Aproape 2.000 de naþionaliºti au mãrºãluit luni în Dresda, estul Germaniei, pentru a comemora victimele bombardamentelor “Aliate” din 1945, o acþiune criminalã ºi foarte controversatã deoarece acest oraº era lipsit de orice importanþã strategicã ºi adãpostea mii de refugiaþi civili. Participanþii la marºul cu torþe, membri ºi simpatizanþi ai mai multor miºcãri naþionaliste radicale din þarã, au afiºat steaguri negre, în semn de doliu ºi de respect faþã de victimele nevinovate. A avut loc ca deobicei ºi o contrademonstraþie “antifascistã”, dar poliþia a þinut la distanþã cele douã tabere. În jur de 13.000 de persoane, printre care mai mulþi politicieni locali, au format un lanþ uman în semn de protest faþã de “marºul neo-nazist”. Circa 5.500 de poliþiºti au fost prezenþi pe strãzi pentru a preveni orice violenþe. În noaptea dintre 13 spre 14 februarie a anului 1945, cu doar câteva luni pânã la sfârºitul celui de al doilea rãzboi mondial, în Dresda au fost uciºi peste 100.000 de civili germani ca urmare a bombardamentelor anglo-americane pentru care s-au folosit din plin ºi nediscriminatoriu bombe incendiare. Oraºul, care adãpostea refugiaþi din calea Armatei Roºii, a fost distrus în proporþie de 90 la sutã iar operaþiunea nu a avut nici un fel de importanþã strategico-militarã. Sursa: FrontPress.ro ]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer