Mã sunã periodic simpli cursanți din MISA sã mã întrebe ce mai știu despre situația lui Gregorian Bivolaru. Și le spun cã nu știu nici eu mai mult decât ei. Majoritatea sunt nemulțumiți de faptul cã pe yogaesoteric apar tot felul de bãlãrii, dar nici o informație la obiect despre Grieg, despre stadiul procesului sãu din Franța – iar asta în condițiile în care la cursuri sunt îndemnați sã se roage și sã mediteze în cadrul programului de “salvare” a magistrului !

Deci, dragi foști colegi, nu pot sã vã lãmuresc despre situația din dosarul lui Grieg. Însã vã pot lãmuri despre ceea ce se poate face (juridic vorbind) pentru anularea pedepsei de 6 ani și punerea lui imediatã în libertate, și nu se face.

Coform art. 465 Cod Procedurã PenalãHotãrârile definitive pronunþate în cauzele în care Curtea Europeanã a Drepturilor Omului a constatat o încãlcare a drepturilor sau libertãþilor fundamentale ori a dispus scoaterea cauzei de pe rol, ca urmare a soluþionãrii amiabile a litigiului dintre stat ºi reclamanþi, pot fi supuse revizuirii, dacã vreuna dintre consecinþele grave ale încãlcãrii Convenþiei pentru apãrarea drepturilor omului ºi a libertãþilor fundamentale ºi a protocoalelor adiþionale la aceasta continuã sã se producã ºi nu poate fi remediatã decât prin revizuirea hotãrârii pronunþate.”

Însã, pentru aceastã cerere de revizuire, existã o fereastrã de timp limitatã, de doar 3 luni, conform disp. art. 465 pct. 4 Cod Procedurã Penalã, “Cererea de revizuire se poate face cel mai târziu în termen de 3 luni de la data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hotãrârii definitive pronunþate de Curtea Europeanã a Drepturilor Omului.

Interesant este cã deși cei de la MISA se laudã peste tot cu victoria obținutã de cãtre cei 26 de ashramiști MISA, hotãrârea respectivã nu este folositã în nici un fel pentru a anula condamnarea lui Gregorian Bivolaru.

Eu dacã eram în locul celor de la biroul juridic al MISA, formulam pânã acum cerere de revizuire a hotãrârii penale de condamnare datã de Înalta Curte de Casație și Justiție, cãci probele în baza cãrora a fost condamnat GB au fost adunate în cadrul aceleiași anchete declarate ilegale de cãtre CEDO, fiind prin urmare ilegale și în dosarul în care Grieg și-a luat condamnarea de 6 ani. De fãcut nu au fãcut nimic pânã în prezent, cãci dacã fãceau, apãrea pe site-ul Înaltei Curți de Casație și Justiție, unde trebuia atacatã hotãrârea.

De asemenea, aș formula plângeri penale pentru abuz în serviciu contra intereselor persoanelor împotriva tuturor polițiștilor anchetatori și magistraților care au instrumentat dosarul în care am câștigat la CEDO, care sunt aceiași care au fãcut actele din dosarul lui Gregorian Bivolaru. Aș formula și pângeri la CSM pentru sancționarea lor pe cale disciplinarã. M-aș îndrepta împotriva acestor procurori și judecãtori și pe calea prevãzutã de legea specialã privind atragerea rãspunderii civile delictuale a magistraților în cazul hotãrârilor de despãgubire date de CEDO.

Și dacã aș câștiga undeva, fie și un singur astfel de proces, aș avea deschisã calea revizuirii prevãzute de art. 453 Cod Procedurã Penalã pct. 1 lit a) (“s-au descoperit fapte sau împrejurãri ce nu au fost cunoscute la soluþionarea cauzei ºi care dovedesc netemeinicia hotãrârii pronunþate în cauzã;”) ;i d) („un membru al completului de judecatã, procurorul ori persoana care a efectuat acte de urmãrire penalã a comis o infracþiune în legãturã cu cauza a cãrei revizuire se cere, împrejurare care a influenþat soluþia pronunþatã în cauzã;”).

Și aș depune dovezile tuturor acestor demersuri pe masa judecãtorilor francezi care judecã cererea de extrãdare a lui Gregorian Bivolaru, pentru a le da posibilitatea sã facã o apreciere proprie asupra legalitãții hotãrârii pe care statul român vrea sã o punã în executare.

Însã, se pare cã unii lideri de la vârful MISA nu își doresc prea tare sã îl vadã pe Gregorian Bivolaru în libertate. Probabil cã s-au sãturat sã îi tot suporte escapadele și cheltuielile extravagante, cu întreținerea haremului. Probabil cã se fac economii importante cu GB în pușcãrie, cãci acolo nu poate primi zeci de femei sãptãmânal la “vizite conjugale”.

Sã nu fi vãzut cei din biroul juridic de la MISA aceste cãi legale de a schimba hotãrârea de condamnare de 6 ani ?! Mã îndoiesc, cãci au acolo un colectiv ales, cu avocați cu experiențã și chiar și o fostã judecãtoare. În plus, îi vãd destul de activi în numele lui Gregorian Bivolaru, cãci o simplã cãutare pe portalul instanțelor de judecatã cu numele lui Grieg dezvãluie faptul cã acesta a dat în judecatã doar în 2016 mai multe persoane, având procese pe rol.

Deci, se pare cã conducerea MISA îl apãrã pe Gregorian Bivolaru de calomnii, de Rapcea, Mãruþã, de reptilieni ºi raze cosmice malefice, dar nu prea ar mai vrea sã îl apere de pușcãrie. Interesant nu ?

]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer