Foto: Mediafax Serviciul Român de Informaþii a cerut la sfârºitul lunii august Parchetului Curþii de Apel Bucureºti declararea ca indezirabile a opt persoane din Orientul Mijlociu, pe o perioadã de 15 ani, „din motive de securitate naþionalã.” Acuzaþiile de „acþiuni subversive ºi teroriste” se alãturã altor invective nu mai puþin penibile. Acþiunile Serviciilor nu fac nimic altceva decât sã înlocuiascã presiunea la care au fost supuºi studenþii în þãrile de origine, cu cea din România, identicã. Printre acuzaþiile preferate invocate de instituþiile abilitate, se regãseºte ºi deþinerea de materiale pornografice. Pentru SRI, accesul la pornografie pe internet este valabil numai în cazul studenþilor strãini, nu ºi al milioanelor de români. Motivaþia perfectã pentru „sãltarea” de acasã a unor tineri veniþi în România cu scopul unic de a-ºi croi un drum în viaþã. România nu ºtie cum sã impresioneze mai mult Occidentul ºi apeleazã astfel la aberaþii copilãreºti. Am discutat cu avocatul Mihai Rapcea, din partea Asociaþiei pentru Apãrarea Drepturilor Apatrizilor ºi Refugiaþilor (APADAR). Confruntat cu situaþia tinerilor studenþi, deja speriaþi de acþiunile instituþiilor statului român ºi grupaþi în comunitãþi închise tocmai din aceste motive, Rapcea a fost amabil sã ne dezvãluie o parte din metodele puerile practicate. Ceea ce urmeazã, este strigãtor la cer: Reporter: S-a instaurat o nouã practicã. Serviciile se ocupã de expedierea peste graniþe a tinerilor, mai ales înainte de susþinerea examenului de licenþã. Rapcea: Da. Am avut un caz cu un bãiat iranian, mai avea o lunã pânã sã îºi dea licenþa. Era la ASE ºi au venit pãrinþii speriaþi cã s-au trezit cu mandat de percheziþie. I-au luat calculatorul. Luase de pe net cu strong DC niºte filme porno, de parcã ar fi o premierã ºi pentru asta l-au acuzat de difuzare de pornografie infantilã. L-au reþinut pentru 24 de ore. O nebunie. Bãiatul era la ASE, fusese premiant, era în România de la vârsta de 8 ani, iar pãrinþii aveau o afacere. Din ce-am înþeles, i s-a tot cerut sã… cotizeze ºi n-a vrut. Acum, pãrinþii îºi fac bagajele ºi pleacã din þarã. Decât sã le bage bãiatul în puºcãrie, preferã sã închidã afacerea ºi sã plece. Reporter: Este o chestiune generalã? Rapcea: Sigur, am avut cazuri ºi cu palestinieni. Nu prezintã mandate de sesizare dupã reþinere. Nici Parchetul. Nu au ce sã spunã. Asta este acuzaþia cel mai des întâlnitã: pornografia. Dar, de ce tocmai ºi numai ei? Reporter: De ce crezi cã îi „ridicã”? Rapcea: Noi avem semnate niºte acorduri pentru protejarea frontierelor. Fiind la graniþa de est a Europei, trebuie sã apãrãm spaþiul Schengen de migranþii legali, ilegali, economici… practic, Occidentul îºi apãrã bogãþia de Orient ºi ne-a impus niºte reguli stricte. În aceste condiþii, foarte mulþi tineri, susþinuþi financiar de pãrinþi, vor sã ducã o viaþa liniºtitã, sã se cãsãtoreascã. Nimeni nu vrea sã se întoarcã în sãlbãticie. Reporter: Sunt acuzaþi ºi de altceva? Precum apartenenþã la grupuri teroriste? Rapcea: Am avut un caz acum ºapte ani, cu un indian din Calcutta, dintr-o familie foarte bogatã. Ceva aproape de nivelul ºeicilor arabi, se ocupau cu fier vechi la nivel înalt. Bãiatul venise via Londra în România pentru obþinerea unui permis de aviator. Nu profesionist, ci independent… amator, cum i-o zice. M-a sunat într-o zi speriat cã au intrat peste el în casã. Parchetul aflase cã face cursuri de aviator, i-au luat cursurile ºi îl bãnuiau de afiliaþie nu la Al’Qaeda, dar la celule teroriste ºi cã se pregãtesc atacuri cu avioane ºi toate prostiile de acest gen. De aceea vorbim de comunitãþi închise, oamenii sunt destul de speriaþi. Am avut de-a face cu refugiaþi care au trãit momente groaznice în þãrile lor. Sunt stresaþi permanent. Îi urmãresc serviciile lor ºi SRI-ul nostru, la rândul lui, face presiuni. Pe cei care par mai moi, îi ia ºi îi scuturã pentru cã poate-poate obþin informaþii din mediul lor. În România vin toate ciurucurile ºi trebuie fãcute verificãri, nu ºtii cine cu ce se ocupã. Dar problema este alta. Cei care au foarte mulþi bani sunt cooptaþi în mafia noastrã economicã ºi aduc statul român la sapã de lemn. Exemplu, mafia chinezeascã, a ajuns la nivel de Parlament. Avem caz concret, cãsãtoritã cu un afacerist chinez. Chinezii fac o evaziune fiscalã cum nici nu visãm, iar Serviciile îºi primesc partea. Reporter: Deci Serviciile închid ochii la strãinii cu bani, dar îi terorizeazã pe ceilalþi, tineri ºi mai „vai de capul lor.” Rapcea: Absolut. Acolo este problema. Pânã acum vreo doi ani era o practicã. Se încãrca pe TVA ºi, ulterior, firma era vândutã unui student sau strãin mai amãrât. Îi dãdea 1.000 de euro, pleca în þara lui de origine ºi ia-l de unde nu-i. Statul rãmânea cu gaura. Acum legea, din câte am înþeles, s-a schimbat ºi nu se mai practicã. Dar au fost multe cazuri, cu firme de fructe, legume, de importuri. Din cauzã cã SRI nu îºi face treaba acolo unde trebuie, se dau astfel de þepe. Marius Florian – OpiniaSociaã.ro]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer