De-a lungul istoriei, o mare parte a lumii a fost condusã de cãtre imperii. Pentru ca o bucatã mare de pãmânt sã fie consideratã imperiu trebuie sã fie condusã politic de cãtre un monarh, un împãrat sau poate un tiran. Cum declinul Statelor Unite este ovaþionat în ºtiri ºi în rândul opiniei publice, Business Insider a realizat un top al celor mai mari imperii din trecut. Dincolo de modelul de conducere, singurul lucru pe care l-au avut în comun este cã fiecare dintre ele a dispãrut. Din topul Business Insider lipsesc însã o serie de imperii, precul cel Otoman sau cel bizantin. 10. Califatului Rashidun s-a întins pe o suprafaþã de 4,82 milioane de kilometri pãtraþi, reprezentând 6% din suprafaþa Pãmântului. Califatul a apãrut dupã moartea profetului Mohammed în 632 d. Hr. în contextul disputelor dintre urmaºii sãi. În ciuda faptului cã era un imperiu dominat de religie, celelalte confesiuni au avut parte de un tratatment bun atâta trimp cât plãteau impozitele cãtre calif. 9. Imperiul Portughez a fost primul imperiu colonial modern din istorie, ale cãrui colonii au dãinuit cel mai mult. Imperiul a fost creat în 1415 prin capturarea Ceutei (un teritoriu marocan de astãzi) ºi a dãinuit pânã în 1999, când Portugalia a predat Chinei oraºul Macao. Cea mai valorosã colonie a imperiului, Brazilia, ºi-a cucerit independenþa în 1822. 8. Califatul Abbasid acoperea un teritoriu de 6,9 milioane de kilometri pãtraþi, reprezentând 7% din suprafaþa Pãmântului. Nu se cunoaºte cu exactitate câþi locuitori erau în califat, a cãrei capitalã a fost Bagdadul. A dãinuit între 750 – 1258, iar declinul a survenit ca urmare a creºterii puterii armatei turceºti. 7. Califatul Umayyad se întindea pe o suprafaþã de 8 milioane de kilometri pãtraþi, reprezentând 8% din suprafaþa Pãmântului. Imperiul avea o populaþie de 62 milioane de oameni, între anii 720 – 750, aproape 30% din populaþia lumii. A fost al doilea califat islamic dintre cele patru fondate în Arabia dupã moartea profetului Mohammed. Deºi familia umayyazilor era originarã din Mecca, au ales drept capitalã Damascul. Califatul Umayyad a existat între 661 – 750 d.HR. 6. Dinastia Yuan a fost fondatã de cãtre nepotul lui Genghis Khan, în 1271. La cinci ani de la fondarea dinastiei, Kublai Khan a capturat capitala dinastiei rivale Song ºi a unificat toatã China. Imperiul dinastiei Yuan s-a întins pe o suprafaþã de 8, 7 milioane de kilometri pãtraþi (9% din Pãmânt). În perioada de apogeu a imperiului, 1291, ajunsese la o populaþie de 60 milioane de oameni (17% din întreaga populaþie a lumii). Dinastia a dezvoltat o viaþã bogatã, încurajând comerþul cu þãrile strãine. Astfel a avut loc în teritoriile chineze chiar o vizitã a renumitului negustor italian Marco Polo. 5. Dinastia Qing a fost ultima din istoria imperialã a Chinei, fondatã în secolul al 17-lea, dupã înfrângerea mongolilor. A dãinuit pânã în secolul XX, punctul maxim al prosperitãþii atingându-l în 1.800. S-a întins pe un teritoriu de 9.14 milioane de kilometri pãtraþi (10% din Pãmânt), iar în 1851 avea circa 432 milioane de locuitori (35% din întreaga populaþie a lumii). Instaurarea Republicii Populare Chineze a pus capãt dinastiei Qing. 4. Imperiul Spaniol se întindea pe o suprafaþã de 14,4 milioane de kilometri pãtraþi, reprezentând 13% din suprafaþa Pãmântului. Între anii 1740 – 1790 a avut o populaþie de 68,2 milioane de oameni (12% din întreaga populaþie a lumii). Imperiul spaniol a început în zilele lui Cristofor Columb ºi a dãinuit, în unele pãrþi ale Africii, pânã în secolul XX. Spaniola este în prezent a doua cea mai vorbitã limbã din întreaga lume. 3. Imperiul Rus avea în 1913 o pupulaþie de 176,4 milioane de oameni (peste 9% din întreaga populaþie a lumii). Rusia a fost ultima monarhie absolutã a Europei ºi, pânã la Primul Rãzboi Mondial, una dinrre cele mari cinci puteri de pe continent. S-a întins pe un teritoriu de 14,72 milioane de kilometri pãtraþi, reprezentând peste 15% din suprafaþa Pãmântului. În timpul imperiului, societate era strict împãrþitã pe clase sociale. Rusia Þaristã a luat sfârºit în 1917, dupã revoluþia bolºevicã sângeroasã. 2. Imperiul Mongol a fost cel mai întins din istorie, reunind triburile mongole cu cele turce sub conducerea temutului Genghis Khan. Imperiul s-a întins pe o suprafaþã de teren de 14,72 milioane de kilometri pãtraþi, reprezentând peste 15% din suprafaþa Pãmântului. Între 1270 – 1309 a avut o populaþie de 110 milioane de oameni (25% din întreaga populaþie a lumii). Mongolii au realizat în timpul imperiului o serie de avansuri tehnologice. Ciuma a dus la decãderea imperiului începând cu 1331, care a culminat cu anexarea lui de cãtre Imperiu Þarist în 1783. 1. Imperiul Britanic, creat la început din coloniille de peste mãri ºi centrele de schimburi comerciale, s-a întins pe o suprafaþã de 20,9 milioane de kilometri pãtraþi, reprezentând peste 22% din suprafaþa Pãmântului. În 1938 avea o populaþie de 458 milioane de oameni (20% din întreaga populaþie a lumii). Decãderea Imperiului Britanic a început ca urmare a problemelor financiare generate de Primul Rãzboi Mondial. Ocuparea teritoriilor sale de cãtre Japonia, în al Doilea Rãzboi Mondial, ºi pierderea Indiei în 1947 a însemnat sfârºitul lui. Multe dintre popoarele cucerite de britanici ºi-au modificat modul de viaþã ºi valorile culturale, ajungând ca limba englezã sã fie una dintre cele mai cunoscute ºi vorbite de pe Glob. Sursa: Adevãrul]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer