Preºedintele Bãsescu a declarat, joi, cã bãncile statelor europene au obþinut “profituri uriaºe” în România, iar dacã se pregãtesc sã o lase nefinanþatã în crizã este “lipsã de fair play”, el spunând cã vrea sã creadã cã statele venite mai târziu în UE nu vor fi puse sã plãteascã “lãcomia” bãncilor. ªeful statului ºi-a exprimat “îngrijorarea” faþã de “comportamentul posibil” al unor bãnci. “Vreau sã cred cã anunþul Bãncii Centrale a Austriei privind scãderea fluxurilor de capital cãtre statele din zona non-Euro a fost o eroare sau o neînþelegere a efectelor”, a adãugat Traian Bãsescu. “Vreau sã nu fim în situaþia de a le aduce aminte prietenilor europeni cât au condiþionat accesul României în UE de privatizarea sistemului bancar. Domnilor, aþi obþinut profituri uriaºe în România din 2000 ºi pânã în 2009, iar azi dacã vã pregãtiþi cumva sã lãsaþi economia româneascã nefinanþatã în perioadã de crizã, vom considera o lipsã de fair play în relaþia cu România. Vreau sã cred cã acest lucru nu se va întâmpla, cã nu vom fi puºi, þãri care am venit mai târziu în UE, sã plãtim factura lãcomiei sistemelor bancare, a lãcomiei, a imprudenþei, a lipsei de responsabilitate de pe vremea când dãdeau credite cu buletinul. S-au creat mecanisme europene de capitalizare a bãncilor ºi apelul meu este sã apelaþi la aceste mecanisme, ºi nu la sugrumarea economiei româneºti, prin diminuarea fluxurilor de capital necesare atât bugetului de stat, cât ºi mai ales economiei private”, a avertizat preºedintele Bãsescu. Banca centralã a Austriei a prezentat, luni, un set de mãsuri, acceptate de UniCredit Bank Austria, Erste ºi Raiffeisen Bank International, care prevãd ca în Europa de Est creºterea creditãrii asigurate de subsidiarele celor trei bãnci sã fie condiþionatã de dezvoltarea unei refinanþãri locale sustenabile. Noile instrucþiuni din partea Bãncii Austriei condiþioneazã avansul creditãrii la subsidiare de creºterea refinanþãrilor locale, în principal prin depozite, dar ºi prin emisiuni pe piaþa localã ºi fonduri de la instituþii supranaþionale precum Banca Europeanã pentru Reconstrucþie ºi Dezvoltare (BERD) sau Banca Europeanã pentru Investiþii. “În viitor, susbsidiarele care sunt expuse în mod deosebit trebuie sã se asigure cã raportul dintre noile împrumuturi ºi refinanþarea localã (raportul dintre credite ºi depozite incluzând refinanþarea localã) sã nu depãºeascã 110%”, potrivit comunicatului Bãncii Austriei. Oficialii bãncii centrale au declarat cã instrucþiunile pentru cele trei bãnci se vor aplica noilor afaceri. Erste controleazã în România Banca Comercialã Românã (BCR), UniCredit Bank Austria este prezentã prin UniCredit Þiriac Bank, iar RBI prin Raiffeisen Bank. De pe Mediafax]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer