Însãrcinatul cu afaceri al Belarusului la Bucureºti, Sergei Molunov, a declarat, miercuri, cã România a fost în timpul lui Ceauºescu un model unic de stat care a arãtat cã îºi poate plãti singur o datorie externã, el comentând cã acest lucru nu a convenit organizaþiilor financiare internaþionale. ªeful misiunii diplomatice a Belarusului a subliniat de mai multe ori cã nu doreºte sã facã afirmaþii, ci doar sã punã o serie de întrebãri cãrora cititorii sã le gãseascã un rãspuns. “I-ar fi convenit cuiva din afara Belarusului evoluþia situaþiei? Aceasta îmi aminteºte de un episod din istoria României. Nu vreau sã fac comentarii, dar am ascultat o poveste despre ultimii ani din timpul lui Ceauºescu. Dupã câte îmi aduc aminte, a fost aceastã pãrere cã poporul a trãit foarte, foarte greu. Dar România, atunci, având o datorie imensã, a hotãrât sã-ºi plãteascã aceste datorii. ªi, la sfârºitul anului 1989, practic ºi-a stins aceste datorii. Am auzit aceastã pãrere. Spuneþi, vã rog, este adevãrat sau aºa se zicea? Eu am citit aceastã pãrere ºi cred cã este interesant, din punctul meu de vedere. Ce concluzie se poate trage din aceasta? Faptul cã atunci – dacã lãsãm la o parte emoþiile provocate de viaþa grea – România a fost un exemplu unic cã poate sã-ºi plãteascã aceastã datorie . Dupã pãrerea mea, acest exemplu nu cred cã a convenit organizaþiilor financiare internaþionale. Cred cã psihologia lor este sã acorde credit cu dobândã mare. Dacã þara nu are posibilitatea sã returneze aceastã datorie, atunci îi dã alt credit ºi astfel þara este pusã în dependenþã faþã de organizaþii. ªi atunci poþi sã faci orice cu aceastã þarã. De aceea, exemplul unic al României de a-ºi plãti datoria nu a convenit multora”, a comentat Molunov. El a fãcut apoi o paralelã cu dezvoltarea Belarusului, arãtând cã, spre deosebire de restul statelor din fosta Uniune Sovieticã, þara sa “nu a mers pe o terapie de ºoc” în ceea ce priveºte economia, pãstrând proprietatea de stat cu o privatizare treptatã. “Am refuzat acþiunile radicale ºi am ales o cale de dezvoltare treptatã. S-a început cu susþinerea populaþiei”, a spus el. El a oferit ºi date referitoare la nivelul de producþie din Belarus, realizând, din nou, o comparaþie cu România. Astfel, Molunov – care a spus cã citeazã Belstat ºi Eurostat – a arãtat cã în 2009 în Belarus s-au produs 737 de kilograme de cartofi pe cap de locuitor, în timp ce în România s-au produs 162 de kilograme. De asemenea, potrivit lui Molunov, în þara sa s-au produs 239 de kilograme de legume pe cap de locuitor, în timp ce în România s-au produs 177 de kilograme, 681 de litri de lapte, faþã de 275 în România ºi 355 de ouã pe cap de locuitor, faþã de 298 de ouã în România. sursa: mediafax]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer