Ca urmare a acestor mãsuri fãrã precedent pentru comunitatea ștințificã româneascã, un numãr de 612 de cercetatori, lista e impresionanta si prin numar si prin calitatea semnaturilor,  au dat publicitatii scrisoarea de protest de mai jos.  Printre semnatari se aflã trei membri titulari ai Academiei Române, decani, șefi de departamente și laboratoare de cercetare. Scrisoarea privește recenta suspendare a accesului universitarilor și cercetãtorilor români la importante colecții electronice de reviste științifice și baze de date scientometrice (ISI Web of Knowledge), ducând, conform semnatarilor,  la o izolare a comunitãții cercetãrii informația științificã internaționalã. Reamintim cititorilor ca oprirea accesului cercetatorilor romani la articolele stiintifice internationale ale Thomson Reuters a venit ca urmare a deciziei Ministerului Educatiei de a amana contractarea noilor servicii, vezi aici. Efectele deciziei Thomson Reuters sunt imposibilitatea cercetatorilor romani de a vedea daca temele pe care vor sa le trateze au mai fost cercetate pana acum  si imposibilitatea de a mai detecta eventuale plagiate, pentru ca dispar articolele de comparatie,  a sustinut saptamana trecuta Dragos Ciuparu, fostul presedinte al Autoritatii Nationale pentru Cercetare Stiintifica. “Scrisoarea a fost inițiatã de un grup de cercetãtori români din institutele naționale de cercetare din Mãgurele – București. Ea a fost lansatã electronic în 12 iunie 2012, exclusiv cãtre universitari si cercetãtori, pe adrese de e-mail private sau profesionale, cu rugãmintea de a o face cunoscutã în mediul academic. Difuzarea solicitãrii de a participa la aceastã formã de manifestare publicã, prin sugestii de elaborare a textului și semnare, s-a fãcut fãrã injoncțiuni instituționale sau politice, iar diseminarea ei este in totalitate datoratã legãturilor de colaborare profesionalã și/sau amiciție. In cursul celor 7 zile de lansare electronicã și-au manifestat explicit adeziunea 612 universitari, cercetãtori, doctori si doctoranzi, precum și alți specialiști implicați direct în activitatea de cercetare. Lista cu semnãturile confirmate în mod explicit prin mesaje online și verificate de cãtre grupul de organizare este atașatã scrisorii deschise. Scrisoarea are caracterul unei interpelãri publice; în aceastã calitate ea solicitã atenția Primului-Ministru fațã de vocea corpului profesional academic. Sperãm ca dezbaterea publicã româneascã sã primeascã aceastã scrisoare deschisã ca pe o expresie a unei identitãți academice care își dorește sã se construiascã prin respectul fațã de performanța academicã și în conexiune cu exigențele practicilor științifice internaționale.”  

Scrisoare deschisã privind suspendarea accesului cercetãtorilor români la colecții electronice de reviste științifice și baze de date scientometrice In atenția domnului Prim-Ministru Victor Ponta Dorim sã aducem în atenția publicã o situație cu grave consecințe asupra instituțiilor de cercetare și învãțãmânt superior din România. La sfârșitul lunii mai a fost oprit accesul cercetãtorilor români la importante colecții electronice de reviste științifice și baze de date, disponibile anterior (din 2009) prin proiectul ANELiS (“Acces național electronic la literatura științificã de cercetare”). Acest fapt readuce o gravã izolare a comunitãții cercetãrii românești fațã de informația științificã internaționalã, dupã o perioadã de doar 3 ani în care începuse normalizarea accesului la literatura științificã de specialitate. La fel de grav, vedem reapãrând severele probleme structurale ale instituțiilor academice și de cercetare românești, deoarece posibilitatea de a consulta bazele de date scientometrice de tip ISI Web of Knowledge crea, în sfârșit, condițiile unei transparențe necesare evaluãrii performanțelor științifice. Lipsa accesului la aceste resurse informaționale face acumimposibilã desfãșurarea legalã a unor procese instituționale precum: stabilirea eligibilitãții directorilor de proiecte în competițiile științifice; verificarea standardelor minimale necesare conferirii titlurilor didactice din învãțãmântul superior, gradelor profesionale din cercetare și atestatului de abilitare; genereazã dificultãți în atribuirea de calificative tezelor de doctorat. Intr-un recent comunicat de presã, Autoritatea Naționalã pentru Cercetare Științificã (ANCS) își exprima decizia de a susține în continuare accesul național la publicații științifice și la instrumente scientometrice. Cerem ANCS sã întreprindã toate acțiunile concrete care pot restaura de urgențã accesul cercetãtorilor români la publicații internaționale, inclusiv la serviciile ISI Web of Knowledge, în parametrii definiți de programul ANELiS. Prezenta scrisoare ține sã exprime și îngrijorarea noastrã fațã de modul în care instituțiile de cercetare și învãțãmânt superior continuã sã fie expuse unui arbitrar al deciziei politice. Nu putem sã nu observãm cã ne confruntãm cu o normativizare a câmpului cercetãrii științifice care depinde excesiv de capriciile reierarhizãrilor/restructurãrilor politice. Considerãm cã aceastã situaþie poate fi schimbatã, în mod semnificativ, doar prin respectul faþã de etica performanței academice. Dovada acestui respect ar fi cooptarea în mecanismele de decizie ale Ministerului Educaþiei ºi ale ANCS a unor persoane care sã aparținã cu adevãrat elitei universitarilor ºi cercetãtorilor. Credem cã este urgent necesar ca aceste mecanisme de decizie sã devinã cât mai transparente și sã ținã seama de dezbaterile interne ale corpurilor profesionale specifice, pentru a ne permite sã rãmânem conectați exigențelor și practicilor academice internaþionale.
Lista de semnatari Prof. Dr. Ing. Ioan Vasile ABRUDAN, Rector, Universitatea Transilvania, Brașov Dr. Traian Emanuel ABRUDAN, Postdoc, Institutul de Telecomunicații, Universitatea din Porto, Portugalia Tomy ACSENTE, CS III, INFLPR Drd. Cãtãlin ADOMNITEI, Facultatea de Fizicã, UAIC Iași Prof. Univ. Dr. Mihaela ALBU, Facultatea de Inginerie Electricã, UPB Conf. Univ. Dr. Angela ALBU, Universitatea “Stefan cel Mare” din Suceava Dr. Monica ALBU, CS I, Institutul de Istorie “George Barițiu” al Academiei Române Dr. Filip ALEXANDRESCU, CS III, Institutul de Cercetare a Calitãții Vieții, Academia Românã Dr. Mihaela ALUAS, Facultatea de Fizicã, UBB Cluj-Napoca Prof. Univ. Dr. Mihai ANASTASIEI, Facultatea de Matematicã, UAIC Iași Dr. Lucian Stefan ANCU, Postdoc, Laboratory for High-Energy Physics, Universitaet Bern Drd. Ionuț-Relu ANDREI, Inginer, INFLPR Conf. Univ. Dr. Daniel ANDREICA, Facultatea de Fizicã, UBB Cluj-Napoca Prof. Univ. Dr. Ioan I. ANDONE, UAIC Iași Prof. Univ. Dr. Petre ANGHEL, UB Dr. Dragoș-Victor ANGHEL, CS I, IFIN-HH Drd. Iulia ANGHEL, ACS, INFLPR Lect. Univ. Dr. Maria-Mihaela ANTOFIE, Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu Prof. Univ. Dr. Stefan ANTOHE, Decan, Facultatea de Fizicã, UB Conf. Univ. Dr. Mihail ANTON, Universitatea Naționala de Apãrare “Carol I” Asist. Univ. Dr. Anca ANTON, Facultatea de Litere, UB Dr. Marian APOSTOL, CS I, IFIN-HH Sef Lucrãri Dumitru Giani APOSTOL, UPB Dr. Ing. Laura Carmen APOSTOL, Facultatea de Inginerie Chimicã si Protecția Mediului, UT Iași Sef Lucrãri Dr. Ing. Florinela ARDELEAN, Facultatea de Ingineria Instalațiilor, UTCB Dr. Aurora ARGHIR, CS III, Laboratorul de Genetica Medicala, INCD in Domeniul Patologiei si Științelor Biomedicale “Victor Babeș” Dr. Ionuț ARSENE, CS III, ISS Drd. Nicușor ARSENE, ACS, ISS Prof. Univ. Dr. Simion ASTILEAN, Facultatea de Fizicã, UBB Cluj-Napoca Dr. Emanuel AXENTE, CS III, INFLPR Dr. Ing. Sorin Mircea AXINTE, CS II, Parcul Științific pentru Micro si Nanotehnologie MINATECH.RO Dr. Ninel AZOITEI, Department of Internal Medicine, University of Ulm Conf. Univ. Dr. Cristian-Ioan BABAN, Facultatea de Fizicã, UAIC Iași Dr. Ioan BACILA, ACS, Institutul de Cercetãri Biologice, Cluj-Napoca Dr. Iuliana BACIOIU, ACS, ISS Prof. Univ. Dr. Ing. Adrian BACIU, Universitatea din Craiova Prof. Univ. Dr. Gabriela Elena BADEA, Facultatea de Științe, Universitatea din Oradea Roxana BADEA, ACS INCD pentru Protecția Mediului, București Conf. Univ. Dr. Gabriel BADESCU, Facultatea de Științe Politice, UBB Cluj-Napoca Dr. Rodica BADEA, ACS, Institutul de Biochimie al Academiei Române Dr. Ing. Ovidiu BADEA, CS I, Institutul de Cercetãri si Amenajãri Silvice (ICAS) Drd. Eugenia BADITA, ACS, INFLPR Prof. Univ. Dr. Gabriela Elena BAHRIM, Universitatea “Dunãrea de Jos” Galați3 Dr. Mihai BALACEANU, CS III, INCD – INOE 2000 Lect. Univ. Dr. Marius BALAN, Prodecan Facultatea de Drept, UAIC Iași Conf. Univ. Dr. Ing. Valentina E. BALAS, Facultatea de Inginerie, Universitatea “Aurel Vlaicu” din Arad Dr. Istvan-Ioszef BALASZ-MURESAN, CS III, Institutul de Fizicã, UBB Cluj-Napoca Drd. Dan Octavian BALICA, ACS, Departamentul de Administrație Publicã, UBB Cluj-Napoca Dr. Rodica Felicia BALTES, Laboratorul de Neuroștiințe Cognitive, EMCOGLAB, UBB Cluj-Napoca Dr. Ioan BALTOG, CS I, INCDFM Dr. Gabriel BANCIU, CS I, INCDFM Dr. Ligia BARBARII, Sef de Laborator Geneticã, INML “Mina Minovici”, București Prof. Univ. Dr. Viorel BARBU, Membru titular al Academiei Române, UAIC Iași Dr. Marian Cornel BAZAVAN, Facultatea de Fizicã, UB Dr. Marius BAZU, CS I, IMT București Dr. Daniel Ioan BILC, CS I, INCDTIM Cluj-Napoca Prof. Univ. Dr. Camelia BECIU, Facultatea de Comunicare si Relații Publice, SNSPA Prof. Univ. Dr. Mihai BELCU, Facultatea de Chimie Aplicatã, UPB Dr. Mihaela BEDECEAN, Institutul de Istorie “Gh. Barițiu” Cluj-Napoca Dr. Attila BENDE, CS I, INCDTIM Cluj-Napoca Lect. Univ. Dr. Constantin BENDREA, Facultatea de Științe, Universitatea “Dunãrea de Jos” Galați Dr. Diana BENEA, CS III, Facultatea de Fizicã, UBB Cluj-Napoca Sef Lucrãri Dr. Ing. Vasile Nicolae BERCEAN, Facultatea de Chimie Industrialã si Ingineria Mediului, UPT Lect. Univ. Dr. Romeo BERCIA, Facultatea de Științe Aplicate, UPB Dr. Diana BESLIU-IONESCU, ACS, Institutul de Geodinamicã “Sabba S. Ștefãnescu” al Academiei Române Dr. Ing. Ion BIBICU, CS I, INCDFM, Membru Corespondent al Academiei de Științe Tehnice din România Prof. Univ. Dr. Alexandru Mihai BICA, Departamentul de Matematica si Informatica, Universitatea din Oradea Conf. Univ. Dr. Mircea BIRSAN, Facultatea de Matematicã, UAIC Iași Dr. Gabriela BLANITA, CS III, INCDTIM Cluj-Napoca Asist. Univ. Dr. Iulia BLEOANCA, Universitatea “Dunãrea de Jos” Galați Conf. Univ. Dr. Rãzvan C. BOBULESCU, Facultatea de Fizicã, UB Dr. Sanda Cosmina BOCA, ACS, Facultatea de Fizicã si ICIBNS, UBB Cluj-Napoca Lect. Univ. Dr. Mãdãlina BOCA, Facultatea de Fizicã, Universitatea din București Prof. Univ. Dr. Ioan Stelian BOCSAN, Departamentul Medicina Comunitara, UMF “Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca Dr. Roxana BOJARIU, CS I, Administrația Naționala de Meteorologie, București Dr. Sorana D. BOLBOACA, UMF “Iuliu Hatieganu” Cluj-Napoca Dr. Pompei Florin BOLFA, Facultatea de Medicina Veterinarã, USAMV Cluj-Napoca Lect. Univ. Dr. Cãtãlin BORCIA, Facultatea de Fizicã, UAIC Iași Prof. Univ. Dr. Elena BOTEZ, Facultatea de Știința si Ingineria Alimentelor, Universitatea “Dunãrea de Jos” Galați Prof. Univ. Dr. Elena BOTEZAT, Universitatea din Oradea Prof. Univ. Dr. Gelu BOURCEANU, Facultatea de Chimie, UAIC Iași Dr. Mariana BRAIC, CS I, INCD – INOE 2000 Prof. Univ. Dr. Pia BRANZEU, Universitatea de Vest din Timișoara Dr. Ing. Marilena Adela BUBURUZAN, Facultatea de Inginerie Chimicã si Protecția Mediului, UT Iași4 Conf. Univ. Dr. Ioan BUCATARU, Facultatea de Matematicã, UAIC Iași Conf. Univ. Dr. Ing. Ion I. BUCUR, Catedra de Știința Calculatoarelor si Tehnologia Informației, UPB Lect. Univ. Dr. Veronica BUCIUMAN, Facultatea de Litere, Universitatea din Oradea Dr. Olimpia BUDRIGA, CS, INFLPR Dr. Petru BUDRUGEAC, CS I, INCDIE ICPE-CA, București Conf. Univ. Dr. Mircea BULINSKI, Facultatea de Fizicã, UB Dr. Raluca BUNDARU, CS, ISS Dr. Magdalena BUDISTEANU, CS III, Laboratorul de Genetica Medicala, INCD in Domeniul Patologiei si Științelor Biomedicale “Victor Babeș” Drd. Costel BUNESCU, CS, ISS Dr. Alexandrina BURLACU, CS III, Institutul de Biologie Celulara si Patologie “N. Simionescu” Drd. Luminița Ioana BURUIANA, Institutul de Chimie Macromolecularã “Petru Poni” Iași Dr. Gabriela BUICA, CS I, ISS Sef Lucrãri Dr. Laura BULGARIU, Facultatea de Inginerie Chimicã si Protecția Mediului, UT Iași Conf. Univ. Dr. Dumitru BULGARIU, Facultatea de Geografie si Geologie, UAIC Iași Drd. Marian Cristian BUTNARU, ACS, Institutul de Biochimie al Academiei Române Conf. Dr. Monica BUTNARIU, USAMV a Banatului, Timișoara Dr. Alexandru CABUZ, Consilier pentru afaceri europene, anterior CNRS Montpellier, Autoritatea Naționala pentru Cercetare Științifica Prof. Univ. Dr. Ovidiu Florin CALTUN, Facultatea de Fizicã, UAIC Iași Prof. Dr. Ing. Mihaela CAMPEAN, Universitatea Transilvania, Brașov Dr. Valentin CANPEAN, ICIBNS, UBB Cluj-Napoca Prof. Univ. Dr. Adrian CARABINEANU, Facultatea de Matematicã si Informaticã, UB Dr. Laurențiu CARAMETE, CS III, ISS Dr. Ana CARAMETE, CS III, ISS Lect. Univ. Drd. Alexandru CARLAN, Facultatea de Comunicare si Relații Publice, SNSPA Dr. Irinela CHILIBON, INCD – INOE 2000 Prof. Univ. Dr. Stan CHIRITA, Facultatea de Matematicã, UAIC Iași Sef Lucrãri Dr. Ing. Adrian Monica CHIS, Facultatea de Protecție a Mediului, Universitatea din Oradea Lect. Univ. Dr. Alina Silvia CHIPER, Facultatea de Fizicã, UAIC Iași Dr. Veturia CHIROIU, CS I, Institutul de Mecanica Solidelor, București Ing. Ilie CHIROIU, SC IPA SA-Cercetare Proiectare si Producție de Echipamente si Instalații de Automatizare, București Drd. Zina-Violeta CHIOCHIU, Facultatea de Fizicã, UAIC Iași Drd. Ing. Nora CHIOREAN, Facultatea de Chimie si Inginerie Chimicã, UBB Cluj-Napoca Drd. Gabriela CHIRITOIU, ACS, Institutul de Biochimie al Academie Române Dr. Mãdãlin CHERCIU, CS, ISS Asist. Univ. Dr. Adina CHIS, Biologie Celulara si Moleculara, UMF “Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca Dr. Mircea CIOBANU, CS I, ISS Dr. Alexandru Cristian CIOBANU, CS, Facultatea de Biologie, UB Lect. Univ. Dr. Malina CIOCEA, Facultatea de Comunicare si Relații Publice, SNSPA Dr. Diana CIOLACU, CS III, Institutul de Chimie Macromoleculara “Petru Poni”, Iași Conf. Univ. Dr. Liviu CIORTUZ, Facultatea de Informatica, UAIC Iași Dr. Valeriu CISMASIU, INCD “Victor Babeș”, București Conf. Univ. Dr. Ing. Mihai CIUC, UPB Conf. Univ. Dr. Ing. Gabriela CIUPRINA, Facultatea de Inginerie Electrica, UPB Prof. Univ. Dr. Ing. Florin CIUPRINA, Facultatea de Inginerie Electrica, UPB5 Drd. Bogdan Stefan COCIODAR, Facultatea de Științe Politice Administrative si ale Comunicãrii, UBB Cluj-Napoca Sef Lucrãri Dr. Ing., Adrian COLESA, Departamentul de Calculatoare, UT Cluj-Napoca Dr. Horia COMISEL, CS III, ISS Conf. Univ. Dr. Mircea COMSA, Facultatea de Sociologie si Asistenta Sociala, UBB Cluj-Napoca Dr. Ing. Maria COROS, CS, INCDTIM Cluj-Napoca Dr. Silviu CONSTANTIN, CS I, Institutul de Speologie “Emil Racovițã” Prof. Univ. Dr. Florin CONSTANTINESCU, Facultatea de Inginerie Electrica, UPB Prof. Univ. Dr. Ing. Cristina COSTACHE, Facultatea Chimie Aplicata si Știința Materialelor, UPB Ruxandra COSTESCU, CS III, INCDFM Asist. Univ. Dr. Ing. Cosmin Mihai COTRUT, UPB Dr. Doina CRACIUN, CS I, INFLPR Conf. Univ. Dr. Marius CRAINA, Sef Departamentul de Obstetricã-Ginecologie, UMF “Victor Babeș” Timișoara Asist. Univ. Drd. Camil ION CRACIUN, Facultatea de Transporturi, UPB Prof. Univ. Dr. Octavian CRET, UT Cluj-Napoca Dr. Ing. Vasile Mircea CRISTEA, Facultatea de Chimie si Inginerie Chimicã, UBB Cluj-Napoca Dr. Rodica CRISTESCU, CS II, INFLPR Lect. Univ. Dr. Anca CROITORU, Facultatea de Matematicã, Universitatea “A. I. Cuza”, Iași Conf. Univ. Dr. Stefan COJOCARU, Departamentul de Sociologie si Asistențã Socialã, UAIC Iași Drd. Vlad CONSTANTINESCU, CS, ISS Lect. Univ. Dr. Oana CONSTANTINESCU, Facultatea de Matematicã, UAIC Iași Conf. Univ. Dr. Ing. Maria CONTOMAN, Facultatea de Știința si Ingineria Alimentelor, Universitatea “Dunãrea de Jos” Galați Dr. Liviu Cosmin COTET, CS III, Facultatea de Chimie si Inginerie Chimicã, UBB Cluj-Napoca Asist. Univ. Dr. Ing. Cristiana CROITORU, UTCB Dr. Ing. Sunhilde CUC, Facultatea de Inginerie si Management, Universitatea din Oradea Prof. Univ. Dr. Monica CULEA, Facultatea de Fizicã, UBB Cluj-Napoca Lect. Univ. Dr. Hristu CULETU, Universitatea Ovidius din Constanta Conf. Univ. Dr. Irina CULIC, Facultatea de Sociologie si Asistenta Sociala, UBB Cluj-Napoca Prof. Univ. Dr. Emerit Alexandra CUNITA, Facultatea de Limbi si Literaturi Strãine, UB Lect. Univ. Dr. Versavia CURELARU, Facultatea de Psihologie si Științe ale Educației, UAIC Iași Conf. univ. Dr. Mihai CURELARU, Universitatea “Al.I.Cuza” Iasi, Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei. Dr. Lavinia-Petronela CURECHERIU, Postdoc, UAIC Iași Prof. Univ. Dr. Ing. Silvia CURTEANU, Facultatea de Inginerie Chimicã si Protecția Mediului, UT Iași Drd. Lavinia E. DAMIAN, Departamentul de Psihologie, UBB Cluj-Napoca Prof. Univ. Dr. Grigore DAMIAN, Facultatea de Fizicã, UBB Cluj-Napoca Lect. Univ. Dr. Ramona DANAC, Facultatea de Chimie, UAIC Iași Dr. Virginia DANCIU, CS II, Facultatea de Chimie si Inginerie Chimicã, UBB Cluj-Napoca Dr. Ioan DANCUS, CS, INFLPR Sef Lucrãri Dr. Ing. Radu Gabriel DANESCU, UT Cluj-Napoca Prof. Univ. Dr. Ing. Mircea DARABANTU, Facultatea de Chimie si Inginerie Chimicã, UBB Cluj-Napoca6 Prof. Univ. Dr. Marina DARIESCU, Facultatea de Fizicã, UAIC Iași Prof. Univ. Dr. Ciprian DARIESCU, Facultatea de Fizicã, UAIC Iași Lect. Univ. Dr. Elena-Crina DASCALESCU, Facultatea de Fizicã, UB Prof. Univ. Dr. Sorin DASCALESCU, Facultatea de Matematicã si Informaticã, UB Prof. Univ. Dr. Ing. Corneliu-Mircea DAVID, UPT Conf. Univ. Dr. Iosif G. DEAC, Facultatea de Fizicã, UBB Cluj-Napoca Dr. Doru Sabin DELION, CS I, IFIN-HH Drd. Stefan-Andrei DEMETER, Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Conf. Univ. Dr. Dan DEZMIREAN, USAMV Cluj-Napoca Prof. Univ. Dr. Mihai Radu DIACONESCU, Clinica IV Chirurgie, UMF “Grigore T. Popa” Iași Ing. Irina DIACONU, Universitatea Petrol-Gaze, Ploiești Lect. Univ. Dr. Iulian DINCA, Universitatea din Oradea Ion DINU, CS, INCDFM Sef Lucrãri Dr. Ing. Angelina DOCAN, Universitatea “Dunãrea de Jos” Galați Conf. Univ. Dr. Mihai DONDERA, Facultatea de Fizicã, UB Dr. Eugen DOROLTI, CS III, Facultatea de Fizicã, UBB Cluj-Napoca Dr. Gabriela DORCIOMAN, CS III, INFLPR Conf. Univ. Dr. Marian DRAGOI, Facultatea de Silviculturã, Universitatea “Stefan cel Mare” din Suceava Prof. Univ. Dr. Daniela DRAGOMAN, Facultatea de Fizicã, UB Drd. Elena-Niculina DRAGOI, UT Iași Dr. Mircea DRAGOMAN, CS I, IMT București Prof. Univ. Dr. Gabi DROCHIOIU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași Dr. Liviu DRUGUS, Universitatea George Bacovia, Bacãu Prof. Univ. Dr. Virgil-Florin DUMA, Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad Dr. Mihai-Leonard DUDUMAN, CSIII, Facultatea de Silvicultura, Universitatea “Stefan cel Mare” din Suceava Asist. Univ. Dr. Raluca DUMACHE, UMF “Victor Babeș” Timișoara Drd. Maria DUMITRASCU, CS, INFLPR Asist. Univ. Mãdãlina DUMITRIU, UPB Lect. Univ. Dr. Ioan DURNESCU, Facultatea de Sociologie si Asistenta Sociala, UB Lect. Univ. Dr. Adrian DUSA, Departamentul de Sociologie, UB Dr. Marius ECHIM, CS III, ISS Lect. Univ. Dr. Cristian ENACHESCU, Facultatea de Fizicã, UAIC Iași Conf. Univ. Dr. Antoaneta ENE, Universitatea “Dunãrea de Jos” Galați Dr. Eugenia FAGADAR-COSMA, CS I, Institutul de Chimie Timișoara al Academiei Române Drd. Alexandra FALAMAS, Fizician, Facultatea de Fizicã, UBB Cluj-Napoca Dr. Cosmin FARCAU, Facultatea de Fizicã, ICIBNS, UBB Cluj-Napoca Dr. Sorina FARCAS, CS I, Institutul de Cercetãri Biologice, Cluj-Napoca Dr. Daniel FELEA, CS III, ISS Drd. Anca FILIMON, ACS, Institutul de Biochimie al Academiei Române Sef Lucrãri Dr. Gabriela Adriana FILIP, Catedra de Fiziologie UMF „Iuliu Hațeganu” Cluj-Napoca Conf. Univ. Dr. Daniela FILIPESCU, UMF “Carol Davila” București Prof. Univ. Emerit Viorica FLORESCU, Facultatea de Fizicã, UB Dr. Ioana FLOREA, Facultatea de Sociologie si Asistenta Sociala, UB Dr. Rãzvan FLORIAN, Institutul Român de Știința si Tehnologie Dr. Monica FOCSAN, Facultatea de Fizicã, ICIBNS, UBB Clu-Napoca Prof. Univ. Dr. Doina FOTACHE, Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor, UAIC Iași Prof. Univ. Dr. Marin FOTACHE, Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor, UAIC Iași Lect. Univ. Dr. Ferenc Lazar FORRAY, UBB Cluj-Napoca Dr. Victoria FRANCU, Biblioteca Central Universitara “Carol I” din București7 Dr. Simona FUNAR-TIMOFEI, CS I, Institutul de Chimie Timișoara al Academiei Române Drd. Ana-Maria GABUDEAN, Facultatea de Fizicã, ICIBNS, UBB Cluj-Napoca Conf. Univ. Dr. Carmen GACHE, Facultatea de Biologie, UIAC Iași Lect. Univ. Dr. Mariana GAGEA, Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor, UAIC Iași Prof. Univ. Dr. Constanta GANEA, UMF Carol Davila Ioana GASLER, ACS, Facultatea de Biologie, UB Conf. Univ. Dr. Camelia GAVRILA, UTCB Prof. Univ. Dr. Ing. Maria GAVRILESCU, UT Iași Prof. Univ. Dr. Elena GAVRILESCU, Facultatea de Agricultura si Horticultura, Universitatea din Craiova Conf. Univ. Dr. Traian GAVRILOAIEI, Facultatea de Geografie si Geologie, UAIC Iași Conf. Univ. Dr. Ing. Sanda-Carmen GEORGESCU, Prodecan la Facultatea de Energetica, UPB Sef Lucrãri Dr. Ing. Marius GHEJU, Facultatea de Chimie Industrialã, UPT Dr. Simona GHENEA, Institutul de Biochimie al Academiei Române Dr. Petru GHENUCHE, CS III, ISS si Institutul Fresnel, Franța Dr. Ilia GHEORGHE, CS I, Institutul de Chimie Timișoara al Academiei Române Dr. Ing. Felicia GHEORGHIU, ACS, Facultatea de Fizicã, UAIC Iași Asist. Univ. Dr. Ionel-Dumitru GHIBA, Departamentul de Matematicã, UAIC Iași si CS III, Academia Românã, Institutul de Matematicã “Octav Mayer” Dr. Corneliu GHICA, INCDFM Lect. Univ. Dr. Iulia GHIU, Facultatea de Fizicã, UB Drd. Ramona GIBA, Facultatea de Psihologie, UBB Cluj Dr. Liviu GIOSAN, Woods Hole Oceanographic Institution Ion GLODEANU, CS II, Institutul de Sociologie al Academiei Române Drd. Ing. Emil GOIA, Universitatea din Oradea Conf. Univ. Dr. Ing. Gavril GREBENISAN, Facultatea de Inginerie Managerialã si Tehnologicã, Universitatea din Oradea Dr. Bogdan GRECU, CS II, INCDFP Dr. Maria GRIGOROIU-SERBANESCU, CS I, Compartimentul de Cercetare de Geneticã Psihiatricã, Spitalul Clinic de Psihiatrie, București Dr. Raimond GRIMBER, Sef Laborator CS I, INCDFT Iași Prof. Univ. Dr. Ioan GROSU, UMF “Grigore T. Popa” Iași Sef Lucrãri Dr. Ing. Adrian GROZA, UT Cluj-Napoca Prof. Univ. Dr. Ioana GROZEA, USAMV a Banatului, Timișoara Asist. Univ. Dr. Ing. Marius GRUIA, Facultatea de Agriculturã si Horticulturã, Universitatea din Craiova Dr. Cecil Pompiliu GRUNFELD, CS I, ISS Dr. Daniela GURAU, IFIN-HH Dr. Maria HAIDUC, CS II, ISS Prof. Univ. Dr. Ing. Anton HADAR, UPB Conf. Univ. Dr. Ing. Nicoleta Gabriela HADARUGA, Facultatea de Tehnologia Produselor Alimentare, USAMV A Banatului, Timișoara Sef Lucrãri Dr. Ing. Daniel Ioan HADARUGA, Facultatea de Chimie Industrialã si Ingineria Mediului, UPT Prof. Univ. Dr. Ing. Liviu Valer HASEGAN, Director Departament Hidraulica si Protecția Mediului, Facultatea de Hidrotehnica, UTCB Prof. Univ. Dr. Eugen-Corneliu HAVARNEANU, Facultatea de Psihologie si Științe ale Educației, UAIC Iași Dr. Adriana HEGEDUS, Institutul de Cercetãri Biologice, Cluj-Napoca Lect. Univ. Dr. Daniela MUNTELE HENDRES, Departament Psihologie, Universitatea „A. I. Cuza” , Iași. Cristina HUIDIU, Bibliotecar, UMF “Carol Davila” București8 Drd. Nadejda HORCHIDAN, ACS, Facultatea de Fizicã, UAIC Iași Dr. Monica HRISCU, Facultatea de Chimie si Inginerie Chimicã, UBB Cluj-Napoca Lect. Univ. Dr. Lucian HRITCU, Facultatea de Biologie, UAIC Iași Prof. Univ. Dr. Ing. Nicolae HURDUC, Facultatea de Inginerie Chimicã si Protecția Mediului, UT Iași Drd. Amalasunta Georgeta IACOB, Școala Doctorala de Economie, UAIC Iași Dr. Dan Andrei IANCU, Assistant Prof., Graduate School of Business, Stanford University Prep. Univ. Dr. Bogdan IANCU, UT Cluj-Napoca Prof. Univ. Dr. Corneliu IATU, UAIC Iași Dr. Ing. Smaranda ILIESCU, CS I, Institutul de Chimie Timișoara al Academiei Române Dr. Silvia IOAN, CS, Institutul de Chimie Macromoleculara “Petru Poni” Iași Prof. Univ. Dr. Ing. Daniel IOAN, Facultatea de Inginerie Electricã, UPB Prof. Univ. Dr. Ing. Alina Catrinel ION, UPB Conf. Univ. Dr. Lucian ION, Facultatea de Fizicã, UB Conf. Univ. Dr. Florea IONCIOAIA, Facultatea de Fizicã, UAIC Iași Prof. Univ. Dr. Mihai IONAC, UMF “Victor Babeș” din Timișoara Prof. Univ. Dr. Ing. Gheorghe Constantin IONESCU, Facultatea de Construcții si Arhitecturã, Universitatea din Oradea Lect. Univ. Dr. Sorana IONESCU, Facultatea de Chimie, UB Dr. Cristian IONESCU, CS III, ISS Petra IONESCU, CS, INCD pentru Protecția Mediului, București Prof. Univ. Dr. Ing. Valentin IONITA, UPB Dr. Eusebiu-Rosini IONITA, CS III, INFLPR Prof. Univ. Dr. Marian IVAN, Facultatea de Geologie si Geofizicã, UB Dr. Mircea IGNAT, CS I, INCDIE ICPE-CA București Dr. Aurelian ISAR, CS I, IFIN-HH Prof. Dr. Ing. Mihai ISPAS, Universitatea Transilvania, Brasov Dr. Gabriel ISTRATE, Institutul e-Austria Timișoara Dr. Irina Mihaela IVASCU, Lector asociat UB Dr. Liviu IXARU, CS I, IFIN-HH Lector Ferenc JARAI-SZABO, Facultatea de Fizicã, UBB Cluj-Napoca Conf. Univ. Dr. Lucian JIGA, UMF “Victor Babeș” din Timișoara Dr. Andreea JULEA, CS, ISS Conf. Univ. Dr. Ing. Andrea KELLENBERGER, Facultatea de Chimie Industrialã si Ingineria Mediului, UPT Prof. Univ. Dr. Ing. Corneliu LAZAR, Decan Facultatea de Automatica si Calculatoare, UT Iași Dr. Cãtãlin LAZAR, CS, Institutul de Biochimie al Academiei Române Dr. Ileana-Andrada LAZEA, CS III, INFLPR Lect. Univ. Dr. Nicolae LEOPOLD, Facultatea de Fizicã, UBB Cluj-Napoca Prof. Univ. Dr. Ing. Teodor LEUCA, Facultatea de Inginerie Electrica si Tehnologia Informației, Universitatea din Oradea Conf. Univ. Dr. Ing. Gabriela LISA, UT Iași Dr. Petre C. LOGOFATU, CS , INFLPR Conf. Univ. Dr. Isabela Gilda LOZINCA, Facultatea de Geografie, Turism si Sport, Universitatea din Oradea Conf. Univ. Dr. Radu Paul LUNGU, Facultatea de Fizicã, UB Drd. George-Adrian LUNGU, CS, INCDFM Sef de Lucrãri Dr. HdR Stelian LUPU, Facultatea de Chimie Aplicatã si Știința Materialelor, UPB Dr. Dan LUPU, CS I, INCDTIM Cluj-Napoca Dr. Aurelia LUPEI, CS I, INFLPR Prof. Univ. Dr. Liana LUPSA, Departamentul de Matematicã, UBB Cluj-Napoca9 Lect. Univ. Dr. Doina LUTIC, Facultatea de Chimie, UAIC Iași Dr. Lavinia MACARIE, CS II, Institutul de Chimie Timișoara al Academiei Române Dr. Alina-Mihaela MACOVEI, CS, Institutul de Biochimie al Academiei Române Gina MANDA, CS II, INCD “Victor Babeș” Dr. Emilia MANOLE, CS II, INCD “Victor Babeș” București Dorina MANTU, CS III, Facultatea de Chimie, UAIC Iași Dr. Minodora MANU, CS , Institutul de Biologie al Academiei Române Dr. Bianca MARANESCU, CS, Institutul de Chimie Timișoara al Academiei Române Dr. Daniel MARCONI, Facultatea de Fizica, UBB Cluj-Napoca Dr. Aurelian MARCU, CS II, INFLPR Conf. Univ. Dr. Loredana MARCU, Facultatea de Științe, Universitatea din Oradea Prof. Univ. Dr. Diana MARDARE, Facultatea de Fizicã, UAIC Iași Asist. Univ. Dr. Diana MARGARIT, UAIC Iași Dr. Octav MARGHITU, CS, ISS Drd. Marin MARI, ACS, Institutul de Biochimie al Academiei Române Prof. Univ. Dr. Gheorghe MARIA, UPB Facultatea de Chimie Aplicata si Știința Materialelor, UPB Prof. Univ. Dr. Paulina MARIAN, Facultatea de Chimie, UB Prof. Univ. Dr. Emerit Tudor A. MARIAN, Facultatea de Fizicã, UB Dr. Daniela MARIN, CS II, INCDBNA Balotești Dr. Ștefania MARIN, Cercetãtor, Institutul de Foneticã, Universitatea Ludwig-Maximilian din Muenchen, Germania. Dr. Alexandru MARMUREANU, CS II, INCDFP Drd. Ing. Cristian T. MATEA, USAMV Cluj-Napoca Drd. Ing. Florina MATEI, Universitatea Petrol-Gaze Ploiești Dr. Ioan C. MAXIM, Universitatea “Stefan cel Mare” Suceava Conf. Univ. Dr. Traian MAZILU, UPB Dr. Victor Rareș MEDIANU, CS I, INFLPR Dr. Mihaela MENTEL, CS, Institutul de Biochimie al Academiei Române Prof. Univ. Dr. Gabriela MESNITA, Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor, UAIC Iași Dr. Mihai MICLAUS, CS III, Institutul de Cercetãri Biologice, Cluj-Napoca Conf. Univ. Dr. Crina MICLAUS, Facultatea de Geografie si Geologie, UAIC Iași Dr. Andrei MICU, CS I, IFIN-HH Dr. Octavian MICU, CS III, ISS Dr. Marilena MIERLA, CS III, Institutul de Geodinamica al Academiei Române Lect. Univ. Dr. Adela MIHAI, Departamentul de Matematicã si Informaticã UTCB Prof. Univ. Dr. Niculae V. MIHAITA, Facultatea de Ciberneticã, Statistica si Informație Economicã, ASE București Dr. Nicolae MIHAI, CS III, Academia Românã, Institutul de Cercetãri Socio-Umane “C.S. Nicolaescu-Plopsor” Dr. Dumitru MIHALACHE, CS I, IFIN-HH Asist. Univ. Dr. Marius MIHASAN, Facultatea de Biologie, UAIC Iași Drd. Maria MIHET, CS, INCDTIM Cluj-Napoca Conf. Univ. Dr. Ing. Mariana-Rodica MILICI, Universitatea “Stefan cel Mare” Suceava Conf. Univ. Dr. Ing. Laurențiu-Dan MILICI, Universitatea “Stefan cel Mare” Suceava Dr. Georgiana MILU, CS, INCDMRR Prof. Univ. Dr. Gigel MILITARU, Facultatea de Matematicã si Informatica, UB Conf. Univ. Dr. Mihai MINDRA, Facultatea de Limbi si Literaturi Strãine, UB Lect. Univ. Dr. Cristina MIRON, Facultatea de Fizicã, UB Prof. Univ. Dr. Liliana MITOSERIU, Facultatea de Fizicã, UAIC Iași Prof. Univ. Dr. Ion MITREA, Universitatea din Craiova10 Lect. Univ. Dr. Mircea-Dan MITROIU, UAIC Iași Dr. Bogdana MITU, CS I, INFLPR Drd. Ciprian Mihai MITU, CS III, ISS Lect. Univ. Dr. Andrei C. MIU, Departamentul de Psihologie, UBB Cluj-Napoca Dr. Constantin MOCANASU, UMF Iasi Asist. Univ. Dr. Ing. Cristina MODROGAN, Facultatea de Chimie Aplicata si Știința Materialelor, UPB Conf. Univ. Dr. Ing. Ioan MOGA, Universitatea din Oradea Drd. Cristina MOGOASE, Departamentul de Psihologie Clinica si Psihoterapie, UBB Drd. Liviu Mihai MOGOS, Facultatea de Chimie si Inginerie Chimicã, UBB Cluj-Napoca Conf. Univ. Dr. Liviu MOLDOVAN, Universitatea din Oradea Dr. Valeriu MOLDOVEANU, CS II, INCDFM Dr. Cristian MORARI, CS II, INCDTIM Cluj-Napoca Prof. Univ. Dr. Luminița MORARU, Catedra de Fizicã, Universitatea “Dunãrea de Jos” Galați Asist. Drd. Ing. Dana Iulia MORARU, Facultatea de Știința si Ingineria Alimentelor, Universitatea “Dunãrea de Jos” Galați Prof. Univ. Dr. Mircea MRACEC, CS I, Institutul de Chimie Timișoara al Academiei Române Dr. Maria MRACEC, CS I, Institutul de Chimie Timișoara al Academiei Române Conf. Univ. Dr. Marian Ioan MUNTEANU, Facultatea de Matematicã, UAIC Iași Dr. Ing. Calin MUNTEANU, Facultatea de Inginerie Electrica, UT Cluj-Napoca Dr. Ioan Lucian MUNTEAN, Facultatea de Automatica si Calculatoare, UT Cluj-Napoca Drd. Costel MUNTEANU, ACS, ISS Prof. Dr. Ing. Toader MUNTEANU, Universitatea “Dunãrea de Jos” din Galați Conf. Univ. Dr. Dorin NASTAS, Facultatea de Psihologie si Științe ale Educației, UAIC Iași Dr. Claudia NASTASE, CS III, Facultatea de Fizicã, UB Dr. Lucian NASTASA-KOVACS, CS I, Institutul de Istorie “George Barițiu” al Academiei Române Lect. Univ. Dr. Mihaela NEAGU, Facultatea de Litere, Universitatea “Transilvania” din Brașov Drd. Alina-Tania NEAGU, CS, ISS Dr. Jenica NEAMTU, CS I, INCDIE ICPE-CA București Asist. Univ. Dr. Cristian NECULA, Facultatea de Fizicã, UB Prof. Univ. Dr. Zoltan NEDA, Membru extern al Academiei de Științe din Ungaria, Facultatea de Fizicã, UBB Cluj-Napoca Dr. Dan Alin NEDELCU, CS III, Institutul Astronomic al Academiei Române Dr. Liviu NEDELCU, CS III, INCDFM Drd. Gigel NEDELCU, Facultatea de Fizicã, UAIC Iași Dr. Gabriela NEGROIU, CS II, Institutul de Biochimie al Academiei Române Asist. Univ. Dr. Bogdan NEMES, UMF “Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca Prof. Univ. Dr. Gheorghe NEMTOI, Facultatea de Chimie, UAIC Iași Lect. Univ. Dr. Andrei Stefan NESTIAN, UAIC Iași Asist. Univ. Aurelia NICA, Facultatea de Știința si Ingineria Alimentelor, Universitatea “Dunãrea de Jos” Galați Dr. Dan Vladimir NICHITA, Directeur de recherche, CNRS, Laboratoire des Fluides Complexes, Université de Pau, France Dr. Norica NICHITA, CS II, Institutul de Biochimie al Academiei Române Dr. Alexandru NICOLIN, CS III, IFIN-HH Lect. Univ. Dragoș NICULESCU, UPB Sef Lucrãri Gabriela NICULESCU, Facultatea de Inginerie Medicala, UPB Conf. Univ. Dr. Ing. Viorel NICOLAU, Departamentul de Electronica si Telecomunicații, Universitatea “Dunãrea de Jos” Galați Prof. Univ. Dr. Lidia NICULITA, Facultatea de Instalații, UTCB11 Dr. Leona NISTOR, CS I, INCDFM Mircea-Iulian NISTOR, Facultatea de Inginerie Mecanica si Mecatronica, UPB Conf. Univ. Dr. Ing. Daniela NISTORAN GOGOASE, UPB Dr. Mihai OANE, CS III, INFLPR Dr. Bogdan OLARU, CS II, Institutul de Cercetãri Economice si Sociale “Gh. Zane” Iași Asist. Univ. Dr. Andrei OLARU, Catedra de Calculatoare, UPB Prof. Univ. Dr. Mircea OLTEANU, Departamentul de Metode si Modele Matematice, UPB Asist. Univ. Dr. Octavian ONICI, Facultatea de Psihologie si Științe ale Educației, Universitatea “Al. I. Cuza” Iași Asist. Dr. Ing. Florin ONIGA, Departamentul de Calculatoare, UT Cluj-Napoca Prof. Univ. Dr. Mircea ONOFRIESCU, UMF Iași Dr. David OPRIS, CS, Departamentul de Psihologie Clinica si Psihoterapie, UBB Cluj-Napoca Sef Lucrãri Dr. Ing. Rãzvan Andrei OPREA, UPB Prof. Univ. Dr. Ing. Ioan Mircea OPREAN, Departamentul Autovehicule Rutiere, UPB Sef. Lucrãri Dr. Karoly ORBAN-KIS, UMF Târgu-Mureș Prof. Univ. Dr. Liviu ORNEA, Facultatea de Matematicã si Informaticã, UB Dr. Eugen OROS, INCDFP, Observatorul Seismic Timișoara Drd. Sorina Mihaela PAPUC, CS, Laboratorul de Genetica Medicala, INCD in Domeniul Patologiei si Științelor Biomedicale “Victor Babeș” Prof. Univ. Dr. Daniel PASCA, Facultatea de Matematicã, Universitatea din Oradea Dr. Mihail Lucian PASCU, CS I, INFLPR Dr. Iuliana PASUK, CS III, INCDFM Conf. Univ. Dr. Cristian PANAIOTU, Facultatea de Fizicã, UB Dr. Ing. Aurelian PANTEA, CS I, INCDFP Asist. Univ. Stelian PANTEA, UMF V. Babes Timisoara Dr. Daniel PACURAR, Cercetãtor, Umeå Plant Science Centre, Umeå University, Sweden Prof. Univ. Dr. Ing. Cornelia PACURARIU, Facultatea de Chimie Industrialã si Ingineria Mediului, UPT Lect. Univ. Dr. Dorina PANCULESCU, Facultatea de Litere, Universitatea din Craiova Dr. Ovidiu PATU, CS III, ISS Prof. Univ. Dr. Cãtãlin MOCA PASCU, Departamentul de Fizicã, Universitatea din Oradea Drd. Florin PASTRAMA, Institutul de Biochimie al Academiei Române Prof. Univ. Dr. Zoltán PAVAI, Catedra de Anatomie, UMF Târgu-Mureș Lect. Univ. Dr. Leontina PAVALOAIA, Facultatea de Economie si Administrația Afacerilor, UAIC Iași Dr. Mircea PENTIA, CS I, IFIN-HH Prof. Univ. Dr. Ing. Francisc PETER, Facultatea de Chimie Industrialã si Ingineria Mediului, UPT Dr. Georgiana PETRAREANU, CS, Institutul de Biochimie al Academiei Române Drd. Mãdãlina PETRARU, Facultatea de Inginerie Chimicã si Protecția Mediului, UT Iași Conf. Univ. Dr. Alexandru PETRESCU, Universitatea de Vest din Timișoara Sef Lucrãri Dr. Ing. Lucian PETRESCU, Facultatea de Inginerie Electrica, UPB Dr. Mioara PETRUS, CS, INFLPR Drd. Alexandru PETRUTA, Institutul de Biochimie al Academiei Române Dr. Nicolae PERPELEA, CS II, Institutul de Sociologie al Academiei Române, Conf. Asoc. UB Conf. Univ. Dr. Dragoș PIEPTU, UMF “Grigore T. Popa” Iași Drd. Ciprian PINZARU, Facultatea de Fizicã, UAIC Iași Conf. Univ. Dr. Adela PINTEA, Facultatea de Medicina Veterinara, USAMV Cluj-Napoca Dr. Ing. Ciprian-George PIULEAC, Postdoc, Facultatea de Inginerie Chimicã si Protecția Mediului, UT Iași Dr. Ioana PLAJER, Universitatea Transilvania, Brașov Dr. Ing. Nicoleta PLESU, Institutul de Chimie Timișoara al Academiei Române12 Asist. Univ. Dr. Dorina PODAR, Facultatea de Biologie si Geologie, UBB Cluj-Napoca Dr. Dorin POENARU, CS I, IFIN-HH Prof. Univ. Dr. Viorel POP, Facultatea de Fizicã, UBB Cluj-Napoca Drd. Eleonora Ioana POP, Departamentul de Psihologie, UBB Cluj-Napoca Dr. Sevinci POP, CS III, INCD “Victor Babeș” București Dr. Olivia POPA, CS, Facultatea de Medicina, UMF „Carol Davila”, Bucuresti Dr. Lucia POPA, CS I, ISS Dr. Vlad POPA, CS I, ISS Dr. Mihaela POPA, INCDFP Dr. Radu C. POPA, IMT București Dr. Nicolae C. POPA, CS I, INCDFM Lect. Univ. Dr. Adela POPA, Facultatea de Științe Socio-Umane, Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu Dr. Adriana POPA, CS I, Institutul de Chimie Timișoara al Academiei Române Prof. Univ. Dr. Ing. Valentin POPA, Facultatea de Electronica si Telecomunicații, Universitatea “Stefan cel Mare” din Suceava Dr. Mirela POPA-ANDREI, CS III, Institutul de Istorie “George Barițiu” Cluj-Napoca Dr. Octavian POPESCU, Membru titular al Academiei Române, Institutul de Biologie București si UBB Cluj-Napoca Dr. Ionel POPESCU, CS III, Institutul de Matematicã “Simon Stoilow” al Academiei Române, Georgia Institute of Technology, Atlanta, USA Conf. Univ. Dr. Liviu Horia POPESCU, Universitatea din Oradea Lect. Univ. Dr. Irinel E. POPESCU, Facultatea de Biologie, UAIC Iași Dr. Bogdan O. POPESCU, CS I, INCD “Victor Babeș”, București Prof. Univ. Dr. Florin Dumitru POPESCU, Facultatea de Fizicã, UB Dr. Mihnea POPESCU, ACS, ISS Drd. Silviu T. POPESCU, CS, INFLPR Drd. Dana POPESCU, ACS, INCDFM Asist. Univ. Matei POPOVICI, Departamentul de Calculatoare, UPB Dr. Monica POTARA, ACS, ICIBN, UBB Cluj-Napoca Drd. Mihai POTLOG, CS III, ISS Prof. Univ. Dr. Marian PREDA, Facultatea de Sociologie si Asistențã Socialã, UB Sef Lucrãri Dr. Ing. Gabriel PREDA, Facultatea de Inginerie Electricã, UPB Dr. Titi PREDA, CS III, ISS Prof. Univ. Dr. Mirela PRAISLER, Facultatea de Științe si Mediu, Universitatea “Dunãrea de Jos” Galați Dr. Valentina PRICOPIE, CS II, Institutul de Sociologie al Academiei Române Prof. Univ. Dr. Lenuța PROFIRE, Facultatea de Farmacie, UMF “Grigore T. Popa” Iași Conf. Univ. Dr. Cornelia PURCAREA, Facultatea de Protecția Mediului, Universitatea din Oradea Dr. Cristina PURCAREA, CS I, Institutul de Biologie al Academiei Române, București Dr. Radu PURICE, CS I, Director adjunct la Institutul de Matematica “Simion Stoilow” al Academiei Române Dr. Antonio RADOI, CS II, IMT București Prep. Drd. Ing. Valentin Mihai RADU, Facultatea de Ingineria Instalațiilor, UTCB Dr. Mircea RADULIAN, CS I, INCDFP Prof. Univ. Dr. Apolodor RADUTA, CS I, IFIN-HH Dr. Cristian Mircea RADUTA, CS II, IFIN-HH Prof. Univ. Dr. Sorin M. RADULESCU, Institutul de Sociologie al Academiei Române Dr. Alicia Petronela RAMBU, Postdoc, Facultatea de Fizicã, UAIC Iași Prof. Univ. Dr. Simona REDNIC, Sef Departament Reumatologie, UMF “Iuliu Hațeganu” Cluj-Napoca13 Conf. Univ. Dr. Violeta RISTOIU, Facultatea de Biologie, UB Dr. Carmen RISTOSCU, CS I, INFLPR Conf. Univ. Dr. Calin ROMAN, Facultatea de Geografie Turism si Sport, Universitatea din Oradea Dr. Ioana ROMAN, CS III, Institutul de Cercetãri Biologice, Cluj-Napoca Drd. Anamaria ROMAN, ACS, Institutul de Cercetãri Biologice, Cluj-Napoca Dr. Simona-Luiza ROMANIUC, CS, UAIC Iași Prof. Univ. Dr. Petre ROTARU, Facultatea de Științe Exacte, Universitatea din Craiova Dr. Andrei ROTARU, CS III, INFLPR Prof. Univ. Dr. Sergiu RUDEANU, Facultatea de Matematica si Informatica, UB Asist. Univ. Dr. Olivia Dumitrița RUGINA, Facultatea de Medicina Veterinarã, USAMV Cluj-Napoca Prof. Univ. Dr. Miruna RUNCAN, Facultatea de Teatru si Televiziune, UBB Cluj-Napoca Prof. Univ. Dr. Mircea V. RUSU, Facultatea de Fizicã, UB Drd. Claudia Lenuța RUS, Facultatea de Psihologie, UBB Cluj Lect. Univ. Dr. Ioana Alexandra RUSU, Facultatea de Fizica, UAIC, Iași Drd. Mihai-Stelian RUSU, UBB Cluj-Napoca Prof. Univ. Dr. Dumitru SANDU, Facultatea de Sociologie si Asistențã Socialã, UB Prof. Univ. Dr. Ion SANDU, UAIC Iași Dr. Susana SARKOZI, Facultatea de Fizicã, UBB Cluj-Napoca Dr. Corneliu SARBU, CS I, INCDFM Asist. Univ. Dr. Istvan SAS, Facultatea de Științe, Universitatea din Oradea Dr. Anca SCARISOREANU, CS, INFLPR Lect. Univ. Dr. Florentina SCARNECI, Universitatea “Transilvania” din Braºov Lect. Univ. Dr. Oana Maria SECARA, Facultatea de Științe Economice, Universitatea din Oradea Conf. Univ. Dr. Monica Liana SECUI, Universitatea din Oradea Asist. Univ. Dr. Roxana SENDRUTIU, Universitatea din Oradea Dr. Marin SENILA, CS III, INCD-INOE 2000, ICIA Cluj-Napoca Dr. Adrian SEVCENCO, CS III, ISS Prof. Univ. Dr. Anca SILVESTRU, Facultatea de Chimie si Inginerie Chimicã, UBB Cluj-Napoca Prof. Univ. Dr. Cristian SILVESTRU, Facultatea de Chimie si Inginerie Chimicã, UBB Cluj-Napoca Conf. Univ. Dr. Claudia Maria SIMIONESCU, Facultatea de Chimie Aplicatã si Știința Materialelor, UPB Sef Lucrãri Dr. Angela Monica SIPOS, Domeniul Biologie, Universitatea din Oradea Conf. Univ. Dr. Lucel SIRGHI, Facultatea de Fizicã, UAIC Iași Dr. Livia E. SIMA, Institutul de Biochimie al Academiei Române Prof. Univ. Dr. Octavian SIMA, Facultatea de Fizicã, UB Dr. Nicolae-Felix SIMA, CS III, INFLPR Prof. Univ. Dr. Ing. Ionel SIMION, UPB Conf. Univ. Dr. Ing. Emil SLUSANSCHI, Facultatea de Automaticã si Calculatoare, UPB Asist. Univ. Dr. Camelia SMARANDA, Facultatea de Inginerie Chimicã si Protecția Mediului, UT Iași Dr. Adriana SMARANDACHE, CS, INFLPR Dr. Crina SOCACI, CS III, INCDTIM Cluj-Napoca Drd. Dana Luminița SOBARIU, Facultatea de Inginerie Chimicã si Protecția Mediului, UT Iași Lect. Univ. Dr. Camelia SOPONARU, Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei, Universitatea “Al. I.Cuza” Iasi Asist. Univ. Dr. Albert SORAN, Facultatea de Chimie si Inginerie Chimicã, 14 UBB Cluj-Napoca Sef Lucrãri Dr. Ing. Nicoleta SPOREA, Facultatea de Inginerie Mecanica si Mecatronica, UPB Prof. Univ. Dr. Monica SPIRIDON, Facultatea de Litere, UB Drd. Emil STAN, CS III, ISS Dr. Viorica STANCALIE, CS I, INFLPR Dr. Manuela Sofia STANCULESCU, CS II, Institutul de Cercetare a Calitãții Vieții, Academia Românã Drd. Cristian STANCU, CS, INFLPR Drd. Ion STEFAN, Cadru didactic asociat, Universitatea “Transilvania” din Brașov Dr. Catrinel STEFAN, CS, Departamentul de Psihologie, UBB Cluj-Napoca Dr. Mariana STEFAN, CS II, INCDFM Prof. Univ. Dr. Doru STEFANESCU, Facultatea de Fizicã, UB Dr. Petruța STEFANESCU, CS III, ISS Dr. Adina STEGARESCU, CS III, Facultatea de Chimie si Inginerie Chimicã, UBB Cluj-Napoca Drd. Oana STERE, Institutul de Geodinamicã “Sabba S. Ștefãnescu” al Academiei Române Dr. Sabin STOICA, CS I, IFIN-HH Dr. Ilie-Adrian STOICA, CS, Institutul de Cercetãri Biologice, Cluj-Napoca Prof. Univ. Dr. Ing. Rodica STRUNGARU, Facultatea de Electronicã, Telecomunicații si Tehnologia Informației, UPB Conf. Univ. Dr. Dan STUMBEA, Facultatea de Geografie si Geologie, UAIC Iași Sef Lucrãri Dr. Ing. Ioan SUSNEA, Facultatea de Automaticã, Calculatoare, Inginerie Electricã si Electronicã, Universitatea “Dunãrea de Jos” din Galați Asist. Univ. Drd. Gabriel Dan SUDITU, Facultatea de Inginerie Chimicã si Protecția Mediului, UT Iași Dr. Laszlo SZABO, CS, Facultatea de Fizicã, UBB Cluj-Napoca Conf. Univ. Dr. Szabolcs SZATMARI, Departamentul de Neurologie, UMF Târgu-Mureș Prof. Univ. Dr. Stefan SZEDLACSEK, CS I, SNSB si Institutul de Biochimie al Academiei Române Prof. Univ. Dr. Tibor SZILAGYI, Departamentul de Fiziologie, UMF Târgu-Mureș Drd. Alexandru-Flaviu TABARAN, Departamentul Medicina Veterinara, USAMV Cluj-Napoca Dr. Albert TAKACS, CS III, Facultatea de Fizicã, UBB Cluj-Napoca Dr. Carmen TANASE, CS, Institutul de Biochimie al Academiei Române Drd. Ecaterina-Diana TANASA, Facultatea de Chimie, UAIC Iași Dr. Ion TANASESCU, CS II, Institutul de Filosofie si Psihologie “Constantin Rãdulescu-Motru” al Academiei Române Dr. Ovidiu TANTAREANU, CS III, ISS Drd. Diana TAUT, Departamentul de Psihologie, UBB Cluj-Napoca Dr. Ing. Romanița TEODORESCU, CS I, INCDMNR – IMNR Dr. Valentin TEODORESCU, CS I , INCDFM Sef Lucrãri Dr. Ing. Alin C. TEUSDEA, Universitatea din Oradea Prof. Univ. Dr. Romulus TETEAN, Facultatea de Fizicã, UBB Cluj-Napoca Conf. Univ. Dr. Ing. Cãtãlin TEODOSIU, UTCB Lect. Univ. Dr. Anamaria TEREC, Facultatea de Chimie si Inginerie Chimicã, UBB Cluj-Napoca Dr. Cãtãlin M. TICOS, CS I, INFLPR Prof. Univ. Dr. Claudia TIMOFTE, Facultatea de Fizicã, UB Drd. Mihaela TIMOFTI, Facultatea de Științe, Universitatea “Dunãrea de Jos” Galați Asist. Univ. Drd. Ramona Ioana TIPA, Facultatea de Inginerie Mecanica, Mecatronica si Management, Universitatea “Stefan cel Mare” din Suceava Conf. Univ. Dr. Brindusa TIPERCIUC, UMF “Iuliu Hațeganu” Cluj-Napoca15 Drd. Carmen TOCIU, CS III, INCD pentru Protecția Mediului, București Dr. Milica TODEA, CS, Facultatea de Fizicã, UBB Cluj-Napoca Drd. Izabela Ramona TODIRITA, Facultatea de Psihologie, UBB Cluj-Napoca Felicia TOLEA, CS, INCDFM Lect. Univ. Dr. Ovidiu-Theodor TOMA, Facultatea de Fizicã, UB Asist. Univ. Drd. Veronica TOMESCU, Facultatea de Limbi si Literaturi Strãine, UB Drd. Daniel TONOIU, CS, ISS Asist. Univ. Dr. Ionuț TOPALA, Facultatea de Fizicã, UAIC Iași Prof. Asociat Dr. Monica Ioana TOSA, Facultatea de Chimie si Inginerie Chimicã, UBB Cluj-Napoca Dr. Marius Florin TRUSCULESCU, CS, ISS Asist. Univ. Dr. Ing. Mihaela Cristina TUDORACHE, Facultatea de Transportori, UPB Lect. Univ. Ioana-Laura TUDUCE, Facultatea de Chimie Biologie Geografie, Universitatea de Vest din Timișoara Dr. Claudiu TUFIS, CS III, Institutul de Cercetare a Calitãții Vieții, Academia Românã Dr. Paula A. TUFIS, CS III, Institutul de Cercetare a Calitãții Vieții, Academia Românã Lect. Univ. Dr. Bogdan Tudor TULBURE, Universitatea Transilvania, Brașov, post-doc la UBB Prof. Univ. Dr. Laura TUGULEA, Facultatea de Fizicã, UB Sef Lucrãri Dr. Ing. Camelia UNGUREANU, UPB Ing. Vlad VALEANU, CS II, ISS Dr. Richard A. VARGA, Facultatea de Chimie si Inginerie Chimicã, UBB Cluj-Napoca Lect. Univ. Dr. Csaba VARHELYI, Facultatea de Chimie si Inginerie Chimicã, UBB Cluj-Napoca Drd. Dermina VASC, Facultatea de Psihologie si Științe ale Educației, UBB Cluj-Napoca Dr. Mihaela VATASESCU, CS II, ISS Dr. Anca VELICU, CS III, Institutul de Sociologie al Academiei Române, Lector asociat Facultatea de Sociologie si Asistențã Socialã, UB Dr. Ing. Cristian VICAS, Universitatea Tehnicã Cluj Napoca (UTCN) Prep. Drd. Ing. Simina Maria VICAS, Universitatea din Oradea Conf. Univ. Dr. Simona Ioana VICAS, Universitatea din Oradea Dr. Aurelia VISA, CS III, Institutul de Chimie Timișoara al Academiei Române Drd. Andreea VISLA, Departamentul de Psihologie Clinica si Psihoterapie, UBB Cluj-Napoca Lect. Univ. Dr. Laura VISU-PETRA, Departamentul de Psihologie, UBB Cluj-Napoca Asist. Univ. Andreea Margareta VLAD, Facultatea de Farmacie si Medicina, Universitatea din Oradea Conf. Univ. Dr. Ing. Mariana VLAD, Facultatea de Protecția Mediului, Universitatea din Oradea Lect. Univ. Dr. Daciana VLAD, Facultatea de Litere, Universitatea din Oradea Dr. Ing. Alina VLADESCU, CS III, INCD – INOE 2000 Prof. Univ. Dr. Emerit Mircea VLASSA, Facultatea de Chimie si Inginerie Chimicã, UBB Cluj-Napoca Stefan VLASTON, Profesor, EDU CER Prof. Univ. Dr. Ing. Camelia VIZIREANU, Facultatea de Știința si Ingineria Alimentelor, Universitatea “Dunãrea de Jos” Galați Prof. Univ. Dr. Victor VOICU, Membru titular al Academiei Române, UMF “Carol Davila” București Dr. Bogdan VOICU, CS II, Academia Românã, Institutul de Cercetare a Calitãții Vieții, Conf. Asociat, Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu Asist. Univ. Dr. Sanda VOINEA, Facultatea de Fizicã, UB Drd. Gabriel Ioan VOITCU, CS, ISS Prof. Univ. Dr. Ing. Adrian VOLCEANOV, Facultatea de Chimie Aplicatã si Știința Materialelor, UPB Lect. Univ. Dr. Daniela Victoria ZAHARIA, Facultatea de Psihologie si Științe ale Educației,16 UAIC Iași Prof. Univ. Dr. Alina-Diana ZAMFIR, Universitatea “Aurel Vlaicu” din Arad Dr. Marian ZAMFIRESCU, CS I, INFLPR Lect. Univ. Dr. Alexandra ZBUCHEA, Facultatea de Comunicare si Relații Publice, SNSPA Legenda CS I Cercetãtor Științific gradul I CS II Cercetãtor Științific gradul II CS III Cercetãtor Științific gradul III CS Cercetãtor Științific ACS Asistent Cercetare Științificã ICIBNS Institutul de Cercetãri Interdisciplinare in Bio-Nano-Științe IFIN-HH Institutul de Fizicã si Inginerie Nuclearã – Horia Hulubei, Mãgurele-București IMT Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Microtehnologie, București INCD Institutul Național de Cercetare Dezvoltare INCDBNA Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Biologie si Nutriție Animalã INCDFP Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pãmântului, Mãgurele-București INCDIE ICPE-CA Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Inginerie Electricã ICPE-CA INCDMNR – IMNR Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Metale Neferoase si Rare, Pantelimon, Jud. Ilfov INCDMRR Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Metale si Resurse Radioactive Mãgurele-București INCDFM Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Materialelor, Mãgurele-București INCDTIM Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice si Moleculare INCDFT Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizicã Tehnica INCD – INOE Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Optoelectronica INFLPR Institutul Național pentru Fizica Plasmei, Radiației si Laserilor, Mãgurele-București INML Institutul Național de Medicina Legalã ISS Institutul de Științe Spațiale, Mãgurele-București ASE Academia de Studii Economice UAIC Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași UB Universitatea din București UBB Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca UMF Universitatea de Medicinã si Farmacie UPB Universitatea Politehnica București UPT Universitatea Politehnica din Timișoara USAMV Universitatea de Științe Agricole si Medicinã Veterinarã UT Universitatea Tehnicã UTCB Universitatea Tehnicã de Construcții din București SNSB Școala Normalã Superioarã București SNSPA Școala Naționalã de Studii Politice si Administrative Descarca in format PDF Scrisoarea celor 612: Scrisoare deschisã privind suspendarea accesului cercetãtorilor români la colecții electronice de reviste științifice și baze de date scientometrice]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer