George Roncea este unul dintre puþinii jurnaliºti care au pus în practicã expresia lui Pamfil ªeicaru: “Cãlimara unui gazetar de luptã nu poate fi umplutã cu apa sãlcie a amabilitãþilor.” Activist pe baricadele Pieþei Universitãþii din 13-15 iunie 1990 ºi, ulterior, în mass-media centralã, a luptat de-a lungul carierei sale împotriva corupþiei de orice fel.
 Este cel care a publicat în premierã lista celor 330 de masoni ºi a pãrãsit de curând presa cu un gust amar, denunþând aservirea acesteia la grupuri de interese. Bun cunoscãtor al oamenilor, George Roncea a fost amabil sã ne explice din perspectiva sa situaþia politicã, economicã ºi socialã a României.   Reporter: Scandal de plagiat, raportul CE pentru Justiþie, referendum pentru demiterea preºedintelui, acuzaþii din partea ambelor tabere º.a.m.d. O adevãratã nebunie. Ce se întâmplã cu România ºi cu românii în general? George Roncea: Probabil cã se duce în cap România. Este o evidenþã. Dar nu se duce în cap de azi, de ieri, ci de vreo 20 de ani. Acum, doar cred cã s-a ajuns la un punct de apogeu. Pentru cã se întâmplã douã lucruri importante. Pe lângã tot ce ai spus tu, mai trebuie pomenit un lucru foarte important. În acest an, au intrat pe rol ºi spre finalizare ºi s-au ºi executat deja în anumite cazuri, cum este cazul domnului Sorin Ovidiu Vântu, niºte dosare de foarte mare importanþã. Avem dosarul I.C.A., în care este vorba de Dan Voiculescu, unde ar putea lua pentru delapidare 13 ani. Este dosarul domnului Patriciu, care a început în 2006, dacã nu mã înºel, în care ar putea lua ºi nu e vorba doar de el, sunt vreo 20 ºi ceva de inºi, vreo 15-18 ani, avem dosarul lui Cãtãlin Voicu, general la 36 de ani ºi aflat în legãturã cu clanurile þigãneºti, cu cinci ani de executare, Nãstase mai are încã douã dosare la care se mai pot adãuga niºte pedepse ºi el este deja în puºcãrie. Mai avem încã un dosar, care este foarte important, de spionaj ºi trãdare ºi care include pe Vadim Benyatov, agentul lui Stamen Stancev, agent rus, ºi doi miniºtri de la UDMR ºi al lui Codruþ Sereº, omul de casã al lui Voiculescu, în care pedepsele sunt de vreo 20 de ani la fiecare. Plus, o listã de aproape 20 de demnitari ai Guvernului Tãriceanu, implicat ºi el într-un fel sau altul în aceste dosare. Toate aceste dosare au ajuns, dupã lungi amânãri, în pragul acestui an în stadiul de finalizare.   Buba enormã, dupã 20 de ani, are un punct de plecare. Gaºca FSN-istã, protejatã de Moscova, care a ajuns la putere în decembrie 1989 ºi al cãrei ºef a fost Ion Iliescu, a reuºit sã obþinã protecþia lui Iliescu pentru a face bucãþi aceastã þarã. S-a înfiinþat Fondul Proprietatea, în 1992, condus de Emil Dima, care a fãcut ºi el bucãþi peste 6.000 de întreprinderi ºi date pe mâinile unor grupuri. La vârful acestor grupuri s-au aflat Vântu, Patriciu, Voiculescu ºi încã o listã de vreo 300. Absolut toþi, în legãturã directã cu Securitatea: turnãtori, agenþi, colaborator. Aceºti oameni au distrus economia României în beneficiul personal.   Reporter: … deci, aceºti oameni pe care i-ai menþionat ºi care sunt la putere sau apropiaþi ai Puterii, sunt speriaþi acum de mâna Justiþiei? George Roncea: Nu se poate spune asta. În realitate, actuala Putere nu este cea din Parlament care voteazã sau mai ºtiu eu ce, adevãrata Putere este cea a acestei gãºti de securiºti, pentru cã acesta este cuvântul, aflatã la butoane încã din anii ’90, care a pus mâna mai pe tot ºi care s-a trezit din 2006 cu o enormã surprizã. Bãsescu i-a zis „Pa!” Bãsescu a fãcut parte din acest sistem, a fost ºi ministru, dar s-a întâmplat ceva cu el în 2006, a spart Omerta, ca-n clanurile mafiote. Primul lucru care s-a întâmplat, a fost când i-a refuzat lui Patriciu mãtrãºirea dosarelor Rompetrol. Pe un bileþel galben sau roz ºi aºa mai departe. Tot în 2006, au fost daþi afarã 28 de generali din SRI ºi alte servicii, vreo 50 ºi ceva de colonei, oameni care reprezentau structura de bazã a informaþiilor FSN, PDSR, PSD ºi care au asigurat tranziþia afacerilor de trãdare ale acestor ofiþeri. Dupã ce au avut parte de imunitate totalã pânã în 2006, s-au trezit cu o surprizã: Bãsescu nu le-a mai garantat aceastã demnitate, dosarele au plecat, iar judecãtori ºi procurori tineri s-au pus pe treabã. Cine are curiozitatea, poate vedea cã judecãtorii care s-au ocupat de dosare, precum cele ale lui Patriciu, sunt oameni tineri, în jur de 40 de ani. Procurorii, la fel. Aceºti magistraþi au luat legea în mânã ºi au început sã o aplice. Iar acei indivizi s-au trezit cu o imensã surprizã. Voiculescu a spart cât a vrut el, a strâns miliarde, miliarde. Patriciu, un alt ºmecher al acestui sistem care a strâns, la fel, miliarde ºi miliarde ºi a fãcut ce a vrut el, cu cine a vrut el, dintr-o datã, se trezeºte chiar anul acesta, cu perspectiva de a executa 20 de ani de puºcãrie.   Semnalul cel mai dur, momentul din care, dupã pãrerea mea, a plecat aceastã crizã, a fost surpriza enormã pe care a avut-o sistemul: arestarea lui Adrian Nãstase. Din 1989 ºi pânã astãzi, niciodatã acest sistem nu ºi-a luat-o în bot ca acum. Pânã în ultima clipã, Nãstase ºi ai lui au crezut cã se va rezolva. Nu s-a rezolvat, iar Nãstase e la închisoare, în pofida tentativei penibile de suicid, în pofida situaþiei cu pistolaºul, cu glonþul magic …   Reporter: … ºi Bãsescu a declarat de curând cã aceastã nebunie politicã a început în momentul condamnãrii lui Adrian Nãstase, dar, aceste persoane, pe care le-ai menþionat pânã acum, nu puteau acþiona tot timpul chiar de capul lor. Mai ales dacã implicãm ºi mediul extern, care nu este tocmai ignorant. Ne putem gândi ºi la implicaþii americane sau ruseºti în toþi aceºti ani? George Roncea: România se aflã, geopolitic, într-o zonã tampon, în care Rusia ºi-o adjudecã de mulþi ani de zile. Dintotdeauna, de fapt. Evident cã o parte din procesele politice din România au de-a face ºi cu interesele Moscovei. Dacã ne uitãm la Patriciu, cu dosarele lui, el a dat Rompetrol la Kazahstan, care este stat fondator al CSI, iar în momentul de faþã, o mare parte din KazMunaiGas este administrat de Gazprom, deci Rompetrolul, o avere a României clãditã cu eforturi, a fost transferat de Patriciu direct ruºilor. Voiculescu, la fel. Afacerile ºi ºmenurile lui au de-a face cu “fraþii” ruºi, iar afacerile lui Vântu sunt concentrate pe o axã moldo-ruseascã stabilitã la Chiºinãu, aflate într-o legãturã directã cu Moscova. Trei dintre vârfurile acestui clan mafiot, care au acþionat cu acordul lui Ion Iliescu, au legãturi cu Rusia. Deci, putem spune cã este ºi interes rusesc.   Dacã ne uitãm, în schimb, la apariþia lui Wesley Clark, observãm cã el nu a apucat sã îºi ducã stagiul militar pânã la capãt. A fost forþat sã renunþe la stelele de general cu trei ani înainte de încheierea stagiului sãu, probabil nu a fost un general atât de emerit pe cât crede lumea. În realitate, în întreaga sa viaþã a fost un general mai … de paie, a fost implicat în masacrul de la Waco, mã rog ºi alte chestiuni de geografie, însã el reprezintã acum interese de afaceri, conduse vizibil la vârf de George Soroº. Despre acest Soroº, se crede cã este capitalist. Ei bine, nu este chiar atât de capitalist pentru cine are curiozitatea sã-i citeascã scrierile. Soroº, care l-a amplasat pe Wesley Clark lângã Ponta, pentru a contrabalansa imaginea unei intervenþii ruseºti. Soroº face parte dintr-o gaºcã de afaceriºti israelieni vorbitori de limbã rusã, cu multe interese de afaceri în România. Reporter: În acest caz, putem vorbi, practic, de o iluzie în ceea ce priveºte protejarea resurselor României de cãtre Guvernul Ponta. Premierul a vorbit de salvarea Roºiei Montane zilele trecute … George Roncea: Victor Ponta este o ficþiune. El nu existã. El este un purtãtor de ficþiuni, ca în desenele animate. În realitate, el este o interfaþã, cum este ºi Crin Antonescu. Toatã lumea ºtie de viaþa lui Crin: omul care n-a fost în viaþa lui în Parlament, care nu exista practic în spaþiul politic, a fost doar maimuþica lui Voiculescu ºi Patriciu. Pentru cã Patriciu a vândut practic PNL ºi asta a primit Crin atunci, o cãsuþã ºi niºte bãnuþi. Crin este doar un personaj de suprafaþã, pentru public.   În spate, sunt aceºti mega-moguli, care dirijeazã aceste personaje ºi absolut toate acþiunile lui Ponta, pânã la condamnare, au fost dirijate direct de Adrian Nãstase. Acum nu ºtiu, fiind în închisoare, cât mai poate dirija Nãstase, însã, este evidentã debusolarea lui Ponta în aceastã campanie ºi de aceea nu cred cã vor avea succes la acest referendum. Ceea ce folosesc ei acum este valul de urã, cu ciomegele mediatice, trusturile lor, cu care au dezinformat în ultimii ani. Se folosesc de mãsurile de austeritate ºi, surprizã, iatã cã Ponta care spunea cã nu se va înþelege niciodatã cu FMI, iatã cã trimite acum douã miliarde ºi alte câteva miliarde la anul. Cã, vezi Doamne, Bãsescu a fãcut ºi a dres. Bãsescu a fãcut ceea ce trebuia fãcut în acel context. Ei au folosit acest pretext cu austeritatea pentru a scãpa. Sã ne gândim cã Patriciu, Vântu ºi Voiculescu au împreunã vreo patru miliarde de euro.   Reporter: Este o coincidenþã vizita lui Alexander Kondyakov? La fel ca ºi în cazul ultimei vizite, a motivat cã este doar vorba de afaceri. El a fost un apropiat al celor care au dorit suspendarea lui Bãsescu în 2007 ºi cunoscut ca fiind unul dintre liderii masoneriei ruseºti… George Roncea: Da, este secretarul Marii Loji Masonice a Rusiei. Cunosc situaþia, sunt în temã. Kondyakov nu vine aici doar în vizitã de curtoazie, vine cu afaceri precise aici. El este cel care a aprins lumina Marii Loji Naþionale a României, care l-a instituit pe Eugen Chirovici, un subordonat al lui Nãstase ºi al lui Voiculescu, în urmã cu mai mulþi ani. Legãtura masoneriei române cu branºa ruseascã. Vizita lui Kondyakov din 2007 nu a fost doar pentru a se întâlni cu Tãriceanu, ci ºi cu “fraþi” sau ofiþeri. Nu cred în coincidenþe, mai ales în momente de tensiune. Evident cã vizitele reprezintã interese, mai ales geopolitice, pentru cã amplasarea scutului, de exemplu, îngrijoreazã Moscova. Pe de altã parte, dorinþa vizibilã a basarabenilor, cu sprijinul lui Bãsescu, de a se elibera de sub jugul rusesc ºi a merge pe direcþia reîntregirii, chiar astãzi (n.r. ieri) au avut loc ciocniri între tinerii basarabeni unioniºti de la Cahul cu membrii Ligii Tineretului Rus sau patrioþi ai Moldovei, personaje crescute ºi alimentate de Rusia ºi care, iatã, sunt gata sã iasã ºi la bãtaie.   Problema Basarabiei este majorã. Rusia nu vrea sã scape din gheare Basarabia, iar preºedintele Bãsescu a avut întotdeauna o atitudine fermã în privinþa asta. Dovadã cã cele mai violente ieºiri publice ale reprezentanþilor Moscovei din ’45 încoace au fost la adresa lui Bãsescu. Reporter: Chiar acum o sãptãmânã, Rep. Moldova a interzis prin lege simbolistica comunistã George Roncea: Da. Evident. În 2009, Bãsescu a ieºit public ºi a luat partea basarabenilor, umiliþi ºi bãtuþi de hoardele Moscovei. Din acel moment, s-au schimbat foarte multe lucruri, pentru cã, sã ne reamintim, în epoca Adrian Nãstase-Iliescu, au fost acordate doar 300 de cetãþenii basarabenilor. Este un drept natural, iar faptul cã Bãsescu a dat liber acestui drept ºi aplicãrii legii, de fapt, iar 200.000 de basarabeni au profitat de ºansa care le-a fost furatã prin acordul Ribbentrop-Molotov. Evident cã acest proces va continua, iar basarabenii vor dobândi cetãþenie românã ºi protecþie europeanã, iar atunci ruºii nu mai pot sã facã tot ce vor ei, cum au fãcut pânã acum. Pentru cã nu mai poþi baþi sau sã calci în picioare niºte inºi care sunt protejaþi de legi europene.   Aºadar, în încerarea de a-l demite pe Traian Bãsescu se îmbinã mai mulþi factori. Existã ºi niºte interese de a privatiza ce a mai rãmas de privatizat, vegheat de ochiul lui Wesley Clark. Acest individ este responsabil de bombardarea Kosovo, a unei þãri. S-a dovedit ulterior cã nu existau motive legitime pentru acel bombardament ºi, tot ulterior, s-a dovedit cã Clark a devenit proprietarul unei bogãþii enorme în acea regiune, mai exact, niºte mine de cãrbuni. De asemenea, Clark este implicat în Polonia, în extragerea gazelor de ºist, iar convingerea mea este cã numirea lui Clark de cãtre Ponta reprezintã urmãrirea unor interese de afaceri sau de business ale unor oligarhi cu multiple cetãþenii ºi multiple paºapoarte. Reporter: Sã revenim puþin în þarã. Am vorbit despre multe nume: Voiculescu, Vântu, Patriciu, Ponta, Antonescu ºi aºa mai departe. Pentru toþi, pentru prima datã dupã 20 de ani, o zi ar putea fi fatidicã. Ce ne poþi spune despre 29 iulie? George Roncea: Eu cred cã românii care nu vor sã se mai întâlneascã cu aceste figuri împuþite nu vor participa la aceastã insidioasã chemare la vot. Numai la Iliescu dacã ne gândim care a scos minerii sã mãcelãreascã bucureºtenii în stradã de cinci ori, care a dat ordin sã se tragã în studenþi, cu glonþ pe þeavã. Cum aº putea eu sã ascult de cântecul de sirenã al lui Voiculescu ºi Vântu? Ei au în realitate nevoie de aparenþa votului popular pentru a gãsi o scuzã în faþa factorilor europeni, iar o eventual prezenþã la vot doar le-ar face jocul, oferindu-le legitimitate.   Cei care vor sã nu-i mai vadã pe aceºti oameni, decât la puºcãrie, adicã acolo unde le este locul, trebuie sã facã un lucru foarte simplu: sã nu participe la aceastã mascaradã. Pentru cã este o mascaradã. Vedem de douã sãptãmâni la câte încãlcãri de legi s-au pretat liderii USL. Au acþionat metodic, din Manualul Micului Bolºevic, pentru cã Iliescu se ocupã din spate de toatã aceastã poveste. Deci, la vot nu se vor prezenta atât de mulþi români pe cât se preconizeazã. Reporter: Cvorumul nu va fi îndeplinit, iar Bãsescu se va întoarce la Cotroceni? George Roncea:Cam aºa cred eu. Pe 10 iunie, românii au tras o zdravã palmã peste bot PDL ºi pe bunã dreptate ºi probabil cã acest partid va avea viitorul PNÞCD ºi ºi-l meritã pe deplin, iar pe 29 iulie românii au altã ºansã sã mai dea ºi-un picior în fund gãºtii politice care a mai rãmas. PNL, PSD, UDMR, minoritãþi ºi altele, au ºansa acum sã-ºi ia o palmã peste bot prin neparticiparea românilor la vot. Partide care timp de 20 de ani au jefuit ºi au jefuit ºi au tot jefuit.   Ne aflãm într-o perioadã de crizã acum, pentru cã Verestoy Attila a tãiat 49% din pãdurile judeþelor care le-a avut pe mânã, pentru cã Patriciu a furat ca la balamuc, a vândut Rompetrolul cu de 200 de ori sub preþul pieþei, pentru cã Voiculescu a furat de-a stins, în concluzie, aceastã gaºcã a furat averea românilor pentru care au muncit. Banii care ne lipsesc acum se aflã la Patriciu în conturi, la Voiculescu în conturi, la Vântu în conturi. Reporter: Vorbim de o pedepsire a partidelor politice: PDL, PSD, PNL º.a.m.d. Practic, nu existã încredere în nici un partid politic. Dar, ce vor putea alege românii dupã 29 iulie, politic vorbind, dacã toate vor fi pedepsite? George Roncea: Vor fi anticipatele dupã 29 iulie, indiferent de rezultate. Probabil cã se va încerca o nouã ordonare a spectrului politic. Evident, cã PSD-ul se va concentra pe membrii vechi. Gândiþi-vã cã FSN s-a bazat pe cele cinci milioane de carnete roºii, moºtenite de la PCR. Astãzi, PSD beneficiazã de o masã similar de 4-5 milioane de simpatizanþi. Aceºti oameni existã, sunt pensionarii, moºii care se uitã la Iliescu cu drag, sunt babele, cã sunt babe acum fetele de la APACA. Însã, nu aceastã categorie de români asigurã subzistenþa României. Aceia sunt cei care fac parte din generaþia mea, cei care muncesc cu adevãrat, care plãtesc taxe, care au firme, care plãtesc la bugetul statului bani pe care îi ºmangleºte, sã zic, acest stat complet aiurea. Sunt multe feluri de a se scurge bani, fie ºi prin sutele de mii de þigani care merg cu Mercedesul sã-ºi ia bani de la primãrii. Ar mai fi un exemplu, cele 23.000 de salarii ale revoluþionarilor lui Ion Iliescu, de 700 de euro fiecare, plus alte terenuri ºi proprietãþi care însumeazã peste 300 de milioane de euro. Deci, nu ar fi greu de rezolvat pânã la urmã. Cu un pix ºi o foaie în faþã, se pot desluºi în câteva ore locurile prin care bugetul se duce dracului.   Reporter: Vorbim de români care muncesc, plãtesc taxe ºi aºa mai departe. Practic, vocea lor nu existã ºi nu sunt reprezentaþi de nimeni. Existã astãzi o tentativã de regrupare a “dreptei”… George Roncea: Da, în jurul unor maimuþici. Dacã ne gândim la Tismãneanu, tatãl sãu a venit pe tancurile ruseºti în România. El este un om literalmente de “stânga”. Pentru cã “dreapta” presupune credinþa în Dumnezeu, nu putem vorbi de o “dreaptã” fãrã Dumnezeu. Iar ceilalþi s-au adunat dintr-un oportunism aparte, pentru cã au vãzut cã românii s-au sãturat de “stânga”, ºi încearcã sã-i pãcãleascã pe cele 5-6 milioane de români cu orientãri de “dreapta”. Eu consider cã aceste tentative nu vor avea succes, pentru cã aceste personaje lipsite de vitalitate româneascã nu vor reuºi sã pãcãleascã prea mulþi români. Dupã exemplul PSD, vor obþine ºi ei niºte feliuþe, dar nu reprezintã o perspectivã realã de “dreapta”. Pentru cã lipsa înclinaþiei lor cãtre credinþa româneascã, tradiþiile româneºti sau eroii care ºi-au dat viaþa pentru aceastãþarã, nu le vor putea oferi succes. Ori, aceste recente tentative sunt complet lipsite de ce am enumerat. Nu va fi o “dreaptã”, ci o “fantomã de dreapta”. Aceºti lideri sunt doar maimuþe ºi vor obþine doar ceea ce obþin maimuþele: niºte aplauze ºi, eventual, niºte banane. Reporter: O “dreaptã” practic nu existã, iar “stânga” o cunoaºtem deja… Dupã 29 iulie? George Roncea: Acum ce se întâmplã, din 1989 încoace, lumea se aflã într-un rãzboi. Acest rãzboi are un nume: se numeºte rãzboi axiologic. Este un tip de rãzboi care are obiectiv destructurarea ºi destrãmarea acestui neam pe bucãþi. Existã o literaturã în acest sens, în academiile militare se învaþã despre acest tip de rãzboi. Nu este o noutate ceea ce spun eu acum, România se aflã într-un rãzboi total. În acest an, acest rãzboi a ajuns într-o fazã de apogeu. Sã vedem ce se întâmplã mai departe. Mã aºtept la orice. De exemplu, aflaþi în aceeaºi situaþie, sârbii au pus mâna pe arme. Românii sunt mai aºa, mai calmi, mai se duc la mare, pun mâna pe o sticlã de bere eventual. Sã vedem… Interviul a fost realizat de Marius Florian   Sursa: http://www.opiniasociala.ro/index.php/interviuri/351-exclusiv-george-roncea-dreapta-presupune-credinta-in-dumnezeu-acesti-asa-zisi-lideri-de-dreapta-vor-primi-ce-primesc-maimutele-niste-aplauze-si-eventual-niste-banane
]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer