Avem Dovada cã Johannis ºi hoþii din PNL vor ºi ei graþierea

Graþierea promovatã de guvernul Grindeanu la comanda penalilor din PSD agitã spiritele zilele acestea ºi aparent scindeazã clasa politicã româneascã în douã.

Voi demonstra cã nu este vorba de nici o scindare, în realitate PSD ºi PNL, Dragnea ºi Johannis se ceartã pe graþiere doar aºa, de ochii proºtilor.

Despre graþiere ºi amnistie s-a vorbit mult în ultimii ani. Într-o societate normalã, resetãrile Sistemului sunt nu doar normale, dar ºi necesare. Amnistii ºi graþieri se dãdeau ºi pe vremea regimului Ceauºescu iar dupã revoluþie s-au dat cam odatã la 10 ani.

Lupta împotriva corupþiei politicienilor a dus însã la schimbarea regulilor ºi toate încercãrile de amnistiere sau graþiere colectivã din ultimii 4 ani au fost sortite – pe bunã dreptate, eºecului.

Ne amintim vinerea neagrã de acum 3 ani, când Ponta pleca în Turcia sã îºi trateze genunchiul, iar Comisia Juridicã din Camera Deputaþilor aproba în secret proiectul de lege al amnistiei, blocat apoi cu mare scandal la presiunile Ambasadei SUA.

De data aceasta, profitând de înscãunarea lui Donald Trump, Dragnea ºi Grindeanu s-au spãlat pe mâini de graþierea colectivã, plecând în SUA imediat dupã anunþarea proiectului.

Ei bine, de data aceasta e vremea ca preºedintele României, Klaus Johannis sã plece la Bruxelles de ziua naþionalã a României, pentru… inaugurarea unei expoziþii despre holocasust, lãsând loc liber penalilor din PSD pentru adoptarea Ordonanþei de Urgenþã privind graþierea colectivã.

De ce pleacã Johannis din þarã la un eveniment care nu intereseazã pe români, exact când era mai mare nevoie de el la Guvern ? De ce nu a vrut sã repete figura cu apariþia intempestivã la ºedinþa Guvernului Grindeanu, acum când se ºtie cã se va adopta efectiv ordonanþa graþierii ?

Rãspunsul este simplu: pentru cã ºi Johannis, împreunã cu derbedeii din PNL îºi doresc în secret graþierea, la fel de mult ca derbedeii din PSD.

Dacã PNL-ul dorea cu adevãrat sã se opunã eficient graþierii politicienilor sau oamenilor de afaceri cu conexiuni politice, putea face propuneri eficiente pentru modificarea proiectului graþierii.

Spre exemplu, la articolul care prevede eliberarea deþinuþilor care au copii cu vârstã sub 5 ani în întreþinere, prevedere care l-ar pune liber pe Cristi Borcea, puteau completa paragraful respectiv în sensul cã prevederile articolului nu se aplicã condamnaþilor a cãror situaþie financiarã nu impune lãsarea în libertate pentru a asigura copilului aflat în întreþinere mijloacele necresare traiului. ªi gata, se rezolva problema infractorilor bogaþi care ies din puºcãrii doar pentru cã au copii mici, ºi lãsau amãrâþii sã iasã din puºcãrie sã aibã grijã de copii lor.

La fel, întreaga ordonanþã a graþierii putea fi completatã ºi modificatã de aºa manierã încât sã lase liberi doar infractorii de drept comun ºi sã blocheze eliberarea hoþilor din politicã. Dar nu s-a vrut.

Prin aceastã aparentã opoziþie totalã faþã de graþiere, PNL-ul lui Johannis a vrut în realitate sã pãstreze ordonanþa în forma ei actualã, în care evaziunea fiscalã ºi spãlarea de bani – în formele comise de ºmecheri, cu prejudicii de sute de milioane de euro – sunt graþiate, în care aºa-ziºii bolnavi cronici cu acte false pleacã acasã, fãrã sã mai plãteascã prejudiciile imense pe care le-au produs.

De ce nu modificã proiectul Ordonanþei de Urgenþã a graþierii în sensul ca cei cu prejudicii mari sã nu beneficieze de graþiere !? Cãci puºcãriile sunt pline de infractori mãrunþi, care au furat sume mici, cei cu prejudicii mari fiind doar câteva sute. Logica instituþiei graþierii spune cã trebuie sã beneficieze de aceastã mãsurã doar cei cu fapte ce au avut impact social minim, nu infractorii care au nenorocit þara, ºi care pe vremea lui Nea Nicu ar fi fost executaþi prin împuºcare pentru subminarea economiei naþionale !

Aici trebuia sã se miºte Johannis ºi întreaga opoziþie anti-PSD, care în realitate nu existã. Aici aveau ocazia sã se afirme inteligent niºte Nicuºori Dani, dar nu au fãcut-o, spre dezamãgirea românilor care i-au votat.

Cã întreaga agitaþie a politicienilor pe tema graþierii colective este doar o mascaradã, o dovedesc faptele. Deºi ordonanþa nici nu a fost adoptatã încã de Guvern, cei de la Administraþia Naþionalã a Penitenciarelor lucreazã  deja la listele cu numele celor ce vor fi puºi în libertate ca efect al graþierii.

Aºa cã dascã îl mai vedeþi pe Johannis în piaþã la mitingul anti-graþiere, daþi-i o flegmã între ochi din partea mea.

Vrãjeala lui cu referendumul este doar praf aruncat în ochii proºtilor, bun sã calmeze strada, pânã când vom fi puºi în faþa faptului împlinit ºi nu se va mai putea face nimic. Cãci un referendum necesitã parcurgerea unei proceduri anevoioase, care în final trebuie aprobat de cãtre Parlament, adicã tot de cãtre PSD. 

Iar momentul este perfect ales. Miercuri – când vor da Ordonanþa Graþierii, bugetarii sunt relaxaþi dupã 4 zile de concediu, pensionarii aºteaptã creºterea pensiilor conform noului proiect de buget pe 2017, ºoferii aºteaptã 1 februarie pentru a scãpa de taxa de primã înmatriculare. iar Johannie e la Bruxelles, de unde va plânge cu lacrimi false de crocodil soarta cea crudã a justiþiei din România.

Deci cine sã mai iasã la mitinguri, sã dea jos cel mai promiþãtor guvern din ultimii 20 de ani !?

Încã o datã, se dovedeºte cã în România blaturile se fac nu doar în fotbal, ci ºi în politicã, ºi mã întreb dacã nu cumva rezultatele alegerilor parlamentare recente nu sunt cumva tot rezultatul unei monstruoase înþelegeri politice, pentru ca penalii politici sã fie scoºi din puºcãrii cu mâna mult-hulitului PSD, pe baza votului popular !?

]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer