Mai mult de o jumãtate din cetãþenii Franþei (60 la sutã) considerã cã în þara sa sunt prea mulþi imigranþi, aratã rezultatele unui sondaj de opinie efectuat la comanda Centrului de Studii Politice din Paris, transmite agenþia Interfax. În aceeaºi cercetare, 50 la sutã din francezi au declarat cã nu au încredere în reprezentanþii altor etnii, precum ºi în reprezentanþii altor religii. Totodatã, 40 la sutã din respondenþi considerã cã Franþa trebuie sã fie preocupatã mai mult decât alte state de propria securitate naþionalã. Sondajul a fost efectuat în decembrie 2010, având un eºantion de 1500 de persoane.]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer