Sãptãmâna trecutã judecãtorii Curþii de Apel din Paris au judecat cererea Statului Român de extrãdare a lui Gregorian Bivolaru. Ce au decis, numai ei ºtiu. În presa româneascã, ºtirile pe subiect au fost contradictorii: unii afirmau cã judecata a fost amânatã din nou, pentru a 4-a oarã, fãrã sã precizeze exact pentru ce datã ºi din ce motiv.

Alþii o dãdeau înainte cu faptul cã se aºteaptã în continuare relaþii de la Statul Suedez pe tema azilului politic obþinut de Gregorian Bivolaru, iarãºi fãrã elemente concrete, aruncând totuºi la final aluzia cã Statul Român are dreptul la recurs în cazul unei soluþii nefavorabile.

O singurã sursã preciza cã soluþia judecãtorilor francezi a fost amânatã pentru 25 mai. Adicã exact de ziua Marii Puteri Cosmice a Timpului, Kali, din tradiþia hindusã Dasa Maha Vidya.

Eu mi-am exprimat încã din capu` locului opinia cã Bivolaru nu va fi extrãdat în România, ºi am explicat ºi de ce. Mai nou, victoria la CEDO a celor 26 de ashramiºti MISA îl îndepãrteazã ºi mai mult pe Gregorian Bivolaru de perspectiva unei reveniri în þarã în cãtuºe.

Peste toate astea, vine ºi povestea poliþistului francez care cicã l-a urmãrit 4 ani pe Gregorian Bivolaru prin Paris, pânã sã-l gãjbeascã la salonul de carte. Chestia asta sunã aºa, romanþios-fantastic, în genul romanului lui Victor Hugo, Mizerabilii, în care comisarul Javert îl vâneazã cu anii pe ocnaºul fugar Jean Valjean.

Elementul fantastic se pare cã se þine scai de Gregorian bivolaru încã din România, unde a reuºit performanþa de a fi singurul personaj public urmãrit timp de 3 ani de cãtre SRI pe criterii de siguranþã naþionalã pentru a fi în final trimis în judecatã în urma probelor adunate pe siguranþã naþionalã pentru… raport sexual cu o minorã… un pic cam majorã – iar asta în timp ce Condrea, patronul Hexi Farma care a provocat moartea a zeci ºi sute de mii de români în spitalele din România, nu fãcea obiectul niciunei urmãriri pe criterii de “siguranþã naþionalã”.

Sã înþelegem de aici cã actul sexual cu minore este un element de “siguranþã naþionalã” iar morþii din spitalele tratate cu dezinfectanþi-apã-de-ploaie NU !?

Interesant ºi surprinzãtor totodatã este faptul cã “sursa ta de Adevãr” (yogaesoteric ºi MISATV) cum îºi denumesc misanii în mod ironic între ei cele douã site-uri oficiale de dezinformare a cursanþilor yoga de la MISA – au tãcut mâlc cu privire la procesul de extrãdare, ceea ce mã duce cu gândul la ce e mai rãu pentru Gregorian Bivolaru, cã dacã era ceva de bine, imediat sãreau sã se laude.

În timpul acesta, apelul aflat pe rolul Curþii de Apel Cluj treneazã cu încã o amânare datã în luna iunie, în speranþa “repatrierii” suedezului bulgar  aflat pe mâini franceze.

Sã fie tãcerea de pe yogaesoteric începutul sfârºitului mentorului MISA ca lider al Miºcãrii ?! Se pare cã da, judecând dupã luptele pentru putere ºi loviturile la gioale pe care ºi le dau între ei cei rãmaºi la conducerea ªcolii.

O dovadã în acest sens este relaþia încordatã dintre “Advaita” Stoian ºi “shivaitul” Catrina, datã pe faþã la Herculane, la momentul când Catrina þinea o conferinþã la care depãºise timpul alocat, iar Stoian i-a pus punct pe motiv cã mai sunt ºi alte activitãþi în program. Pãi unde sunt vacanþele alea în care conferinþele interesante se lungeau cu mult peste ora stabilitã, dacã suscitau interesul publicului ? De când a devenit atât de principial cu programul Stoian, care îi calcã pe urme ºi chiar îl depãºeºte pe Bivolaru la capitolul întârzieri ?!

Nu trebuie uitatã nici situaþia disperatã a Mãdãlinei Dumitru, minora din dosarul lui Gregorian Bivolaru, care mai nou este înveninatã ºi învinovãþitã de fanaticii misani cã din cauza ei suferã Aurollsonul în puºcãrie, construindu-se cu rãbdare de maniac în Mãdãlina un ditamai complexul de vinovãþie.

 ªi ca fata sã nu cedeze psihic ºi sã facã – Doamne fereºte ! – vre-un gest necugetat (de denunþ, eventual), este însoþitã permanent de cineva de încredere din MISA, chiar ºi atunci când iese pe stradã. Rezistã Mãdãlina, cã iese Grieg din puºcãrie ºi te salveazã din mãnãstirea de mãicuþe în care eºti pãzitã.

Cam asta a fost starea vremii azi ! Mã duc sã fac o meditaþie cu Kali…

]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer