Unul din ºase români refuzã sã aibã vecini musulmani, evrei sau maghiari, iarjumãtate din populaþia þãrii nu ar dori sã aibã vecini homosexuali. Acestea sunt rezultatele unei cercetãri fãcute de Fundaþia Soros România. Românii trag linie între ei ºi minoritãþile etnice sau religioase. Studiul “Religie ºi comportament religios” al Fundatiei Soros susþine cã românii sunt mai puþin toleranþi decât grupurile minoritare, ortodocºii ºi ateii fiind campioni la intoleranþã. Tinerii pânã în 30 ani acceptã mult mai greu orice persoanã din grupurile minoritare, faþã de cei peste 30 de ani care sunt mai toleranþi. Astfel, romii ºi sectanþii – primele categorii respinse – sunt neagreaþi de o treime dintre români. În plus, romii sunt singurii neacceptaþi de persoanele cu studii superioare. Mai mult, Moldova ºi Bucureºtiul fac topul regiunilor care refuzã sã interacþioneze cu minoritarii. Banatul, Criºana ºi Maramureºul au cea mai mare deschidere faþã de oamenii din alte religii, de altã etnie sau cu orientare sexualã opusã. Datele culese demonstreazã cã românii au tendinþa sã punã limite între ei ºi tot ceea ce este diferit, de la preferinþe sexuale, etnie sau religie, fiind puþin deschiºi faþã de minoritãþi. Studiul a fost realizat între 1 ºi 21 iunie de compania International Brand Consultants, cu un eºantion principal de 1.204 persoane peste 18 ani, reprezentativ pentru populaþia þintã cu o eroare de +/- 2,9% la un nivel de încredere de 95%. “Religie ºi comportament religios” este prima analizã completã a atitudinii românilor faþã de religie. Sursa: RomaniaLibera]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer