Aºa cum am afirmat într-un articol postat pe blog în luna iunie, justiþia din România este o marionetã dirijatã. Îmi menþin ºi îmi asum în continuare aceste vorbe! Mai mult, am sã vã dovedesc cã afirmaþiile mele sunt justificate! ªtiþi bine cã am câºtigat dosarul medical al lui Toni în decembrie 2011, dar l-am pierdut la recurs în vara acestui an. La 19 septembrie, Tribunalul Bucureºti trebuia sã rejudece dosarul 59731/3/2010*, însã judecãtorul Amer Jabre, cel care iniþial dãduse câºtig de cauzã familiei mele, a înaintat acest dosar completului imediat urmãtor, “pentru termenul din 20.09.2012, C4 – CA, ora 8,30, în Camera de Consiliu, fãrã citarea pãrþilor, în vederea soluþionãrii excepþiei de incompatibilitate”. Completul de judecatã chemat sã soluþioneze aceastã problemã a admis excepþia invocatã ºi a înaintat dosarul Serviciului Registraturã “în vederea repartizãrii aleatorii”. Toate bune ºi frumoase pânã aici. Surpriza a apãrut în momentul în care s-a produs “repartizarea aleatorie”. Tribunalul Bucureºti a stabilit ca dosarul sã fie rejudecat la… 18 Noiembrie 2013! (http://tmb.ro/index.php/dosare_ecris?id_dosar=300000000490746) Adicã la mai bine de un an de zile distanþã faþã de data la care scriu aceste rânduri. Aºa ceva este strigãtor la Cer! Pot sa înþeleg cã pe masa justiþiei se aflã un caz “greu”, însã nu pot sã accept aceastã umilinþã! Deja ne judecãm pentru dreptate din martie 2010! Tot ce se întâmplã în jurul cazului “Toni Tecuceanu” pare cusut cu aþã. Nu pot sã cred cã magistraþii au atât de mult de muncã, încât nu pot judeca mai devreme acest dosar. În ritmul ãsta, vom ajungem sã-i facem lui Toni parastasul de ºapte ani, iar justiþia nu o sã soluþioneze acest caz! Politicienii au tot vorbit în ultimele luni de aºa-zisa “independenþã a justiþiei”, însã iatã cã totul se dovedeºte a fi o gargarã de doi bani! Nu existã aºa ceva! Cine e puternic, influent ºi are un rang înalt în societate beneficiazã de ajutor nelimitat din partea justiþiei române. Magistraþii au fãcut încã o datã front comun cu Adrian Streinu-Cercel în încercarea disperatã de a ascunde adevãrul în privinþa morþii suspecte a lui Toni. Pentru cã individul din fruntea Institutului “Matei Balº” nu are cum sã câºtige pe bune procesul cu familia mea, magistraþii ºi ºefii acestora îl ajutã sã tergiverseze cauza. “Când nu poþi sã câºtigi un proces, tragi de timp la maximum”, mi s-a spus cândva. Asta face Streinu-Cercel. Neavînd o soluþie în dosarul 59731/3/2010*, celãlat dosar, aflat pe rolul Judecãtoriei Sector 2, rãmâne suspendat. Astfel, acest “doctor Mengele”, cum este poreclit managerul de la “Matei Balº”, scapã de durerile de cap provocate de iminenta platã a unor daune morale, deloc mici, cãtre mine ºi familia mea. Mai mult, cu ajutorul acestor manevre, gen “repartizare aleatorie”, noi suntem legaþi de mâini ºi de picioare vis-a-vis de accesul la dosarul medical al fratelui meu. Chiar ºi aºa, nu vom renunþa! Vom lupta pânã la capãt cu Credinþã totalã în Bunul Dumnezeu. El ne dã ceva ce justiþia aservitã lui Adrian Streinu-Cercel nu ne poate lua: PUTERE DE LUPTÃ! Dreptate pentru Toni Tecuceanu! Sursa: Paul Tecuceanu Blog]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer