În recentul mesaj adresat iranienilor, liderul spiritual al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei a cerut pentru prima oarã populaþiei sã se pregãteascã de rãzboi ºi sfârºitul lumii. În el, Khamenei a îndemnat credincioºii sã aºtepte sosirea imamului Mahdi. În credinþa ºiitã, el trebuie sã vinã pentru a salva lumea ºi stabili ordinea lumii islamice. Khamenei a declarat cã astãzi, datoria iranienilor este „sã se pregãteascã pentru sosirea marelui lider”. „Sub îndrumarea lui Allah ºi cu ajutorul Lui invizibil vom face astfel cã civilizaþia islamicã va prevala în lume. Aceasta este soarta noastrã”, a spus ayatollahul.

Dupã cum au informat recent mass media iraniene, autoritãþile distribuie în rândul militarilor broºura „Ultimele ºase luni”, încurajându-i sã se pregãteascã pentru sosirea imamului ºi opoziþia împotriva puterii nucleare în creºtere din Occident.
]]>

CategoryUncategorized
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer