Cu lehamite, reiau o temã favoritã ce reapare des pe acest blog: MISA. ªi putreziciunea de la vârf, care trezeºte în mine spiritul justiþiar, dorinþa de a repune (pe cât posibil) ADEVÃRUL ÎN DREPTURI. Factorul declanºator îl constituie ultimul articol de pe yogaesoteric, intitulat “Precizare a d-lui Gabriel Andreescu privitoare la un articol publicat de yogaesoteric”. Articolul respectiv nu este o banalã “precizare”, cum ar dori sã îi îndulceascã tonul cei de la yogaesoteric, ci un veritabil DREPT LA REPLICÃ, cãci contrazice ºi atacã unul dintre “adevãrurile” marca MISA, repetat cu insistenþã, în ideea goebelsianã cã prin repetiþie, el va deveni un veritabil adevãr. Este vorba despre acea afirmaþie cum cã fostul lider MISA Trandafir Claudiu era omul Securitãþii încã dinainte de revoluþia din 89 ºi cã el plãnuia sã preia MISA cu ajutorul securiºtilor. Evident, o sã sarã unii sã mã acuze din start cã sunt omul lui Trandafir, cã fac jocurile securiºtilor, etc., etc. Nu dragilor, sunt doar omul ADEVÃRULUI, oricât de dureros ar fi el. ªi nu o sã îl disculp în nici un fel pe Claudiu Trandafir, cu care nu mai am de mulþi ani, nici o legãturã. NU ! În schimb, voi pune în luminã alte fapte incontestabile, care vã vor da de gândit ºi vã vor face (pe unii dintre voi) sã vã întrebaþi: DE FAPT UNDE SUNT ADEVÃRAÞII SECURIªTI !? Aº începe cu observaþia cã replica lui Andrescu nu este pusã la loc vizibil pe siteul yogaesoteric, ci undeva într-un colþ, pentru a trece cât mai puþin remarcatã. y Oare nu merita bãgatã ºtirea în celebrul chenar roºu al noutãþilor importante ? Nu este important oare faptul cã cineva te acuzã cã îi rãstãlmãceºti cuvintele – ºi asta pe un subiect repetat periodic ?  Bun, deci dl. Andreescu, cu care nu au vrut sã se punã rãu, cum au pãþit în Suedia cu Seppo Isotalo, scrie 5 rânduri în care le spune trei chestii tari. Citez esenþialul: „dezvãluirile tulburãtoare” postate pe yogaestoteric susþin contrariul celor afirmate de mine.” Adicã ? “…investigarea cazului prin surse independente îl plaseazǎ pe Claudiu Trandafir în categoria acelor victime care au înfruntat fǎrǎ hiatus sistemul de la începutul confruntǎrii cu el pânǎ la sfârºit. În absenþa altor date – ce par, în acest stadiu al investigaþiei, improbabile – transformarea angajamentului sǎu într-o stigmǎ este ºi ilogicã, ºi nedreaptǎ.” Deci, în opinia lui Andreescu, Claudiu Trandafir este o victimã a securitãþii, NU UN SECURIST, cum încearcã sã demonstreze cei din MISA.

  1. Omul mai spune negru pe alb: “mi-a (fost) falsificat punctul de vedere” (de cãtre autorii articolelor calomniatoare la adresa lui Claudiu Trandafir – de pe yogaesoteric). Cu alte cuvinte, Andreescu refuzã sã fie folosit la denigrarea unui om, ceea ce este lãudabil din partea lui.
  2. Andreescu atrage franc atenþia, referitor la jocul periculos practicat de cei de la yogaesoteric, cu “informaþiile” venite “pe surse” de la “securiºtii benefici” (ce !? credeaþi cã existã doar extratereºtrii benefici !?)
Deci, ÎN PREMIERà PLANETARà se afirmã cã este posibil ca dezinformarea ºi compromiterea MISA sã se facã chiar din interior. Însã, care ar fi scopul unei astfel de discreditãri ºi compromiteri ? Qui prodest ? Cine ºi-ar dori compromiterea ºi distrugerea MISA ? Pãi, ne-o spune tot yogaesoteric: SECURªTII MALEFICI, care voiau sã acþioneze prin sãrmanul domnu Trandafir, cel care le-a pus multor copii sãrmani de la MISA, yoga în mânã. Dacã însã redactorii yogaesoteric au citit atât de bine cartea lui Andreescu, respectiv volumul „Reprimarea miºcãrii yoga în anii `80” (Polirom, Iaºi, 2008) – existent la liber ºi pe scribd, cum de au trecut cu vederea pasajul “tulburãtor” referitor la trecutul securistic al însuºi preºedintelui MISA, Nicolae Catrina, cel care publicã nestingherit zeci de articole pe yogaesoteric ºi þine conferinþe fluviu, cu iz moralizator, pentru taberele de vacanþã, din îndepãrtata Grecie, unde se ascunde ca un Ulisse modern ? Spicuiesc câteva pasaje despre Nicolae Catrina, din cartea lui Andreescu, ºi vã las pe voi sã judecaþi cum stã treaba cu securiºtii: Pag. 70 “Raportul cu propuneri de a se aproba înregistrarea avertizãrii la CID a numitului Nicolae Catrina din 25 noiembrie 1989 susþine despre acesta cã „a respectat declaraþia-angajament luatã la punerea în libertate ºi a furnizat informaþii scrise despre poziþia prezentã a principalelor elemente care au fãcut parte din gruparea lui Bivolaru Gregorian  «Grig», confirmate pe alte linii 2 specifice muncii de securitate : filaj, reþea (col. Dragomir Gheorghe) În comparaþie, despre Trandafir Claudiu nu regãsim nici o informaþie cã acesta ar fi furnizat informaþii scrise despre cineva. Deci, 1-0 în Cupa Onestitãþii în meciul comparativ Trandafir – Catrina. În continuare filele 70-71 din lucrare, se mai aratã: “În procesul cercetãrilor, Catrina Nicolae a avut o poziþie corectã, a fãcut declaraþii sincere ºi a regretat faptele comise, iar în declaraþia luatã la avertizare s-a angajat sã sprijine organele Ministerului de Interne. La sediul Direcþiei a Vl-a, col. Dragomir Gheorghe a participat la mai multe audieri ale numitului Catrina Nicolae, împreunã cu ofiþerul de cercetãri penale care s-a ocupat de caz, a realizat mãsura avertizãrii, iar dupã punerea în libertate a perfectat un sistem de legãturã în scop de influenþare pozitivã ºi atragere la colaborare. 1. Arhiva CNSAS, Dosar 14797, ff. 26￿27. 2. Ibidem, f. 28.. Iatã deci explicaþia modului “miraculos” în care unii au scãpat din anchetã, cum este cazul lui Nicolae Catrina. Simplu: A COLABORAT. Dar cum a colaborat ? Ne-o spune continuarea (fila 71): “În prezent, ing. Catrina Nicolae ºi-a reluat activitatea profesionalã la IRNE Piteºti ºi face demersuri pentru a se transfera la Bucureºti (…). La contactãrile realizate a furnizat informaþii de interes operativ despre principalele elemente care au fãcut parte din anturajul ºi gruparea lui Bivolaru Gregorian, confirmate prin alte mijloace. Faþã de cele raportate, PROPUNEM : A se aproba închiderea dosarului de urmãrire informativã (…) urmând a se realiza atragerea treptatã la recrutare ca informator (subl. mea), cu menþinerea în cartoteca general documentarã, Ofiþer specialist II, col. Dragomir Gheorghe. Deci a dat informaþiile promise, ºi i-au închis dosarul de urmãrire, pentru cã DEVENISE OMUL LOR. Ce ne mai spune dl. Andreescu despre Nicolae Catrina ? fila 71 : “Nicolae Catrina are ºi un dosar de reþea: dosarul personal cu nume conspirativ „Zappa”, cu nr. 25364, intrat în Arhiva CNSAS, R1341. Catrina intrase în vizorul Securitãþii de foarte mult timp. Biroul de contrainformaþii UM 02540 Craiova îi fãcuse militarului în termen ce ajunsese în armatã direct de pe bãncile liceului o fiºã de colaborator în care apare : o datã de recrutare, 16.03.1981 ; numele conspirativ, „Zappa” ; numele ofiþerului CI de legãturã, locotenent-colonel Iovan Dan, ºi aprecierile acestuia : intelectual, sociabil, cu calitãþi în formare. Dar nimic, nici o notã, nici o referire la vreun contact, dovadã cã ofiþerul îºi fãcuse sarcina doar pe hârtie. 1. Arhiva CNSAS, Dosar 14797, f. 29. 2. Fila poartã ºi o datã de certificare : 21.03.1995, semn cã SRI lucrase cu dosarul pânã în acel moment. Aici se cuvine fãcutã o precizare pe care dl. Andreescu nu o poate contesta, ci dimpotrivã, poate confirma aceastã informaþie: Informatorii activi, ofiþerii ºi cadrele active nu au dosarul dat la CNSAS, deci nu se pot afla mai multe informaþii despre ei.  ªi atunci apare o întrebare legitimã: NU CUMVA INFORMAÞIILE DESPRE CATRINA NU APAR ÎN DOSARUL LUI INFORMATIV DEOARECE… ESTE ÎNCà UN COLABORATOR ACTIV AL STRUCTURILOR SUCCESOARE ALE SECURITÃÞII ???! Dacã aº fi întrebat care dintre cei doi (Trandafir sau Catrina) mi se pare mai securist – din prisma datelor oferite de cartea lui Andreescu, eu aº opta pentru Catrina. Spre deosebire de domnu Trandafir (care nu avea nume conspirativ), Catrina are numele conspirativ de Zappa. Nume conspirativ primeau doar dacã dãdeai informaþii relevante, ce necesitau protecþia identitãþii tale în rapoartele informative. fratii Deci, cine conduce astãzi MISA ?! ]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer