„cãsãtoria” homosexualã nu reprezintã un drept conform Convenþiei Europene a Drepturilor Omului. Decizia confirmã poziþia Franþei, care nu acordã statut de „cãsãtorie” perechilor homosexuale ºi nu permite perechilor necãsãtorite sã adopte copii. Decizia a fost anunþatã ieri, în urma unui proces intentat de o pereche de lesbiene, Valérie Gas ºi Nathalie Dubois, care aveau încheiat un Pact de Solidaritate Civilã (PSC) din anul 2002. PSCreprezintã o înþelegere contractualã formalã, disponibilã atât pentru perechile normale, cât ºi pentru cele homosexuale din Franþa, spre deosebire de „uniunile civile” ºi „cãsãtoriile” homosexuale disponibile în unele state. Dubois a conceput un copil prin inseminare artificialã, cu un donator anonim în 2000, ºi perechea au crescut copilul împreunã. Gas a încercat sã adopte copilul prin recurs la diferite instanþe, însã cazul i-a fost respins ºi la Curtea de Casaþie. Curtea Europeanã a Drepturilor Omului a confirmat acum decizia. De asemenea, Curtea a decis cã nu existã „o discriminare indirectã în… imposibilitatea de a se cãsãtori”, pentru cã articolul 12 din Convenþia Europeanã a Drepturilor Omului „nu impune guvernelor þãrilor membre obligaþia de a oferi dreptul la cãsãtorie perechilor homosexuale”, adãugând cã guvernele „se bucurã de o anumitã libertate în stabilirea naturii exacte” a recunoaºterilor juridice ale uniunilor homosexuale. Decizia continuã poziþia mixtã a Curþii în probleme sociale. Anterior, aceasta a decis cã avortul nu este un „drept al omului” ºi a acceptat dreptul Italiei de a menþine crucifixele în clãdirile publice. Totuºi, a decis sinuciderea este un „drept al omului” ºi a încercat sã impunã Poloniei drepturi de moºtenire pentru homosexuali, precum ºi Moscovei organizarea de parade de homosexuali. De asemenea, a decis cã constituþia Irlandei ar permite avortul, o idee respinsã de guvernul irlandez. Rolul Curþii Europene a Drepturilor Omului este acela de a decide în acele cazuri care fac obiectul Convenþiei Europene a Drepturilor Omului, la care sunt parte 47 de state europene. Sursa: lifesitenews.com – traducere asiguratã de Bogdan Mateciuc, director Alianța Familiilor din România]]>

CategoryUncategorized
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer