Muncitorul bucureºtean Aurel Drãgan a întrunit majoritatea voturilor, devenind astfel noul lider al grupului nostru. El a reuºit sã câºtige încrederea ºi respectul camarazilor sãi prin seriozitatea, înþelepciunea ºi maturitatea de care a dat dovadã în ultimul an de activitate. Nicolae Calotã: “Consider cã am încheiat o primã etapã în existenþa organizaþiei noastre, aceea de formare si coagulare. De acum înainte, grupul trebuie crescut ºi consolidat”.

Aurel Drãgan: “Vom pune accentul pe educaþie. De asemenea, activitãþile asociaþiei trebuie diversificate”. Aºa sã ne ajute Dumnezeu!PUNCTUL 28. În regulã generalã, toþi aceºti ºefi se schimbã cu anul. ªefii Organizaþiei politice pot sta câte doi ani sau mai mult cu aprobarea ºefului Legiunii. Fiecare ºef are grijã din vreme sã-ºi formeze înlocuitorul. Foºtii ºefi trec într-o situaþie superioarã ºi au totdeauna grijã de îndrumarea ºi sfãtuirea ºefilor actuali ºi de supravegherea bunului mers al întregii organizaþii. Ei asistã la orice ºedinþã ºi-ºi dau întotdeauna pãrerile lor. Ei îndeplinesc în special rolul de judecãtori pentru orice neînþelegeri sau conflicte ivite între legionari, cãutând cu înþelepciunea ºi experienþa lor sã împace lucrurile ºi sã pãzeascã organizaþia de cea mai mare greºealã: neînþelegerea, dezbinarea.” (Carticica sefului de cuib)
sursa: facebook
]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer