Astãzi, vineri 24 iunie 1927 (Sf. Ion Botezãtorul), ora zece seara, se înfiinþeazã LEGIUNEA ARHANGHELULUI MIHAIL, sub conducerea mea. Sã vinã în aceste rânduri cel ce crede nelimitat. Sã rãmânã în afarã cel ce are îndoieli.” Corneliu Zelea Codreanu Cred în destinul neamului nostru; cred în revoluþia creºtinã a omului nou; cred în libertate, în personalitate ºi în dragoste. De aceea cred în biruinþa Miºcãrii Legionare, într-o Românie mândrã ºi puternicã, într-un stil nou de viaþã, care va transforma în valori spirituale de universalã circulaþie bogãþiile sufletului românesc.” Mircea Eliade]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer