Dacã tot pierdem din ce în ce mai mult timp scriind documente, emailuri ºi postãri pe Facebook, sunt utile 40 de combinaþii de taste pentru o eficienþã sporitã. Top 40 scurtaturi din taste editor text ms word3 Petrec, ca sã nu zic pierd, extrem de mult timp în faþa computerului. Foarte mulþi dintre noi o fac. Indiferent dacã scopul acestei activitãþi este legat de locul de muncã sau þine de o metodã plãcutã de petrecere a timpului liber, PC-ul este inevitabil. Scriem emailuri, redactãm documente, postãm pe Facebook, Twitter, Pinterest ºi orice altã reþea socialã este la modã. Întâmplarea face cã, deºi viteza la tastare este destul de importantã pentru sporirea eficienþei, la fel de importante sunt câteva combinaþii de taste general valabile care vã ajutã la editarea textelor. Nici mãcar nu conteazã dacã lucraþi la un proiect în Microsoft Word, dacã luaþi notiþe în Wordpad sau scrieþi un email în Google Chrome. Întregul sistem de operare Windows are în spate, printre multe altele, niºte combinaþii de taste care ,,merg” în orice fereastrã. Este adevãrat cã în Word, multe dintre ele, le vedeþi trecute prin meniuri. Mulþi nu ºtiu însã cã aplicabilitatea lor nu este în nici un fel ancoratã în programul de editare text al celor de la Microsoft. În plus, dacã în timp reuºiþi sã le adoptaþi ºi utilizarea lor sã vã vinã natural, vã veþi simþi semnificativ mai eficienþi. Indiferent dacã vreþi sã selectaþi, sã copiaþi sau sã stergeþi rapid un cuvânt sau un paragraf, este de zece ori mai eficient sã apãsaþi pe douã sau trei taste decât sã bâjbâiþi cu mouse-ul sau cu degetul pe touchpad. Existã ºanse ca unele dintre scurtãturile de mai jos sã nu funcþioneze în toate aplicaþiile. În schimb, cele mai multe dintre ele vã vor ajuta enorm în majoritatea programelor pe care le folosiþi ºi în care introduceþi câteva linii de text. Top 40 scurtaturi din taste editor text ms word2

Interacþiunea cu cuvinte

Nu mai este de mult timp o surprizã faptul cã puteþi naviga printr-un text folosind tastele direcþionale. Mulþi nu ºtiu însã cã adãugarea tastei CTRL într-o combinaþie cu câteva taste comune vã conferã rezultate complet diferite. CTRL + Sãgeata la stânga – mutã cursorul la începutul cuvântului anterior CTRL + Sãgeata la dreapta – mutã cursorul la începutul cuvântului urmãtor CTRL + Backspace – ºterge cuvântul anterior CTRL + Delelte – ºterge urmãtorul cuvânt CTRL + Sãgeata în sus – Mutã cursorul la începutul paragrafului CTRL + Sãgeatã în jos – Mutã cursorul la sfârºitul paragrafului Toate aceste combinaþii funcþioneazã ºi pe Mac OS X, cu menþiunea cã tasta CTRL trebuie înlocuitã cu Option.

Poziþionarea rapidã a cursorului

Home – mutã cursorul la începtului rândului curent End – mutã cursorul la sfârºtiul rândului curent CTRL + Home – mutã cursorul la începutul documentului CTRL + End – mutã cursorul la sfârºtiul documentului Page up – mutã cursorul mai sus cu o paginã sau cadru cu conþinut vizibil Page down – mutã cursorul mai jos cu o paginã sau cadru cu conþinut vizibil

Selectarea de text

Sintetizând, prin apãsarea tastei Shift în combinaþie cu tastele ºi combinaþiile de mai sus selectaþi anumite bucãþi de text. Shift + Sãgeatã la stânga sau sãgeatã la dreapta – selecteazã câte un caracter în stânga sau dreapta cursorului Shift + Sãgeatã în sus sau sãgeatã în jos – selecteazã câte un rând de text în sus sau în jos Shift + CTRL + sãgeatã la stânga sau sãgeatã la dreapta – selecteazã câte un cuvânt în partea stânga sau dreapta la fiecare apãsare a sãgeþii aferente sensului. Shift + CTRL + sãgeatã în sus sau sãgeatã în jos – selecteazã câte un paragraf deasupra sau sub cursor Shift + Home – Selecteazã textul dintre poziþia cursorului ºi începutul rândului curent Shift + End – Selecteazã textul dintre poziþia cursorului ºi capãtul rândului curent Shift + CTRL + Home – Selecteazã textul de la poziþia cursorului pânã la începutului documentului Shift + CTRL + End – Selecteazã textul de la poziþia cursorului pânã la sfârºitul documentului Shift + Page Down – Selecteazã un cadru de text sau o paginã începând cu poziþia cursorului Shift + Page Up – Selecteazã un cadru de text sau o paginã care se încheie la poziþia cursorului Ctrl + A – Selecteazã întregul text al documentului Meritã reþinut cã puteþi face tot felul de combinaþii într-un sens sau altul cu condiþia sã þineþi tasta Shift apãsatã. Ca un mic detaliu, dacã vreþi sã înlocuiþi textul selectat apãsarea tastei Delete nu mai este necesarã, puteþi începe sã tastaþi direct. Top 40 scurtaturi din taste editor text ms word4

Partea de editare

Cu toate cã ideea de copy – paste este consideratã fundamentalã pentru orice persoanã care a scris un text vreodatã pe PC, pânã nu apelaþi la cele câteva combinaþii de taste aferente acestor operaþiuni, nu aþi profitat cu adevãrat de utilitatea lor. CTRL + C sau CTRL + Insert – Copiazã textul selectat CTRL + X sau Shift + Delete – Decupeazã textul selectat CTRL + V sau Shift + Insert – Lipeºte textul copiat sau decupat în dreptul poziþiei cursorului CTRL + Z – Anuleazã ultima acþiune CTRL + Y – Refã ultima acþiune

Formatarea textului

Formatarea textului þine foarte mult de programul de editare pe care îl folosiþi. Într-un browser de exemplu s-ar putea sã nu funcþioneze tot timpul. Elementele de formatare de text pe care le declanºaþi prin urmãtoarele combinaþii, fie sunt aplicate pe un text selectat, fie sunt activate pentru a se aplica în timp real pe textul pe care urmeazã sã-l introduceþi. CTRL + B  – îngroºare text (Bold) CTRL + I – înclinare text (Italic) CTRL + U  – subliniere text (Underline)

Funcþii avansate

Pe lângã elementele enumerate mai sus, existã câteva funcþii avansate ce pot fi apelate oricând, cu diferite rezultate, atât într-un browser web, cât ºi într-un editor de text. CTRL + F – afiºeazã o fereastrã pe care o puteþi folosi pentru cãutarea unor caractere sau a unor cuvinte în cadrul unui text sau a unei pagini web. F3 – În cazul în care CTRL+F vã duce, în momentul în care apãsaþi pe tasta Enter, la primul rezultat al cãutãrii, o apãsare de F3 vã duce la urmãtorul rezultat. Shift + F3 – Vã selecteazã rezultatul anterior al aceleeaºi cãutãri. CTRL + O – Afiºeazã o fereastrã pentru deschiderea unui document nou. CTRL + S – Salveazã documentul pe care îl aveþi în faþa ochilor. CTRL + N – Creeazã un document nou sau deschide o fereastrã nouã aferentã unui document nou. CTRL + P – Afiºeazã dialogul pentru imprimarea documentului deschis. Apãsarea tastei ALT activeazã meniurile din bara de meniu ºi scoate în evidenþã litera pe care trebuie sã o apãsaþi pentru a accesa respectivele funcþii. ALT + F – Deschide meniul File ALT + E – Deschide meniul de Editare ALT + V – Deschide meniul View Top 40 scurtaturi din taste editor text ms word1

Sunt oare memorabile aceste combinaþii de taste?

Motivaþia din spatele acestor de articole este cât se poate de simplã. Mi se întâmplã de multe ori sã scriu cu diverºi prieteni sau cunoºtinþe lângã mine. Nu de puþine ori am fost întrebat cum de reuºesc sã interacþionez atât de repede cu funcþii avansate ºi butoane de prin meniuri, fãrã sã pun mâna pe un mouse sau un touchpad. Rãspunsul este invariabil acelaºi. Petrec timp în faþa unui computer folosind, în mare parte, aceleaºi aplicaþii. Un alt secret stã însã în câteva combinaþii de taste care funcþioneazã peste tot. Cele înºiruite mai sus se aflã printre ele. E greu sã le þineþi minte pe toate, dar dacã veþi salva acest articol ca semn de carte ºi îl veþi parcurge ocazional, veþi reuºi, iar efectul va fi… “maxim”! sursa:  la playtech.ro]]>

CategoryUncategorized
Tags
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer