rwanda 300x185 Guvernul Rwandei intenþioneazã sã ºi sterilizeze populaþiaGuvernul Rwanda intenþioneazã sã controleze rata de natalitate prin îndemnarea bãrbaþilor sã accepte sterilizarea voluntarã, comunicã BBC. În opinia exterþilor occidentali, scãderea ritmurilor de creºtere a populaþiei rwandeze va contribui la majorarea nivelului de trai ºi a standardelor de viaþã în acest stat african. În prezent, aici locuiesc 10,2 milioane de persoane. Potrivit corespodentului BBC din Rwanda Geoffrey Mutagoma, planificarea familiei (pe lângã utilizarea prezervativelor) depinde de femeie, libertãþile cãreia sunt limitate, iar bãrbaþii nu folosesc prezervativul la fiecare act sexual. În legãturã cu aceasta, sterilizarea prin vasectomie (sterilizare permanentã) va fi propusã tuturor rwandezilor care beneficiazã de circumcizie în cadrul programului de profilaxie a infecþiei HIV a Organizaþiei Mondiale a Sãnãtãþii. Potrivit ministrului sãnãtãþii a þãrii, Richard Seeber, în urmãtorii ani guvernul intenþioneazã sã efectueze circumcizie 700 de mii de bãrbaþi. O mare parte din aceºtia ar putea accepta sterilizarea voluntarã. Cu toate acestea, intervievaþi de Mutagom, cetãþenii nu se aratã entuziasmaþi de aceastã iniþiativã. Unul din argumentele principale a populaþiei împotriva vasectomiei este faptul cã în cazul în care ar deceda un copil de familiei, pãrinþii nu vor mai putea concepe pentru a suplini familia. Dacã mãsurile luate de guvernul Rwandez sunt fãțiș anti-umane, la noi Guvernul Mondial din umbrp ne asasineazã pe tãcute prin: tãierea pensiilor și alocațiilor pentru mãmici și copii (forțând astfel scãderea natalitãții), alimente și vaccinuri ce provoacã sterilitatea. Concluzionând, putem spune cã Rwanda este mai democraticã decât România. ÎȚI DÃ POSIBILITATEA SÃ ALEGI !!!]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer