1. Nu ºtiu legea, dar îi ºtiu pe judecãtori. Nici ei nu prea ºtiu legea. 2. Poþi sã câºtigi procesul dar sã nu obþii nici un ban. Conteazã cât e de solvabilã partea adversã. De-aia îþi cer onorariul înainte. 3. ªtiu zece avocaþi mai buni ºi mai ieftini ca mine. Tu nu-i ºtii, de-aia eºti aici. 4. Dacã este foarte limpede cã ai dreptate, înseamnã cã te jefuiesc de bani. Ai putea sã câºtigi singur sau sã gãseºti alt avocat, mult mai ieftin, doar pentru formalitãþi. 5. Dacã este foarte limpede cã nu ai dreptate, iar înseamnã cã te jefuiesc de bani. Mai bine cautã un avocat dispus sã accepte o cotã cât mai mare ca onorariu de succes. 6. Tarifele mele sunt variabile, în funcþie de client. Pentru tine, regula este “pânã la ultimul bãnuþ”. 7. Poate e mai bine sã te te împaci cu adversarul din proces ºi sã scuteºti în felul ãsta o mulþime de cheltuieli inutile. De exemplu, cheltuiala cu mine. 8. Sunt maestru la amânãri, recuzãri, contestaþii. Dosarele nu le citesc niciodatã. 9. Dacã îþi cer sã mã plãteºti cu ora, poþi sã stai liniºtit, înseamnã cã sunt un avocat harnic: lucrez cel puþin 48 de ore pe zi. 10. Nu pierd procese! Rectific: Nu! Pierd procese. 11. Eu sunt cel mai bun avocat din lume ! Nu am pierdut niciodatã un proces. Clienții mei, DA !]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer