nu toatã corespondența ajunge întotdeauna la Grieg” Adicã bileþelele, scrisorelele, cererile, plângerile ºi petiþiile adresate magistrului Bivolaru sunt sortate, triate ºi doar o micã parte din ele primesc rãspuns de la GB, de restul ocupându-se conducerea multiubitã. Treaba asta se ºtia de mult, o aflasem direct din gura Lãcrãmioarei Visterneanu, care îmi spunea cu nonºalanþã prin 2004-2005 cã ea rãspunde de fapt la biletele trimise lui Grieg, “comunicând cu el prin powa”. Acum, treaba asta cã unii au instalatã din service antenã de comunicare cu maestrul în creºtetul capului ºi alþii nu, e discutabilã, însã minciuna (sau persistarea în minciunã) nu este în nici un caz scuzabilã sau, mai rãu, acceptabilã. Cãci au fost prea multe decizii proaste luate de colectivul de conducere lãsat la cârma MISA de cãtre GB. Iar toate astea nu duc decât la o singurã concluzie, anume cã Gregorian Bivolaru a pierdut controlul ºi conducerea miºcãrii, rãmânând o simplã figurã emblematicã… ºi cam atât. Evident cã adevãrul deranjeazã pe cei interesaþi în menþinerea aparenþelor, pe cei ce exercitã puterea absolutã în MISA, în numele Maestrului. De unde ºi necesitatea dezminþirilor (sau mai bine spus DES-MINÞIRII) disperate ale Monicãi Dascãlu, de pe yogaesoteric. Aºa, ca într-o doarã, întreb ºi eu, deºi deja nu mai conteazã:

  • decizia de a-l da afarã în plinã iarnã, în ajunul Crãciunului, din casa pusã la dispoziþie de Ambãruºe, pe avocatul Dumitru Niþurad, salvatorul providenþial din arest al lui Gregorian Bivolaru, provine de la Grieg sau “a fost primitã prin powa” de trio-ul Claudiu-Nicuºor-Lãcrãmioara ?
  • decizia ca subsemnatul sã fie suspendat de la cursurile de yoga pe o perioadã de 3 ani – la doar câteva zile dupã întâlnirea personalã cu Gregorian Bivolaru, în care eu anticipasem (ce clarvãzãtor sunt !) aceastã mãsurã, iar GB mã asigurase cã nu vor fi luate nici un fel de mãsuri împotriva mea – de la cine a venit ? Tot de la oamenii cu antenuþe pe scãfârlie ?!
ªi dacã tot vorbim de antenuþe, nu putem sã nu o dãm un pic ºi peextratereºtrii lui Bozaru. Yogaesoteric publicã un articolaº-interviu sec, în care Gregorian Bivolaru îi dã lovitura finalã lui Danny B., tristul redactor de cursuri de yoga ajuns acum de râsul cursanþilor datoritã poveºtilor cu ºerpilieni. Practic, magistul GB dezminte tot, în fraze repetitive luate parcã din declaraþiile date la parchet (“Nu. Eu nu am afirmat niciodatã aceasta.”), lepãdându-se de rãtãcirile înfocatului iubitor de extratereºtri ºi reproºându-i acestuia cã “deși noi le-am pus la dispoziție unele relatãri și înregistrãri legate de unele experiențe personale pe care le-am avut în aceastã direcție, pentru a le folosi în conferințele, articolele și documentarele lor, cu toate acestea ei nu au pomenit nimic despre aceastã experiențã ineditã și autenticã de comunicare cu o civilizație extraterestrã.” Care relatãri !? care înregistrãri ?! Vã referiþi la asta, stimabile, de la prietenul Vrillon ? ªi în final, tot yogaesoteric anunþã cã Uraaaaaa, s-a redactat hotãrârea din dosarul de la Cluj, dar nuuu, nu o publicãm sã vã faceþi o pãrere personalã, v-o “traducem” noi în foileton, cã voi sunteþi prea proºti (dupã 25 de ani de yoga la MISA) sã înþelegeþi ce citiþi ºi, Doamne fereºte, poate înþelegeþi altceva. ªi dacã tot se dau citate din hotãrâre (semn neîndoios cã au primit-o), iaca o postez ºi eu, spre descãrcare ºi lecturare de cei curioºi sã afle direct ºi fãrã comentarii sau fraze scoase din context, cum ºi de ce s-a dat achitarea. Luaþi ºi citiþi: http://rapcea.ro/wp-content/uploads/2015/06/hotarare-cluj-fond-bivolaru.pdf]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer