Armele de precizie pe care armata americanã le foloseºte în misiunile din Orientul Mijlociu sunt inscripþionate cu mesaje din biblie încodate. Cartea Apocalipsei ºi epistolele din Noul Testament sunt cele mai citate pasaje de cãtre compania Trijicon, care are un contract cu guvernul american de 660 de milioane de dolari. Codurile înscrise pe sniperele pe care Marina Americanã le-a achiziþionat de la Trijicon, unul dintre cei mai importanþi producãtori de arme de mare precizie din lume, fac trimitere la pasaje din Noul Testament din Biblie. Lunetele sunt folosite de trupele americane în Irak ºi Afganistan ºi în antrenamentul soldaþilor care vor fi trimiºi în aceste zone. Producãtorul Trijicon are un contract în valoare de 660 de milioane de dolari pe mai mulþi ani cu Marina Americanã pentru 800.000 de lunete ºi un alt contract pentru Armata Americanã.

Unul din codurile înscrise pe lunete este 2COR4:6 ºi a fost interpretat ca o referire la Epistola 2 cãtre Corinteni 4:6 din Noul Testament: „Fiindcã Dumnezeu, Care a zis: Strãluceascã, din întuneric, lumina” – El a strãlucit în inimile noastre, ca sã strãluceascã cunoºtinþa slavei lui Dumnezeu, pe faþa lui Hristos”. Regulile armetei americane interzic explicit folosirea textelor religioase în orice fel în misiunile din Irak sau Afganistan pentru a nu întâmpina critici cã Statele Unite s-au lansat într-un rãzboi religios de tip cruciadã împotriva organizaþiile Al Qaeda ºi Iraqi.
Cu Matei ºi Ioan la Rãzboi O altã trimitere la Biblie direct de pe lunetã este din „Cartea Apocalipsei”, în care Matei ºi Ioan îl vãd pe Hristos ca pe „Lumina lumii”. Ioan 8:12, încodat pe lunetã ca JN8:12, spune: „ªi a trâmbiþat al patrulea înger; ºi a fost lovitã a treia parte din soare, ºi a treia parte din lunã, ºi a treia parte din stele, ca sã fie întunecatã a treia parte a lor ºi ziua sã-ºi piardã din luminã a treia parte, ºi noaptea tot aºa”. Trijocon au confrimat pentru ABC News.com cã aceste coduri sunt într-adevãr inspirate din Biblie. Tom Munson, directorul de vânzãri ºi marketing al companiei care are sediul în Wioxom, Michigan, a declarat cã aceste inscripþii „au fost dintotdeauna acolo” ºi cã nu considerã cã este ceva ilegal sau imoral în asta. Ba mai mult, cã aceastã problemã a fost semnalizatã de un grup de interese „non-creºtin”. Munson a adãugat cã existã aceastã practicã încã de la înfiinþarea companiei de cãtre Glyn Bindon, un creºtin practicant din Africa de Sud care a fost ucis într-un accident aviatic în 2003. Lunete Iisus pentru slujitorii lui Allah „Ghidaþi de valorile noastre, am fãcut un scop din a trimite produsele noastre oriunde este nevoie arme de precizie pentru apãrarea libertãþii individuale. Credem cã America este mare când oamenii sunt buni. Aceastã bunãtate se revendicã de la standardele creºtineºti din Biblie de-a lungul întregii noastre istorii ºi ne vom strãdui sã respectãm aceastã moralã”, scrie pe site-ul companiei. Purtãtorul de cuvânt al Military Religious Freedom Foundation, Michael „Mikey” Weinstein, este însã îngrijorat de faptul cã toatã lumea va spune cã America poartã un rãzboi religios. „Este greºit, este o violare a Constituþiei ºi a altor câtorva legi federale ºi le dã apã la moarã celor din Al Qaeda sau Mujahedeen ºi insurgenþilor sã pretindã cã au fost împuºcaþi cu lunete Iisus”, a comentat Weinstein pentru ABC News. Sursa: capital.ro
]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer