Mesaj din partea avocatilor care il reprezinta: Dezmintim zvonurile legate de punerea în libertate a d-lui GB care este în continuare încarcerat. Va rugam sa nu diseminati alte informații care contravin acestui punct de vedere, deoarece sunt neadevãrate și inadecvate. Vã mulțumim.” ªi cu toate astea, site-ul Ministerului Justiþiei ne spune cã vineri 7.09.2017 Judecãtoria Bistriþa i-a admis lui Gregorian Bivolaru cererea de eliberare condiþionatã iar Ministerul Public nu a formulat contestaþie în termenul de 3 zile prevãzut de lege. În condiþiile în care mai mult ca sigur cã Gregorian Bivolaru a ieºit pe poarta închisorii în aceastã dimineaþã, de ce tac MISA TV ºi Yogaesoteric despre aceastã veste cu adevãrat extraordinarã ? Personal mã bucur cã Gregorian Bivolaru a ieºit din puºcãrie. Nu îi port nici o ranchiunã acestui om, ci doar recunoºtinþã pentru lucrurile bune învãþate de la el. Pedeapsa de 6 ani pentru faza cu Mãdãlina a fost o ipocrizie ºi o mizerie a justiþiei române ºi va rãmâne în analele acesteia ca atare. Chiar ºi în condiþiile în care eu personal consider cã Grieg a greºit mult ºi a picat la testul puterii, banilor ºi sexului, nu pot sã nu îi apreciez calitãþile ºi activitatea. Când faci mult bine, poþi face totodatã ºi foarte mult rãu greºind. Sunt ºi eu curios când o sã dea oficial misanii ºtirea cã Grieg este liber ?! ªi mã întreb care este motivul pentru care þin secret acest lucru. Având în vedere apãrãrile pe care avocaþii lui Gregorian Bivolaru i le fac în dosarul de la Cluj, nu este exclus ca Grieg sã fi pãrãsit deja România la sfatul acestora,  pentru a zãdãrnici astfel continuarea procesului de la Cluj, în care îi sunt aduse acuze mult mai grave, de trafic internaþional de persoane. În concluzie, pe de-o parte mã bucur cã Grieg este liber, pe de altã parte mi-e clar cã unii nu au nici un chef sã îl vadã din nou la frâiele MISA prin România. Ar fi fost o dovadã de respect pentru cursanþii cãrora li s-a solicitat ajutorul ºi susþinerea cu meditaþii pentru eliberarea lui Grieg, sã li se aducã la cunoºtiinþã faptul cã totuºi Grieg ºi-a obþinut liberarea condiþionatã în instanþã. Se vede însã cã vipurile de la MISA mai au de lucrat la capitolul respect pentru cursantul de rând.]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer