Vila de protocol, cu nouã camere, primitã în 1990 de fosta concubinã (actualã soþie) a lui Gelu Voican Voiculescu
FOTO: ADEVÃRUL

Vila de protocol, cu nouã camere, primitã în 1990 de fosta concubinã (actualã soþie) a lui Gelu Voican Voiculescu

Fostul viceprim-ministru Gelu Voican Voiculescu ocupã o vilã de lux a RAAPPS, cu toate cã i-a expirat contractul de închiriere ºi nici nu a plãtit chiria adusã la preþul pieþei din 2008. Timp de 18 ani, Voican Voiculescu a plãtit o chirie simbolicã pentru o vilã de lux cu nouã camere. El þine cu dinþii de casa de protocol ºi se  judecã cu statul pentru a nu fi evacuat. Nici nu se încheiase bine Revoluþia, cã potentaþii noului regim s-au ºi grãbit sã-ºi atribuie privilegiile fostei nomenclaturi. Cu toþii s-au înghesuit sã obþinã vile luxoase în Primãverii sau  Kisseleff. Printre ei, Gelul Voican Voiculescu (70 de ani). În 1990 a fost viceprim-ministru, timp de ºase luni, perioadã în care concubina sa, viitoare soþie, Carmen Voiculescu (52 de ani), a primit repartiþie de la ICRAL: o vilã de lux, cu nouã camere, pe strada Barbu Iscovescu, cartierul Primãverii. Click pe imagini pentru fotogalerie cu vila ocupatã de familia lui Voican Voiculescu    Vila aparþine acum Regiei Protocolului de Stat, dar ei tot acolo stau. Pânã în 2008  au profitat de luxul statului aproape gratis, plãtind o chirie simbolicã. În 2008, Guvernul Tãriceanu a emis celebra ordonanþã prin care chiriile locuinþelor de lux administrate de RAAPPS au fost aduse la preþul pieþei. Mãsura a stârnit o adevãratã revoltã printre foºtii demnitari, toleraþi în casele statului, care nu doreau cu niciun chip sã renunþe la privilegii. Mulþi au refuzat sã mai plãteascã chirie ºi au atacat statul în instanþã. Restanþier cu pretenþii În 2009, RAAPPS l-a dat în judecatã pe Gelu Voican Voiculescu pentru neplata chiriei, cerând instanþei constatarea rezilierii contractului de închiriere ºi evacuarea familiei fostului demnitar. La data pornirii procesului, Voiculescu avea o datorie la RAAPPS de 82.400 de lei (19.100 euro), la care se adaugã penalizãri de 14.554 de lei (3.400 de euro). Au trecut de atunci trei ani. Procesul treneazã, dar debitul lui Gelu Voican Voiculescu a ajuns la 139.216 euro. Pânã ca justiþia sã constate rezilierea contractului de închiriere, actul a expirat. Cu toate acestea, fostul demnitar a refuzat sã plece din casã. Ar fi vrut sã cumpere vila cu 13.000 de euro În faþa instanþei, Gelu Voican Voiculescu nu a argumentat de ce nu a mai plãtit chiria din 2008, ci a încercat sã foloseascã tot felul de tertipuri avocãþeºti pentru a trena procesul. Mai întâi, a invocat nelegalitatea scutirii RAAPPS de la plata taxei de timbru. Dupã ce instanþa a respins aceastã cerere, fostul viceprim-ministru a gãsit o altã chichiþã. Gelu Voican Voiculescu a cerut suspendarea procesului pânã la soluþionarea unui alt dosar, aflat pe rolul Tribunalului Bucureºti. În respectivul proces, Voiculescu a cerut revizuirea unei sentinþe judecãtoreºti, din 2001, prin care i-a fost respinsã solicitarea de a cumpãra imobilul din strada Barbu Iscovescu. RAAPPS a explicat atunci cã vila are statut de locuinþã de serviciu, fiind ocupatã, înainte de Revoluþie, de cãtre fostul demnitar comunist Nicolae Giosan ºi, prin urmare, este exceptatã de la vânzare. Preþul la care Voiculescu voia sã cumpere vila era unul de chilipir: 357 de milioane de lei vechi (aproximativ 13.000 de euro). Supãrat pe judecãtori ºi pe Guvern Iritat cã cererea de suspendare a procesului i-a fost respinsã, Gelu Voican Voiculescu ºi-a vãrsat mânia pe magistrat, recuzându-l. Motivul este unul hilar: „Judecãtorul a dat dovada extremei sale toleranþe faþã de consilierul juridic reprezentant al reclamantei (RAAPPS), cãreia i-a permis prezentarea în faþa instanþei în þinutã obiºnuitã, deºi acesta avea obligaþia legalã de a purta roba cuvenitã”. Nici Guvernul nu a scãpat de acuzele lui Gelu Voican Voiculescu: “RAAPPS este reprezentanta Secretariatului General al Guvernului ºi, deci, a acestei guvernãri abuzive ºi totalitare care urmãreºte cu înverºunare sã mã evacueze din locuinþa mea (…)”. Fostul demnitar uitã însã cã nu este proprietarul imobilului, ci doar chiriaº. Dosarul a ajuns la Curtea de Apel Bucureºti, dupã ce Gelu Voican Voiculescu a cerut instanþei sã se pronunþe asupra nelegalitãþii preluãrii imobilului, prin HG nr. 39/1996, de cãtre RAAPPS. Vila este situatã pe strada Barbu Iscovescu, în cartierul Primãverii Lux pe bani puþini Vila de pe strada Barbu Iscovescu, ocupatã de Gelu Voican Voiculescu, are o suprafaþã utilã de 291 de metri pãtraþi ºi o curte de 456 de metri pãtraþi. Pânã în 2007, fostul demnitar a plãtit o chirie de numai 140 de lei (38 de euro). În perioada 2007-2008, Voiculescu a plãtit lunar 760,91 lei (195 de euro). Din 2008, chiria a crescut la 3.440 de euro. La 23 august 2011, Gelu Voican Voiculescu datora RAAPPS suma de 139.216 de euro, reprezentând chirie restantã ºi penalitãþi. Casa este compusã din: – nouã camere – 133 de metri pãtraþi – dependinþe (trei bucãtãrii, trei grupuri sanitare, douã vestibule etc.)  – 158 de metri pãtraþi – teren curte – 456 de metri pãtraþi – garajul vilei – 20,51 metri pãtraþi. Cine are dreptul la locuinþe RAAPPS Conform reglementãrilor în vigoare, „pot beneficia de locuinþã de serviciu persoanele care ocupã funcþii de demnitate, precum ºi persoanele care sunt încadrate pe funcþii din cabinetul demnitarului. Contractul de închiriere înceteazã de drept la data încetãrii calitãþii care a determinat atribuirea locuinþei de serviciu”. Profil Gelu Voican Voiculescu – Are 70 de ani. Este de formaþie geolog. Revoluþia l-a adus la vârful unei societãþi dezorganizate, imediat în 1990. – Este considerat unul dintre personajele-cheie ale evenimentelor din decembrie 1989. A participat, ca delegat al Frontului Salvãrii Naþionale (FSN), alãturi de generalul Victor Atanasie Stãnculescu ºi de Virgil Mãgureanu, la procesul intentat dictatorului Nicolae Ceauºescu, din 25 decembrie 1989. Dupã execuþia soþilor Ceauºescu, Voican Voiculescu s-a ocupat de înhumarea acestora. – Dupã Revoluþie, Gelu Voican Voiculescu a deþinut funcþiile de viceprim-ministru în primul guvern provizoriu (28 decembrie 1989-28 iunie 1990). În urma alegerilor de la 20 mai 1990, a fost ales senator de Buzãu pe listele FSN. În 1992 a demisionat din Parlament. – În perioadele 1994-1996, Gelu Voican Voiculescu a fost numit ambasador în Tunisia de preºedintele de atunci, Ion Iliescu. El a fost rechemat din funcþie doi ani mai târziu. – În iulie 2001, Voiculescu a fost acreditat din nou ambasador, tot de Ion Iliescu, în Maroc. S-a reîntors în România în ianuarie 2005, când i-a expirat mandatul. – Deºi Gelu Voican Voiculescu a primit verdict de la CNSAS de necolaborare cu Securitatea, asupra sa planeazã suspiciuni cã ar fi fost informator. El a fost acuzat cã a dat note la Securitate despre liderul MISA, Gregorian Bivolaru. În vilã a stat Nicolae Giosan Vila ocupatã de Gelu Voican Voiculescu a fost construitã, în 1939, de un antreprenor italian. Dupã rãzboi, imobilul a fost naþionalizat. În 1949, locatarii mai multor vile din actualul cartier Primãverii au fost evacuaþi cu forþa, pentru a face loc unor consilieri ºi militari sovietici. Printre aceste imobile s-a numãrat ºi vila din str. Barbu Iscovescu nr. 25. Timp de mai mulþi ani aici a locuit un general sovietic. Ulterior, vila a fost repartizatã demnitarului comunist Nicolae Giosan (foto), membru supleant al Comitetului Central al PCR ºi preºedinte al Marii Adunãri Naþionale. În 1988, Giosan s-a mutat într-o altã casã, din str. Herãstrãu, imobilul rãmânând nelocuit pânã la Revoluþie. În decembrie 1989, Nicolae Giosan a fost arestat. El a murit în Penitenciarul Jilava, la 30 iulie 1990, din cauza unor afecþiuni cardiace, înainte de a fi judecat în procesul comunismului. În 1990, pânã în luna iunie, vila a fost închiriatã, pentru câteva luni, unui club, care a fost evacuat pentru neplata chiriei. În iulie 1990, imobilul din str. Barbu Iscovescu nr. 25 a fost repartizat familiei viceprim-ministrului de la acea vreme, Gelu Voican Voiculescu. ; 139 de mii euro este suma datoratã RAAPPS de Gelu Voican Voiculescu, reprezentând chirie restantã ºi penalitãþi. 38 de euro a plãtit Gelu Voican Voiculescu chirie pentru vila din Primãverii (291 de metri pãtraþi) cu o curte de 450 de metri pãtraþi, pânã în 2007. 198 de euro a plãtit Gelu Voican Voiculescu chirie lunarã în perioada 2007-2008 pentru vila din cartierul Primãverii. 3.440 de euro este chiria lunarã cerutã de RAAPPS dupã 2008, actualizatã la preþurile pieþei, dar pe care Gelu Voican Voiculescu refuzã sã o plãteascã. Gelu Voican Voiculescu, fost viceprim-ministru: „Dacã am fãcut trafic de influenþã? Nu conteazã detaliile, era legal” „Adevãrul”: De ce nu aþi mai plãtit chiria? Gelu Voican Voiculescu: Este fals. Am plãtit în fiecare lunã, dar nu am acceptat tariful exorbitant pe care l-au stabilit. Eu plãtesc în continuare vechea chirie. Care ar fi chiria corectã pentru vila în care locuiþi?  Statul nu stabileºte chiriile dupã preþul pieþei. Chiria a fost mãritã, mai întâi, în 2007, când a ajuns la 760 de lei. Dar de la 760 de lei pânã la 3.400 de euro, cât este acum, este o demenþã. Aþi încercat sã discutaþi cu cei de la RAAPPS? Da, mi-au spus cã dacã devin consilierul unui demnitar, locuinþa poate fi consideratã “de serviciu” ºi nu mai plãtesc atât de mult. Dar ce sã fac? Sã mã umilesc la oamenii lui Bãsescu sã mã ia consilier? Dacã nu vã mai puteþi permite sã plãtiþi,  de ce nu plecaþi? Nu am unde sã plec. Cu o familie formatã din ºapte persoane nu este foarte simplu. Vã daþi  seama câte camere mi-ar trebui? Gelu Voican Voiculescu a fost demnitar doar ºase luni, în 1990  Înainte de 1990, unde aþi locuit? Pânã la Revoluþie, am locuit în 11 metri pãtraþi, sigur, tot prin ICRAL. Am cedat acea locuinþã când am devenit titular de contract în imobilul din strada Barbu Iscovescu. De când locuieºte familia dumneavoastrã în vila din Primãverii? Soþia mea a primit repartiþia în 1990 Casa a fost contractatã de la ICRAL fãrã nicio legãturã cu calitatea mea de demnitar. În acea perioadã eraþi al treilea om în stat. Vreþi sã spuneþi cã nu v-aþi folosit influenþa pentru ca soþia sã primeascã acea casã?  Din punctul ãsta de vedere, nu conteazã detaliile. Nu vreau sã intru în amãnunte, vã pot spune doar cã era legal îndrituitã sã primeascã aceastã casã. Chiar în Primãverii?  A primit unde s-a putut. Încã o datã vã spun, astea sunt detalii, restul sunt lucruri pe care vi le imaginaþi dumneavoastrã, iar eu nu vi le confirm. Ce rost are sã discutãm despre asta? Sunt întrebãri pe care nu putem sã nu le punem… Sunt chestiuni delicate, care þin de biografia mea intimã ºi pe care nu doresc sã le fac publice. Vã spun cu toatã responsabilitatea. În momentul acela, eu nu aveam niciun fel de… cum sã vã spun? Influenþã? Nu influenþã! Niciun fel de prezenþã legalizatã în acea casã. În 1995 ne-am oficializat legãtura ºi am devenit titular de contract, în calitate de ºef de familie. Într-adevãr, am stat acolo din 1990, dar am stat aºa… Juridic, nu conteazã  decât ce este în acte. De ce nu aþi luat repartiþie pe numele dumneavoastrã? Fiind o persoanã singurã, în momentul ãla apãrea abuziv ca eu, viceprim-ministru, sã-mi trântesc o casã. Vã spun foarte deschis. Nu cã sunt un monument de cinste, dar orice abatere aº fi fãcut, mie mi-ar fi fost imputatã mult mai rapid decât altuia. Ultima orã Guvernul a anunþat, ieri, cã RAAPPS va scoate la vânzare imobile situate în zone centrale ale Capitalei, dar îi va exclude de la licitaþie pe chiriaºii cu datorii faþã de regie ºi îi va despãgubi pentru investiþiile deja efectuate în locuinþe doar dacã acestea au fost autorizate în prealabil. Sursa: Adevãrul
]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer