În landul Renania Vestfalia din Germania, un tatã a fost arestat pentru cã a refuzat sã-ºi trimitã fetiþa, elevã în clasele primare, la ora de educaþie sexualã. Episodul s-a petrecut acum un an ºi s-a repetat în acest an, la 24 octombrie, când un poliþist a revenit la casa familiei Martens pentru a o aresta de aceastã datã pe soþie. Autoritãþile susþin cã trebuie sã aplice legea.
În Germania, educaþia sexualã în ºcoli este obligatorie de la vârsta de 9 ani ºi nu existã clauze care sã permitã pãrinþilor sã îºi retragã copiii de la lecþii. Pe acest subiect, Radio Vatican l-a intervievat pe Andrea Rebeggiani, de 27 ani, profesor de litere în Germania: „ªtirea nu este o noutate. S-a întâmplat acum câþiva ani, când alte familii de confesiune baptistã au refuzat ca fiii lor sã frecventeze lecþiile de educaþie sexualã ºi au cerut ca în acest sens sã fie educaþi acasã. Au fost fãcute numeroase plângeri pentru cã aceasta lege nu este una generalã a statului german, ci o lege a landurilor, prin care se interzice educaþia fiilor în casã. Numeroºi pãrinþi sunt arestaþi pentru faptul cã vor sã fie responsabili de educaþia sexualã a copiilor lor.” În ceea ce priveºte conþinutul acestor lecþii, prof. Rebeggiani descrie un caz al comunitãþii din München, unde fetiþa unei familii s-a întors acasã foarte tulburatã dupã aceste lecþii. Informându-se, pãrinþii au aflat cã la ora de educaþie sexualã copiii erau învãþaþi sã se atingã pentru a se cunoaºte mai bine. Drept urmare, ºi-au retras copiii de la ºcoalã. Explicaþia unor astfel de evenimente într-o þarã democraticã precum Germania, este datã de teoria genului („gender”), care este acceptatã fãrã critici ºi este consideratã o bazã de pornire pentru formarea personalitãþii copiilor, pe care ar elibera-o ºi i-ar face pe aceºtia sã creascã mai liberi ºi autonomi. În ceea ce priveºte reacþia Bisericii, aceasta a luat o poziþie oficialã împotriva teoriei „gender”. Intervievatul spune cã existã numeroase declaraþii din partea episcopilor, iar pãrinþii din Stuttgart s-au organizat într-o asociaþie care publicã lunar un buletin informativ despre tot ceea ce se întâmplã în aceastã privinþã. Chestiunea a trezit numeroase polemici în Germania, dar nu existã încã reacþii la nivel politic general. Guvernul lasã de înþeles cã acceptã teoria genului ºi intenþioneazã sã o introducã la toate nivelurile ºcolare. sursa: radiovaticana
]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer