De la minutul 2.20 actorul Robert de Niro îºi exprimã foarte ferm poziþia faþã de chestiunea vaccinurilor ºi legãtura lor cu autismul. Sãracul face eforturi sã vorbeascã calm, dar îl trãdeazã ochii, care lucesc de lacrimi (min. 6). Tot el îndeamnã publicul sã vadã ºi filmul Trace amounts, care prezintã legãtura criminalã dintre vaccinuri ºi autismul copiilor. ]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer