Cele mai multe atacuri cu ajutorul dronelor au avut loc în 2010 ºi au fost iniþiate de armata SUA
BBC a mers la baza aerianã de la New Mexico, acolo unde americanii ºi britanicii învaþã sã controleze aceste aparate formidabile, cu ajutorul cãrora armatele pot spiona extrem de eficient ºi pot lansa rachete extrem de rapid. Cele mai folosite drone sunt Predator ºi Reaper, iar colonelul Ken Johnson, comandantul Centrului de Operaþiuni 49, le-a explicat celor de la BBC cum funcþioneazã aceste aparate. Dronele au camere high-tech ºi arme instalate sub aripi. Dar, în ciuda numelui de dronã, “avioanele acestea au pilot, ba chiar o întreagã echipã, numai cã la mare depãrtare”, spune Johnson. Doi oameni controleazã o dronã “Aºadar nu sunt avioane-robot”, subliniazã colonelul. Cei ºcoliþi la baza aerianã învaþã, de exemplu, cum sã recunoascã, cu ajutorul umbrelor dintr-o imagine, dacã persoana de la sol poartã o armã sau nu. Jurnaliºtilor le-a fost permis sã vorbeascã cu cei instruiþi, dar numai dupã ce au fost de acord sã nu dezvãluie numele ºi nici mãcar prenumele acestora. “Echipajul” care comandã o dronã este compus din douã persoane: una ghideazã drona în aer, cealaltã opereazã camerele ºi senzorii. Controverse Dronele americane au fost implicate în numeroase atacuri controversate. În Pakistan, rachetele lansate de pe drone þintesc insurgenþi, deºi acest stat nu este în rãzboi cu SUA. Cine este þinta, de ce ºi ce va urma sunt detalii secrete. Au fost chiar cazuri în care atacurile cu drone au fãcut victime în rândurile civililor. În 2010, au fost cele mai multe atacuri cu ajutorul dronelor – 130, dupã informaþiile Biroului de Jurnalism Investigativ. În lunile trecute din 2012, au avut loc circa 15 astfel de atacuri.
]]>

CategoryUncategorized
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer