat seama cã de acolo de unde e acum, nu o sã-l mai descopere nimeni (în afarã de gardieni ºi avocaþi) pentru multã vreme ?!

Regresul lui Gregorian Bivolaru de la stadiul de maestru ºi mentor al ºcolii MISA la cel mult mai vag, de “ghid spiritual” este doar o palidã încercare a “lupilor tineri” cu pãr grizonat, de a-l transforma pe GB într-un fel de ghid montan cu valenþe vag spirituale în tabãra de la Herculane, lãsându-le lor “sarcina” de a îndruma ca niºte adevãraþi maeºtrii, în meditaþii, turma cea docilã a ºirurilor de cursanþi aranjaþi în ordine zodiacalã.

Mã aºtept ca – dacã dupã data de 11 mai 2016, Gregorian Bivolaru rãmâne în continuare musafirul insistentelor ºi acaparatoarelor lui gazde din Hexagon, articole ce preaslãvesc atotputernicia guru-lui precum acesta sã disparã de pe yogaesoteric, iar yoghinii misani sã îºi accelereze ºi mai tare evoluþia spiritualã, fiind impulsionaþi cu energie sextuplã, pentru cã provine – nu-i aºa ?! din Hexagonul puºcãriei franceze ºi sextuplu sunã mai bine decât  triplu, cã are ºi sex în compoziþie !

Dupã cum ne spune chiar acest copil bãtrân al inteligenþei creatoare, în tabãra de la Herculane “evenimente deosebite nu sunt, dintr-o anumita perspectiva”. Se referã probabil la perspectiva celui venit sã colinde munþii de la Herculane, cu ghidul în frunte. Doua vorbe mai incolo “geniul” tipografiei MISA revineºi explicã cã e posibil sã fie ºi niste “elemente noi”, meditatii si anumite aspecte legate de ipostaze dumnezeiesti !

Acu încep sã înþeleg de ce nu vine MISA la o dezbatere în contradictoriu, cu argumente, la care sã ne invite ºi pe noi ãºtia chipurile anti. În realitate, nu au nevoie de noi ca sã se contrazicã cu cineva, pentru asta îl au pe Costicã !

 Revenind la tabãra de la Herculane, e clar cã lumea vine ca de obicei sã cunoascã lume, sã aer curat, asane & plajã pe platou (dacã e soare !), spirale, mâncare bio de la þãrani, conferinþe (la care nu prea mai merge nimeni – cã sunt aceleaºi banalitãþi ºi platitudini repetate la nesfârºit), câte o bãiþã la ºtrandurile termale sau la cãdiþe, mult amor (pe cât posibil cu continenþã) ºi eventual o micã drumeþie pe munte.

Cu sau fãrã Gregorian Bivolaru “câmpul spiritual” al taberei rãmâne acelaºi, cãci “ghidul spiritual” “susþine” cu “energie triplã” orice turist care vrea sã îºi imagineze cã evolueazã spiritual la Herculane în perioada taberei yoghine.

Cã tot veni vorba despre “ghid”, cineva mi-a povestit o fazã care m-a amuzat teribil, deºi la momentul respectiv m-a marcat serios.

Era tot aºa, într-o tabãrã de Herculane sau Costineºti, la o conferinþã “specialã” numai cu “bãrbaþii” de la MISA. “Ghidul” bagã mâna în punga cu bileþelele venite (cicã !) din salã, ºi scoate un belet luuuung pe care îl citeºte cam 40 de minute cu glas tãrãgãnat.

Relatarea unui tip care pusese niºte bani de-o parte, suficienþi cât sã-i ajungã pentru un an sã nu munceascã, an pe care ºi l-a dedicat (vezi Doamne !) practicii yoghine intense ºi perfecþionãrii continenþei sexuale, împreunã cu iubita lui. ªi ne “relata” respectivul cursant anonim despre rezultatele lui spectaculoase obþinute prin practicã perseverentã, cum dupã 3 luni avea orgasme intense cât portocala, dupã 6 luni cât camera, cum reuºise el sã îºi expansioneze prin amor cu continenþã conºtiinþa cât blocul, ºi cât oraºul în care locuia, de rãmãsesem cu toþii cu gura cãscatã ºi bãleam de admiraþie, fremãtând de nerãbdare sã atingem ºi noi realizãrile fantasmagorice ale colegului nostru.

Cert este cã am plecat de acolo plin de entuziasm ºi aspiraþie. În anii care au urmat, de practicat am practicat (am avut ºi program de oli-mudras din 3 în 3 sau din 6 în 6 ore, luni de zile), meditaþii intense (ºi de câte 5 ore pe noapte) ºi tot n-am atins nivelul din relatarea respectivã. Evident, mi-am asumat “vina” de a fi larvar ºi lipsit de perseverenþã (deºi practicasem timp de 20 de ani yoga la MISA !), ca acum sã aflu cã biletul respectiv fusese scris în realitate chiar de Gregorian Bivolaru, care îºi dorise sã ne “impulsioneze” astfel sã realizãm ceea ce ne tot propovãduia de ani de zile, ºi astfel sã ne “demonstreze” cã “se poate”.

Cu astfel de pãcãleli penibile am frecventat eu MISA timp de 20 de ani ! Ideea e cã mulþi au renunþat sã se mai pãcãleascã ºi iau ceea ce a mai rãmas bun în taberele MISA: aer curat, oameni frumoºi, meditaþii, drumeþii, bãi de soare ºi cam atât. Nu mã credeþi ? Calculaþi câþi cursanþi vin în tabere fãrã sã îºi facã legitimaþii de tabãrã ºi, câþi din cei cu legitimaþii trag chiulul fãrã a participa la conferinþele cojocarilor, advaiþilor ºi adinathananda-ºilor misani, bãtrânei cu ghiocei la tâmple ºi la ouã.

]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer