Descriere

Inginerii japonezi nu au explicat exact modul în care funcþioneazã motorul cu apã al automobilului Genepax H2O, dar au afirmat cã au pus la punct un aliaj metalic care se comportã asemenea unui catalizator ºi cã acest aliaj eliminã complet necesitatea folosirii energiei electrice din exterior! Sistemul combinã reacþia chimicã, presiunea osmoticã ºi o formã de cavitaþie care genereazã anumite fenomene pulsatorii. Elementul cheie al întregului proces este o invenþie denumitã MEA (Membrane Electrode Assembly – ansamblu electrod-membranã). Se pare cã este vorba despre o descoperire extraordinarã, pentru cã la final se obþine energie electricã într-un mod direct, prin crearea unei diferenþe de potenþial ce îºi are originea în însãºi caracteristica esenþialã a gazului Brown generat de acest sistem: predominanþa  hidrogenului în stare atomicã, mai exact a ionilor pozitivi de hidrogen. Descoperirea inginerilor firmei Genepax apare la prima vedere ca fiind o metodã „pasivã” de disociere ºi recompunere a apei cu generare de energie electricã.

Caracteristici

  • Numãrul de pagini: 277
  • Formatul în cm. (l x L): 14,5 x 20,5
  • I.S.B.N.: 978-606-8408-10-1
]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer