Trãim un moment istoric. Pentru prima datã în istoria ultimilor 27 de ani, îi vedem limpede, fãrã perdea, pe hoþii care au furat bunãstarea românilor. Grupul infracþional numit PSD a reuºit sã câºtige alegerile cu pomeni electorale date direct din Parlament, în timp ce restul aºa-zisei opoziþii dormea în pantofi, crezând cã este suficient ca ea sã existe pentru ca românii sã îi voteze.

S-a dovedit cã marea masã a românilor, scârbiþi de PNL ºi politica anti-româneascã a aºa-ziºilor tehnocraþi, n-au gãsit de cuviinþã sã mai gireze cu votul lor „rãul cel mai mic”.

Cãci în zadar s-a strigat protestele de la Colectiv „vrem alegeri libere” ºi „alegeri fãrã comuniºti”. Noile partide apãrute, chiar dacã nu au mai avut nevoie de 25.000 de semnãturi pentru a se înregistra, nu au putut candida la alegerile locale ºi parlamentare datoritã condiþiei absurde de a depune liste cu semnãturi a 1%  din electoratul cu drept de vot. Adicã tot o piedicã în calea alegerilor libere pentru noile partide, cãci marile partide au falsificat, ca de obicei listele cu „susþinãtori”.

ªi aºa a ajuns PSD-ul sã câºtige detaºat alegerile: cu ajutorul sutelor de mii de votanþi asistaþi social (plãtiþi din banii noºtri), a sutelor de mii de bugetari (plãtiþi din banii noºtri), a sutelor de mii de pensionari (plãtiþi din banii noºtri !).

Românii nu au ieºit la vot pentru cã nu au avut libertatea de a alege, ºi nu au mai dorit sã aleagã între douã rele, PNL ºi PSD.

Dacã PNL-ul era de bunã credinþã, mima mãcar intenþia de a modifica legea electoralã, însã nu a fãcut-o, cãci îi incomoda orice concurenþã de dreapta pe scena politicã. Se gândeau cã românii vor vota automat PNL, ca un vot împotriva PSD, cum s-a întâmplat la alegerea lui Johannis, însã acest lucru nu s-a întâmplat. 

Acum, Johannis vorbeºte despre „românii lui”, însã în realitate lumea s-a sãturat de Johannis la fel de mult cum s-a sãturat de PSD. Faptul cã un profesoraº cu 6 case cumpãrate cu bani „din meditaþii” a ajuns preºedintele României dintr-o simplã reacþie anti-PSD, iar acum se plaseazã de partea românilor care muncesc ºi nu vor sã se mai lase furaþi, nu îl face mai popular.

Cãci PNL-ul, Johannis ºi guvernul Cioloº poartã rãspunderea pentru acest moment de crizã în care am ajuns: faptul cã aceiaºi comuniºti nenorociþi din 1990 au ajuns din nou la putere, cu poftã de furat.

Desigur cã vom ieºi în continuare în stradã, iar de data aceasta, spre deosebire de alte dãþi, nu ne vom opri dupã primele concesii fãcute de Guvern. Deja nu se pune mai pune problema doar de a stopa graþierea hoþilor ºi scãparea de dosare a celor cercetaþi pentru abuz în serviciu. Dacã tot ne-am deranjat sã ieºim din case searã de searã, sute de mii de români, va trebui sã rezolvãm definitv problema.

Întreaga clasã politicã este surprinsã ºi speriatã de amploarea protestelor ºi se tem cã ne putem scutura definitiv de EI, cei care fac de 27 de ani jocurile, rotindu-se periodic la Putere. Aºa cã au schimbat tonul ºi au început rapid sã facã concesii, în speranþa cã ne vor liniºti pe noi cei din stradã, care am început sã prindem gustul libertãþii ºi sã conºtientizãm ce forþã teribilã avem ca popor, dacã suntem uniþi.

Au încercat sã spargã mitingul cu cei din galerii (nu cele din Valea Jiului, din 1990-1991, ci cu cele din fotbal), ºi au eºuat: bucureºtenii i-au izolat, s-au delimitat de ”câinii” plãtiþi cu 50 de lei pe searã.

PSD-ul a dat studenþilor gratuitate la transport, dar ºi acest lucru s-a întors împotriva lor. Credeau cã pot cumpãra cu 3 lei libertatea unor tineri care deja au vãzut (marea lor majoritate) cum e sã trãieºti în Europa, liber ºi demn. Evident cã nu s-au lãsat cumpãraþi, iar mãsura s-a întors împotriva Guvernului, cãci tinerii studenþi vin gratuit la protestele din Bucureºti.

Televiziunile mogulilor urlã cã la proteste sunt doar „corporatiºtii”, „hipsterii” ºi „oamenii lui Soroº”. Dar cine ai vrea sã fie ? N-am prea vãzut þigani la mitinguri (oare de ce ?!), nici pensionari sau bugetari. În schimb am vãzut pe cei care prin munca lor la privat, plãtesc pensiile, salariile ºi ajutoarele sociale ale votanþilor PSD-ului.

Protestatarii sunt cei care chiar produc ceva pentru þara asta: din taxele ºi impozitele noastre se plãtesc pomenile electorale pe care le dã PSD-ul, dar ºi cele 6,6 miliarde de euro pe care Dragnea vrea sã le dea pe mâna finei lui, dna Saideh, la Ministerul Dezvoltãrii Regionale, pentru prãduialã. Sunt banii luaþi de la Sãnãtate, Învãþãmânt, Cercetare, Investiþii infrastructurã.

Cãci în timp ce Guvernul Grindeanu revine asupra ordonanþei graþierii, pasând mingea cãtre Parlament (cãci nu, nu au renunþat complet la ideea de graþiere !), în Comisii, la Senat ºi Camera Deputaþilor trece în mare grabã proiectul de buiget pe 2017, cu cele 6.6 miliarde de euro daþi pe mâna doamnei Saideh, bani numai buni de prãduit dupã atâþia ani de înfometare impusã de rigorile DNA-ului. Iar dacã simultan cu bugetul, se voteazã ºi propunerea de dezincriminare a abuzului în serviciu, aveþi imaginea completã a furãciunii care se pune la cale chiar în aceste momente.

Deci deja nu mai vorbim de stoparea tentativei de a-i scãpa de puºcãrie pe cei care deja au furat. Vorbim despre un jaf în curs de organizare, care se planificã cu maxim tupeu în faþa ochilor noºtri, fãrã jenã, fãrã fricã, deºi am ieºit sute de mii de oameni în stradã.

ªi atunci, cum sã plec acasã doar pentru cã Grindeanu (vãrul Dacianei Sârbu – nevasta lui Ponta) a retras Ordonanþa privind Graþierea ? Cu ce m-ar mulþumi doar cãderea Guvernului, când PSD-ul, majoritar în Parlament, poate pune mâine un al doilea Grindeanu prin care sã fure organizat !? Cãci familia lui Ilie Sârbu pare sã aibã nenumãrate rubedenii care aºteaptã sã vinã la guvernare.

Deja, pe toate televiziunile ni se țin lecții despre „manipulare”, cum cã în spatele evenimentelor din ultimele zile sunt forþe ascunse care doresc destrãmarea româniei, ºi cã dacã eºti patriot, mai bine stai acasã. Mesajul Lor este „Staþi liniºtiþi la locurile voastre” – cum striga de la balcon ºi Nea Nicu, în 1989.

Pentru Ei simt cã sunt în pericol ca România sã le scape din mâini, sã piardã controlul. La fel ca în 1990 când Ion Iliescu acuza cã în Piaþa Universitãþii sunt „forþe obscure”, „legionare”, cu bani plãtiþi din strãinãtate, care vizeazã distrugerea României. Astãzi, ne repetã aceeaºi mantrã: „staþi liniºtiþi la locurile voastre”. ªi aºa am ajuns ca patru milioane din fraþii noºtri sã plece din þarã dupã o pâine mai bunã, în Europa, ceea ce desigur, ne-a fãcut mai puternici ca Naþiune !

Acum avem ºansa sã îi oprim. Sã nu mai ascultãm tânguielile ºi fanteziile unora care vor sã ne manipuleze prin frica de: unguri, ruºi, extratereºtri sau mai ºtiu ce naiba, numai sã ne opreascã din protestat.

Trebuie sã îi forþãm, sub presiunea strãzii sã:

  • abroge ordonanþa graþierii

  • retragã proiectul de lege privind modificãrile codului penal

  • demisioneze Guvernul Grindeanu

  • modifice proiectul de buget (sã dea înapoi banii cu care au mãrit DE 5 ORI ! bugetul de la Dezvoltare Regionalã, înapoi la Sãnãtate, învãþãmânt, Cercetare, Culturã, proiecte infrastructurã, etc.)

  • modifice legea electoralã, astfel ca alegerile sã fie libere, fãrã strâns de semnãturi pentru candidaþi

  • adopte legea lustraþiei: fãrã foºti securiºti ºi comuniºti cadre de conducere în Parlament.

  • Alegeri anticipate.

Altfel nu scãpãm de ei, iar mâine va trebui sã ieºim din nou în stradã, pentru cã ãºtia nu ºtiu altceva decât sã ne fure. Pe noi.

]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer