În perioada 24-27 octombrie 2012, la Galeria Artelor a Cercului Militar Naþional, va avea loc cea de-a VIII-a ediþie a Salonului de Carte „Polemos” – Istorie, ªtiinþe Politice, Securitate ºi Apãrare, eveniment care se înscrie între manifestãrile prin care Editura Militarã marcheazã Ziua Armatei României.

Salonul va fi deschis de miercuri pânã vineri, între orele 11:00 ºi 19:00, iar sâmbãtã între orele 11:00 ºi 16:00.
Deschiderea oficialã va avea loc miercuri, 24 octombrie, la ora 13:00.
Salonul de carte „Polemos” este organizat de Editura Militarã, în colaborare cu Societatea Scriitorilor Militari, cu sprijinul Cercului Militar Naþional, al Bibliotecii Militare Naþionale ºi al Societãþii Editorilor din România.
În cadrul salonului vor fi lansate lucrãri nou apãrute, pe teme de istorie, politici ºi strategii de securitate, studiul conflictelor etc., prezentate de personalitãþi ale vieþii culturale ºi ºtiinþifice româneºti.
Intrarea este liberã.
Pentru cei interesaþi redau mai jos programul evenimentelor.
Miercuri, 24 octombrie
11.00 – Deschiderea Salonului. 13.00 – Deschiderea oficialã a Salonului. 13.15 – Lansãri de carte la Editura Militarã: Cristian Mihail, Limbajul militar (daco-)roman. Influenþa sa asupra limbii ºi istoriei poporului român; Mihai I. Buttescu, Vânãtorii reginei Elisabeta. Memoriile unui ofiþer din garda regalã. Vor vorbi: Petre Otu, Gheorghe Vartic ºi Mircea Tãnase; Vasile Scârneci, Viaþa ºi moartea în linia întâi. Jurnal ºi însemnãri de rãzboi 1916-1920, 1941-1943. Vor vorbi: Petre Otu ºi Dorin Matei. 15.00 – Lansarea filmului documentar Drogurile, viaþa pe contrasens realizat de Optimal Media Solution pentru Agenþia Naþionalã Antidrog. Va vorbi: chestorul Sorin Oprea, directorul ANA. Joi, 25 octombrie 14.00 – Lansãri de carte la Institutul Revoluþiei Române din Decembrie 1989: Titus Suciu, Revoluþia pe înþelesul detractorilor. Va vorbi: dr. Alexandru Oºca; Gheorghe Dumitraºcu, Revoluþie ºi destin. Va vorbi: dr. Constantin Corneanu. 16.00 – Lansare de carte la Editura Cetatea de Scaun: Dorin Cimpoeºu, Regimul post-totalitar din Republica Moldova (1990-2012). Vor vorbi: Dan Mãrgãrit, prof. univ. dr. Mihai Retegan, Ion Bistreanu, Alexandru Ghiºa, conf. univ. dr. Silviu Miloiu. 17.00 – Lansare de carte la Editura Detectiv: Nicolae Rotaru, Viu post-mortem. Vor vorbi: Radu Cârneci, Geo Cãlugãru, Petre Crãciun, ªtefan Mitroi, Marian Nencescu, Gheorghe Toma, Liviu Viºan. 18.00 – Lansare de carte la Editura Militarã: Manfred von Richthofen, Memoriile Baronului Roºu. Va vorbi: Andrei Cãpuºan. Vineri, 26 octombrie 13.00 – Lansãri de carte la Editura Top Form: Dan Marcel Bãrbuþ, Strategia energeticã în contextul securitãþii moderne; Stelian Gomboº, Oameni ºi cuvinte – portrete ºi descrieri; Sebastian Oprescu (coord.), Liviu Toader, Roxana Dumitrache, Mihai V. Zodian, Tania Verbschi, Dezvoltare durabilã, politici publice ºi administraþie în România. 15.00 – Biblioteca Metropolitanã Bucureºti vã invitã la: o demonstraþie practicã privind utilizarea site-ului Bibliotecii Digitale a României DacoRomanica. Vor vorbi: dr. Marian Nencescu ºi Florin Preda; o întâlnire cu realizatorii colecþiei Biblioteca de Cinematografie Mihnea Gheorghiu. Va vorbi: cineastul David Reu; o expoziþie de hãrþi militare din colecþiile BMB. Va vorbi: Florin Preda. 16.30 – Lansãri de carte la Editura Militarã: Valeriu Avram, Aeronautica românã în Rãzboiul de Întregire Naþionalã (1916-1919). Va vorbi: col. Dan Gîju; Valeriu Avram, Alexandru Armã, Infern deasupra Ploieºtiului. Bombardamentul american de la 1 august 1943. 18.00 – Lansare de carte la Editura Cununi de Stele: Amita Bhose, Sergiu Al-George vãzut de noi, indienii. Vor vorbi: Elena Andronache ºi Carmen Muºat-Coman. Sâmbãtã, 27 octombrie 11.30 – Lansare de carte la Editura Karta-Graphic Ploieºti: Nicolae Ioniþã, I.L. Caragiale – un omagiu planetar. Va vorbi: Minel Ghiþã-Mateucã, ziarist ºi critic literar. 14:00 – Festivitatea de închidere a Salonului.
Informaþii preluate de pe site-ul Editurii Militare.
        ]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer