Este un pas extrem de important, deoarece multã vreme oficialitãþile chineze au evitat sã discute despre aceastã problemã, în ciuda presiunii activiºtilor de mediu. Unul dintre cei mai cunoscuþi astfel de activiºti din China, Ma Jun, a declarat cã, dupã pãrerea sa, „anunþul demonstreazã o evoluþie pozitivã. […] A recunoaºte cã existã o problemã este primul pas ºi condiþia preliminarã pentru a începe sã rezolvãm aceste probleme”, a spus el. Raportul elaborat de Ministerul Mediului din China, deºi nu insistã asupra noþiunii de „sate de canceroºi”, afirmã cã în ultimii ani poluarea cu substanþe toxice ºi periculoase a produs numeroase dezastre ecologice, afectând resursele de apã potebailã ºi ducând chiar la probleme grave de sãnãtate ºi de ordin social, precum aºa-numitele „sate de canceroºi” – localitãþi situate în apropierea unor uzine ºi în care se înregistreazã un numãr anormal de mare de îmbolnãviri de cancer. În general, în China, la ora actualã, un om din patru moare de cancer, iar mortalitatea din aceastã cauzã a crescut cu 80% în ultimii 30 de ani. Activismul de mediu ºi jurnalismul de mediu – inclusiv aºa-numitul jurnalism cetãþenesc – au adus problema în atenþia lumii ºi au dus la o reconsiderare a impactului ambiental al dezvoltãrii industriale spectaculoase a Chinei. Sursa: BBC News – via descoperã.ro]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer