A început o nouã sãptãmânã de lucru, iar guvernul PSD nu dã nici un semn cã ar fi înþeles mesajul transmis de români. În continuare, miniºtrii roºii se considerã ca fiind guvernarea cu cel mai bun program „pentru români” invocând în sprijinul acestei afirmaþii multitudinea de pomeni ºi scutiri fãcute cãtre toate categoriile sociale, mai puþin ãia care lucreazã.

Românii, în special cei ce muncesc în sectorul privat, au înþeles cã trebuie sã se fereascã de pesediºti chiar ºi când aceºtia fac daruri, cãci realitatea durã în care trãim ne-a învãþat cã nimic nu e gratis.

Iar temerile ne-au fost „rãsplãtite” conform aºteptãrilor: singura strategie de guvernare a PSD-ului din toate timpurile constã în colectarea ºpãgilor pentru orice tip de afacere sau iniþiativã a mediului privat, precum ºi a taxelor ºi impozitelor, ºi mituirea electoratului captiv cu firimiturile care rãmân dupã aplicarea regulii împãrþirii ºpãgilor ºi banului public la clientela politicã de partid.

Dupã 27 de ani de neo-comunism, românii au înþeles cã, pentru ca aceastã afacere numitã guvernarea României sã rãmânã profitabilã, trebuie ca mita pentru electoratul captiv gen pensionari, bugetari, asistaþi social sã fie cât mai micã. Adicã sã cumpere voturile cât mai ieftin. ªi când cumperi votul ieftin ? Când e sãrãcia mai mare.

Acesta este principalul motiv pentru care PSD-ul a fost, este ºi va fi o piedicã în calea dezvoltãrii ºi prosperitãþii României. Pentru cã ei nu pot exista într-o þarã bogatã, cu cetãþeni care prosperã. Cãci aceºtia nu mai pot fi cumpãraþi cu un spor de 10 lei la pensie sau la salariu ºi nici cu o gãleatã de plastic ºi un litru de ulei.

Însã guvernanþii se fac cã nu înþeleg mesajul unanim al strãzii: DISPÃREÞI DIN POLITICÃ.

ªi continuã sã dea pe furiº tot felul de ordonanþe cu ºopârle ºi chichiþe prin care îºi asigurã cãi tot mai elaborate de a fura din banul public, având senzaþia cã lumea e prea proastã ca sã înþeleagã, sã se prindã cum acþioneazã ei.

Îi mai încurajeazã ºi faptul cã nu au adversari politici, alternative reale de vot pe scena politicã. Cãci în ipoteza în care mâine ar cãdea Guvernul Grindeanu, PSD-ul care este majoritar în Parlament va face imediat un guvern Grindeanu 2, cu aceleaºi metehne hoþeºti ca ºi primul. Caz în care ar trebui dat jos ºi acest al doilea guvern ºi forþatã dizolvarea Parlamentului ºi efectuarea de alegeri anticipate.

ªi vom reveni în acelaºi punct din decembrie: alegerea între douã rele (PSD-ALDE vs. PNL-PMP) ºi un retard numit Nicuºor Dan, care nici n-a intrat bine în politicã ºi deja are 3 dosare penale (finanþarea campaniei, semnãturile de susþinere false ºi utilizare de fonduri nedeclarate în campania online). S-a vãzut cât de timorat era la conferinþa de presã, dupã momentul când l-au strâns de coaie bãieþii, ameninþându-l cu dosarele.

https://www.facebook.com/100012168456456/videos/286721935076753/

Deci ne trebuie oameni noi, partide noi, credibile. Alternative. Chiar nu sunt capabili românii sã producã niºte lideri autentici, de ni se urcã în cârcã ca popor, toate loazele !?

Ni se dã aceastã senzaþie cã trebuie sã fim conduºi mereu de alþii, pentru cã noi suntem incapabili de organizare.

Adevãrul este cã participând la mitingurile din Piaþa Victoriei, am observat cã la nivel de opinie, protestatarii – în marea lor majoritate tineri, deºi sunt de acord cã trebuie fãcut ceva concret dacã vrem sã scãpãm de PSD, devin reticenþi când vine vorba de a se organiza într-un partid. Li s-a inoculat convingerea prosteascã cã politica înseamnã hoþie ºi demagogie ºi se feresc cu o teamã iraþionalã de ea, preferând manifestãrile civice.

E drept cã niºte idei plutesc în aer, se transmit, contagiazã mulþimea la nivel de mental colectiv prin toate sloganurile, bannerele ºi pancartele din piaþã, coagulând câteva puncte comune tuturor manifestanþilor, care pot fi sintetizate astfel:

– PSD ºi oamenii lui sunt hoþi

– PSD trebuie sã îºi dea demisia, sã plece.

– vrem sã înceteze hoþia

– Hoþii la puºcãrie,fãrã amnistie sau graþiere

ªi cam atât. Restul, cum atingem aceste obiective ? Doar protestând ? Avem nevoie de un plan, însã fãrã Nicuºor Dan.

Planul este sã realizãm niºte revendicãri comune, revendicãrile pieþei. Propunerea mea:

Pasul 1: sã plimbãm niºte coli prin mulþime ºi fiecare sã treacã idei de organizare ºi revendicãri, dacã are.

Pasul 2: ideile ºi revendicãrile sã fie transpuse într-un soi de Proclamaþie a Pieþei. Sã zicem Proclamaþia de la Bucureºti. ªi cei din þarã sã facã demersuri similare. Pe online nu funcþioneazã cã sunt prea mulþi troli. Sã aibã „drept” de propuneri doar cei care ºi-au miºcat efecrtiv curul în stradã, la miting.

Pasul 3: proclamaþia sã fie cititã la microfon sã se audã în toatã piaþa, sã o preia presa, televiziunile, sã fie difuzatã pe online, proiectatã pe blocurile alea din Piaþã.

Pasul 4: Cine are 10 prieteni care îl susþin, sã vinã sã îi reprezinte la un fel de Sfat al Pieþei. Fiecare 100 de astfel de lideri sã îºi aleagã un reprezentant, iar ãºtia sã negocieze cu Guvernul plecarea.

Pasul 5. Transformarea în miºcare politicã. Cine are timp, hotãrâre, determinare, e de bunã credinþã ºi e susþinut de reprezentanþii din piaþã, sã candideze.

Punct.

Vi se pare prea greu ? Eu zic cã alte variante corecte nu prea sunt.

Decât sã vinã din nou Johannis ºi sã îºi invite la guvernare bãieþaºii lui aleºi pe sprânceanã, care s-a vãzut la vot cât de credibili au fost, mai bine mergem pe o soluþie gen alegerea liderilor dintre noi, cei din stradã.

Þin sã precizez cã personal nu þintesc la nici o funcþie publicã sau de conducere, dar sunt dispus sã pun umãrul ºi sã sprijin candidatura unor oameni dintre noi, cu bun simþ.

Presimt cã va fi o miºcare politicã curatã, cãci n-am prea vãzut în piaþã nici þigani, nici hoþi.

 ]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer