prostituþia politicã. Ceea ce le-a permis sã se perinde într-o veselie prin partide, sã schimbe doctrinele mai des ca izmenele, potrivit obiceiului neaoº „totu’ e de vânzare, chiar ºi conºtiinþa cine are!” Vãzând atâta blestemãþie, diavolul s-a declarat depãºit de situaþie ºi s-a retras scârbit în fundul iadului, lãsãndu-i pe oameni sã se descurce cum îi va duce capul. Aþi observat, desigur, cã nu am pomenit nimic de amãrãºtenii cei mulþi, supþi de foame ºi sleiþi de vlagã, cu privirile împãienjenite cãtre iluzoria luminiþã de la capãtul tunelului. Nici nu trebuia sã amintesc. Aceºti pribegiþi ai sorþii se hrãnesc cu promisiuni electorale ºi aºteaptã rãbdãtori urmãtoarea „duminicã a orbului”, pentru a se încolona cuminþi în faþa urnelor de votare. Poate doar satana, dezgustat de cele lumeºti, le va plânge de milã din hãul cel fãrã sfârºit al tartarului. În rest, niciun licãr de speranþã în mai bine. Morala, dacã mai existã aºa ceva în lumea asta strâmbã, e cea rostitã la coarnele plugului de tatãl meu, fie-i þârâna uºoarã. – Bãiete, politica e o curvã. Azi se culcã cu unul – mâine cu altul. Sã nu faci politicã! Iartã-ne, Doamne, pãcatele cele multe ºi grele. În marea ta înþelepciune când pedepseºti, întuneci mai întâi minþile oamenilor. Cã de bãtut se bat ei singuri, sãrmanii. sursa: rudan.ro]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer