Dezvãluiri senzaþionale: Prim-ministrul rus Dmitri Medvedev a confirmat existenþa extratereºtrilor pe Terra!

Vineri 7 decembrie 2012, prim-minstrul rus Dimitri Medvedev a acordat un interviu transmis în direct simultan pe 5 televiziuni. Dupã terminarea interviului fostul preºedinte rus a dezvãluit unei jurnaliste cã fiecare lider de la Kremlin primeºte douã dosare cu informaþii despre extratereºtrii care ne viziteazã planeta. Aceastã declaraþie este o premierã mondialã, fiind pentru prima oarã când un înalt conducãtor al unei mari puteri recunoaºte public existenþa civilizaþiilor extraterestre în timpul mandatului. Niciuna dintre televiziuni nu a difuzat iniþial aceste declaraþii însã ele au ajuns dupã puþin timp pe internet, apoi au fost difuzate de cãtre agenþia Reuters însoþite de comentarii ironice la adresa înalt-funcþionarului rus. În cadrul aceluiaºi interviu, întrebat dacã crede cã sfârºitul lumii va veni pe 21 decembrie, Medvedev a spus cã nu crede în astfel de lucruri.
Traducerea clipului video postat pe internet:
– Domnule prim-ministru dumneavoastra stiþi totul. A fost Pãmântul vizitat de extratereºtri?
– Vã spun pentru prima ºi ultima oarã. Împreunã cu valiza cu coduri nucleare preºedintele primeºte ºi un dosar strict secret. Acest dosar conþine în întregime informaþii despre extratereºtrii care au vizitat Pãmântul. Împreunã cu acestea preºedintele primeºte ºi un raport al unui serviciu special, absolut secret, care gestioneazã “controlul” extratereºtrilor de pe teritoriul þãrii noastre. Dupã expirarea mandatului, cele douã dosare împreunã cu valiza cu codurile pentru declanºarea unui atac nuclear sunt transferate noului preºedinte. Mai multe detalii pe acest subiect puteþi gãsi în renumitul film “Men in Black”.
– Câþi extratereºtri sunt printre noi?
– Nu pot sã vã spun câþi se aflã printre noi pentru cã asta ar crea panicã. 
Se pare cã dezvãluirile ºi sinceritatea premierului rus au deranjat profund anumite interese oculte. În timp ce o parte din mass media au încercat sã minimalizeze declaraþiile lui Medvedev ironizându-l, punând declaraþiile sale pe seama unei glume sau chiar inversându-le sensul, altele, aºa cum se poate observa din înregistrarea Sky news de mai jos, au apelat pur ºi simplu la cenzurã.
Medvedev nu este doar un om sincer ºi deschis faþã de existenþa altor civilizaþii. Un detaliu mai puþin cunoscut publicului despre actualul prim-ministru rus este pasiunea sa pentru Yoga. Acesta a declarat într-un interviu ca a devenit atras de Yoga în urma sfaturilor ºi incurajãrilor soþiei sale, Svetlana Medvedeva ºi dupã numai un an a ajuns sã practice perfect shirshasana, postura stând pe cap, numitã ºi regina asanelor. Cãlugãrii budiºti din capitala Buriatiei au fost atât de încantaþi de personalitatea lui Dmitri Medvedev încât l-au declarat nici mai mult nici mai puþin decât reîncarnarea zeiþei Tara cea Alba, o zeitate budistã a Compasiunii, Pãcii ºi Graþiei divine, iar liderul spiritual al tuturor budiºtilor din Federatia Rusa a declarat: “Conducatorul tarii noastre este un om deosebit, aflat la o reîncarnare foarte importantã. El duce pe umerii sãi o responsabilitate uriaºã în privinþa cetãþenilor þãrii.
]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer