PositiveID Corporation Receives VeriChip Order for Use With Israeli Military (PositiveID Corporation[1] primeºte comandã pentru VeriChip[2] ce urmeazã a fi folosit de armata israelianã): PositiveID Corporation (numit aici “PositiveID” sau “Companie”) /quotes/zigman/6472889/quotes/nls/psid PSID +11.76% , un dezvoltator al tehnologiilor medicale pentru managementul diabetului, diagnostice clinice ºi detecþia ameninþãrilor biologice, a anunþat astãzi, cã a primit o comandã pentru microcipul VeriChip™.  Acesta urmeazã sã fie folosit de cãtre partenerul afiliat în Israel în prevenirea ºi pregãtirea pentru dezastre ºi în managementul de urgenþã. Microcipul de identificare a frecvenþei radio VeriChip (RFID) a fost cerut de cãtre Administraþia Medicamentului ºi a Hranei din SUA în 2004 pentru identificarea pacienþilor. VeriChip poate fi folosit deasemenea pentru a oferi asistenþã în situaþiile de management de urgenþã ºi în recuperarea în caz de dezastru fiind conectat cu o camerã personalizatã capabilã sã primeascã date scanate RFID, date GPS fãrã fir ºi o bazã de date Web care poate sã primeascã ºi sã stocheze informaþii ºi imagini capturate în timpul operaþiunilor de urgenþã. Partenerul afiliat al Companiei intenþioneazã sã furnizeze microcipuri Forþelor de Apãrare ale Israelului (IDF), forþei militare a Statului Israel. Marc Poulshock, Vice-preºedintele de Dezvoltare al PositiveID, a spus: “Noi credem cã existã multe aplicaþii importante pentru VeriChip ºi proprietatea noastrã intelectualã aferentã include identificare generaþiei viitoare ºi capacitãþile de citire biologicã. Partenerul nostru doreºte sã ajute organizaþiile de ocrotire a sãnãtãþii, organizaþiile militare inclusiv IDF ºi guvernele cu privire la necesitãþile acestora în prevenirea ºi  pregãtirea pentru dezastre ºi cu rãspunsul în situaþiile de urgenþã. Despre PositiveID Corporation PositiveID Corporation a dezvoltat dispozitive medicale unice ºi sisteme de diagnostic molecular, concentrându-se în primul rând pe managementul diabetului, teste medicale rapide ºi detecþia ameninþãrii biologice în aer. MicroFluidic Systems, filiala deþinutã în întregime de PositiveID Corporation, se concentreazã pe dezvoltarea sistemelor microfluidice pentru pregãtirea automatã ºi realizarea de atacuri biologice. Pentru mai multe informaþii despre PositiveID, vã rugãm sã vizitaþi: www.PositiveIDCorp.com Logo-ul The PositiveID Corporation logo este disponibil: http://www.globenewswire.com/newsroom/prs/?pkgid=7717 Declaraþiile anticipative PositiveID, inclusiv – probabilitatea ca VeriChip sã fie folosit în prevenirea ºi pregãtirea pentru dezastre ºi în managementul de urgenþã din Israel de cãtre un partener afiliat – probabilitatea ca VeriChip sã fie folosit deasemenea pentru a oferi asistenþã în situaþii de management de urgenþã ºi în recuperarea în caz de dezastru fiind conectat cu o camerã personalizatã capabilã sã primeascã date scanate RFID, date GPS fãrã fir ºi o bazã de date Web care poate sã primeascã ºi sã stocheze informaþii ºi imagini capturate în timpul operaþiunilor de urgenþã, – probabilitatea ca partenerul afiliat al Companiei sã intenþioneze sã furnizeze microcipuri cãtre IDF, – probabilitatea ca partenerul afiliat al Companiei sã caute sã ofere ajutor organizaþiilor de ocrotire a sãnãtãþii, organizaþiilor militare, inclusiv IDF ºi guvernelor cu privire la necesitãþile acestora în prevenirea ºi  pregãtirea pentru dezastre ºi cu rãspunsul în situaþiile de urgenþã. – ºi alte declaraþii din presã, în afarã de faptele dovedite care sunt de fapt “declaraþiile anticipative” ºi care corespund secþiunii 27 A din Securities Act 1993, secþiunii 21 E din Securities Exhange Act 1934 ºi potrivit termenului definit prin Priviate Litigation Reform Act 1995. Astfel de declaraþii anticipative implicã riscuri ºi incertitudini ºi sunt supuse schimbãrii în orice moment, iar rezultatele actuale ale PositiveID pot fi diferite în mod substanþial faþã de rezultatele preconizate. Aceste riscuri ºi incertitudini includ: abilitatea Companiei de a livra cu succes VeriChip pentru ca acesta sã fie integrat de partenerul afiliat ºi abilitatea partenerului afiliat pentru a furniza VeriChip cãtre IDF; la fel ca ºi alte asemenea riscuri. Informaþii suplimentare despre toate acestea ºi despre alþi factori care ar putea afecta afacerile Companiei sunt expuse în diferite înregistrãri ale Companiei la Comisia de Securitate ºi Schimb din SUA (Securities and Exchange Commission – “SEC”) inclusiv acele informaþii expuse în Formular 10-K[3] din 25 martie 2011 ºi în Formularul 10-Q[4] din 13 martie 2011 ºi 15 august 2011, la titlul „Factori de risc”. Compania nu-ºi asumã nicio obligaþie pentru a aduce la zi sau pentru a emite orice revizuiri la aceste declaraþii care reflectã evenimente sau circumstanþe care au avut loc dupã data la care s-au dat declaraþiile, sau pentru a reflecta apariþia evenimentelor neprevãzute, cu excepþia celor cerute de lege. Cititi va rog si: VERICHIP se numeste acum POSITIVEID. Detalii importante despre activitatea companiei ce doreste SA VA IMPLANTEZE CIPURI IN CORP Personalitati si organizatii: DIGITAL ANGEL, VeriChip, Applied Digital Solutions, RFID (radio-frequency identification) VERICHIP FACE PROGRESE: implant cu microcip pentru a corela datele medicale, istoricul creditelor si securitatea sociala. MAI DORMIM MULT?


[1] PositiveID Corporation a fost fondatã în 10.11.2009 prin fuziunea dintre VeriChip Corporation ºi Steel Vault Corporation.
[2] VeriChip  – un cip de identificare injectabil care poate fi introdus sub piele ºi care poate asigura verificare biometricã. Verichip, fabricat de cãtre Applied Digital Solutions, are mãrimea unui bob de orez. Pe verichip sunt trecute: numãrul de identificare, o bobinã electromagneticã pentru trasmiterea datelor ºi un condensator de reglaj; aceste componente sunt ataºate în interiorul unui recipient de silicon ºi sticlã care este compatibil cu þesutul uman.
[3] Formularul 10-K – este un raport anual cerut de cãtre Comisia de Securitate ºi Schimb din SUA, care oferã o descriere succintã a performanþei unei companii publice.
[4] Formularul 10-Q, cunoscut ca ºi 10-Q sau 10Q este un raport trimestrial cu scopul de a indica status-ul unei companii dupã trei luni de funcþionare. Sursa: SACCSIV
]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer