Ministerul Sãnãtãþii (MS) intenþioneazã susþinerea de la bugetul de stat a cheltuielilor necesare pentru producerea cardului naþional de asigurãri sociale de sãnãtate, precum ºi scutirea cetãþenilor de la plata acestui document. „Vrem ca toatã populaþia sã primeascã ºi sã utilizeze cardul de sãnãtate, pentru cã acesta împreunã cu reþeta electronicã ºi dosarul electronic fac parte din proiectul de control ºi disciplinã financiarã a sistemului de asigurãri de sãnãtate. Era puþin probabil cã toþi asiguraþii ar fi fost de acord sã plãteascã producerea cardului. Din aceastã cauzã am discutat cu reprezentanþii Ministerului de Finanþe ºi am gãsit o soluþie financiarã prin care sã suportãm de la bugetul de stat cheltuielile pentru producerea cardului, astfel încât sã ne asigurãm cã toþi cetãþenii vor primii acest card“, a declarat Vasile Cepoi, ministrul Sãnãtãþii.
MS precizeazã cã în urma informaþiilor primite din partea reprezentanþilor CNAS, producerea cardului naþional de sãnãtate va începe din luna august, urmând ca Imprimeria Naþionalã sã producã lunar un milion de exemplare. sursa: doxologia.ro
]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer