ªcoala de yoga MISA este cea mai mare ºcoalã de yoga din România ºi din Europa. Succesul acestei ºcoli de yoga, atât în România cât ºi în strãinãtate, se datoreazã unei abordãri tradiþionale riguroase a sistemului yoga, a volumului mare de elemente teoretice ºi practice studiate ºi integrãrii coerente a valorilor ºi practicilor yoghine în contextul cultural occidental.  Conferinþa de deschidere a cursului de Yogapentru anul I va avea loc MIERCURI 26 SEPTEMBRIE 2012de la ora 19:00, la sala de curs PIPERA 1.

 Cursul de Yoga pentru anul I (grupa I) se va desfãºura sãptãmânal, în fiecare miercuri, începând cu ora 18:30, la sala de curs PIPERA 1.  Primul curs va fi miercuri, 3 octombrie 2012.

Prin YOGA puteþi realiza: –    o sãnãtate excelentã, –    eliminarea pe cale naturalã a stresului ºi a oboselii, –    amplificarea inteligenþei ºi umorului, –    o stare de dinamism ºi eficienþã, –    o integrare armonioasa în familie ºi în societate, –    cunoaºtere aprofundatã de sine, –    desãvârºire pe multiplele planuri ale fiinþei, –    trezirea capacitãþilor benefice paranormale latente.

Cel mai adesea, tot ceea ce este esenþial, misterios, profund ºi dumnezeiesc este invizibil pentru ochii noºtri fizici. Pe mãsurã ce ne trezim ºi ne deschidem din ce în ce mai mult sufletul, începem totodatã sã percepem, din ce în ce mai clar, cu ajutorul ochiului celui tainic al inimii. Iubirea intensã, profundã ºi fãrã mãsurã ne este de un real folos în cadrul acestui proces de trezire gradatã a ochiului inimii. În felul acesta, facem primii paºi pe calea ce conduce cãtre înþelepciune.” Profesor yoga Gregorian Bivolaru Cursul nostru este un curs de YOGA integralã. YOGA integralã este o combinaþie inteligentã de metode specifice tradiþionale utilizate în vederea dezvoltãrii armonioase al fiecãrui aspect al fiinþei umane: fizic, emoþional, mental, intelectual ºi spiritual. Tehnicile YOGA predate sunt simple ºi la îndemâna fiecãruia. Acest curs se adreseazã atât începãtorilor cât ºi avansaþilor, deoarece conþine mult mai multe elemente practice tradiþionale decât veþi gãsi în toatã literatura YOGA din Occident.
10 septembrie 2012
]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer