Întrucât a pretins cã este premierul Bulgariei, Victor Ponta a fost primit cu amabilitate de ºeful UE, care l-a lãudat pentru progresele fãcute de þara vecinã. Din nefericire, impostura sa a fost scoasã la ivealã de un redactor al revistei Nature, aflat întâmplãtor prin zonã. De altfel, în cadrul întâlnirii cu Barroso, Ponta a trimis mai multe sãgeþi cãtre puterea de la Bucureºti. “Norocul nostru este cã avem un preºedinte cumsecade, nu ca amãrâþii ãia de români, care au un dement ce nu face decât sã-l chinuiascã pe bietul premier de-acolo. Bine aþi fãcut cã le-aþi tãiat fondurile europene”, a subliniat Ponta. Preºedintele Comisiei Europene a declarat, dupã întâlnire, cã nu i s-a pãrut nimic ciudat: “Domnul Pontov s-a comportat ca un est-european obiºnuit, mi-a pupat pantofii, a adus ploconul, a cerºit bani. În plus, i-am verificat ºi CV-ul, avea limba bulgarã trecutã acolo, plus un masterat la Plovdiv ºi un doctorat la Ruse. N-a dat deloc de bãnuit cã ar fi altcineva”. sursa: timesnewroman.ro]]>

CategoryUncategorized
Tags
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer