Am observat o atitudine ciudatã la români. Când vin utilajele de deszãpezire pe strada/oraºul/autostrada LOR, sunt aºa… recunoscãtori, de parcã ãia vin moca, ca niºte salvatori cu titlu gratuit.

NU, MÃI OAMENI BUNI !

Firmele cu deszãpezirea vin pe banii noºtri, ai tuturor celor care plãtim taxe ºi impozite. ªi nu vã mai bucuraþi ca proºtii cã au reuºit sã bage plugul pe strada voastrã, dând zãpada la o parte de pe carosabil pe locurile noastre de parcare ºi pe trotuare (în loc sã o ia de acolo, cum ar fi normal) lãsându-vã sã vã înjuraþi cu vecinul de parcare cã aruncaþi zãpada pe locul lui, când vã dezgropaþi maºina de sub brazda de zãpadã lãsatã de plugul firmei de deszãpezire.

Pe vremuri, îmi petreceam sãrbãtorile de iarnã în Germania sau Austria, la rude. Sã nu vã imaginaþi cã acolo nu ninge. Ca ºi la noi, în prima fazã, vedeam plugurile pe stradã, cum curãtau ºoseaua. Însã apoi veneau buldozere ºi camioane care încãrcau zãpada, eliberând oraºul, iar la primul soare, oraºul se usca ca prin farmec, liber de zãpadã, gata sã primeascã o nouã ninsoare.

La noi, pentru cã se furã, iar cetãþeanul nu îºi cunoaºte ºi nu îºi cere drepturile, se bagã doar plugurile ºi maºinile de rãspândit sare ºi nisip, în timp ce zãpada este lãsatã în seama cetãþenilor proprietari de lopeþi, care fie o aruncã înapoi pe ºosea, pentru a-ºi scoate din parcãri maºinile, fie o adunã în mormane imense pe marginea drumurilor.

ªi toatã lumea sperã cã aceastã zãpadã se va topi ºi se va duce în drumul ei natural, prin rigole, în canalizarea oraºului, sub formã de apã. În realitate, ea îngheaþã, mai dã o ninsoare, se creeazã acele ºanuri de gheaþã pe care alunecãm ºi ne accidentãm, iar la topire se formeazã zloata ºi moina aia urâtã, mâzga aia îngheþatã care murdãreºte cu jeg tot oraºul. Bãlþilea alea adânci de lângã trotuare în care calci când cobori din autobuz.

Evident, fiecare metru cub de zãpadã ne-transportat înafara oraºului înseamnã zloatã ºi mizerie pentru noi toþi, dar bani la teºchereaua drumarului care a fãcut – cicã ! deszpezire, dând cu lama pe ºosea.

De luni vor mai urma 4 zile de viscol ºi ninsori. Haideþi sã cerem primãriei sã se sesizeze ºi sã ne scoatã zãpada din oraº. Pânã la urmã, noi plãtim pentru asta.

 ]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer