Cercetãtorii ruși au dovedit cã oamenii se pot vindeca prin credinþa. Cercetãtorii din Sankt Petersburg au reuºit sã gãseascã ºi dovada, descoperind mecanismul ‘material’ al fenomenului divin. ‘Rugãciunea este un remediu puternic. De asemenea, ºi atingerea moaºtelor. Nu numai cã regleazã toate procesele din organismul uman, dar poate reface și psihicul labil al bolnavului’, a declarat Valery Slezin, directorul Institului de Cercetare Neuropsihologicã din Sankt Petersburg. Profesorul Slezin a mai fãcut un lucru neobiºnuit. A mãsurat ‘puterea’ rugãciunii. El a înregistrat electroencefalogramele unor cãlugãri care se rugau ºi a descoperit un fenomen neobiºnuit ºi anume ‘scurt-circuitarea’ activitãții cerebrale a cortexului. Acest fenomen nu poate fi observat decât la bebeluºii de trei luni, când se aflã la sânul mamei lor ºi se simt în siguranþã. Odatã cu maturizarea, acest sentiment al siguranþei se estompeazã, activitatea cerebralã se intensificã iar ritmul biocurenþilor cerebrali devine mult mai lent, cu excepția somnului adânc ºi al rugãciunilor, mai spune omul de științã. Slezin a numit aceastã stare una de ‘veghe’ ºi a demonstrat cã este vitalã pentru fiecare persoanã. Este cunoscut faptul ca bolile sunt cauzate, în special, de situații negative care ne afecteazã starea psihicã. Se pare cã, în timpul unei rugãciuni grijile trec în planul doi sau chiar dispar de tot. Astfel, ambele vindecãri, psihicã ºi fizicã, sunt posibile. Rugãciunile sunt chiar scut pentru radioactivitate! Angelina Malakhovskaya, o altã cercetãtoare din Rusia (Inginerã și Electrofizicianã la laboratorul de Tehnologie Medicalã și Biologicã), a declarat cã serviciile religioase îmbunãtãþesc sãnãtatea individului. Ea a realizat mii de cercetãri cu scopul de a gãsi ºi observa reacþiile corpului uman, înainte ºi dupã slujbele religioase. Concluziile acestor studii au fost cã rugãciunile normalizeazã presiunea sângelui. Rugãciunile pot neutraliza chiar ºi radiațiile, potrivit cercetãrilor. Astfel, s-a observat cã dupã catastrofa de la Cernobâl, nivelul radiaþilor din jurul bisericii Sfântul Arhanghel Mihail, aflatã la numai patru kilometri depãrtare de locul incidentului, era unul normal. Cercetãtorii sunt de pãrere ºi cã apa sfinþitã, semnul crucii ºi chiar ºi sunetul clopotelor pot vindeca boli. De aceea, în Rusia, clopotele bat întotdeauna în cursul epidemiilor. Ultrasunetele emise de clopotele care bat omoarã virușii de gripa, hepatitã și tifos, dar nu numai. Proteinele virușilor se curbeazã și nu mai poartã infecția, a spus Malakhovskaya. Oamenii de ºtiinþã au dovedit, în mai multe rânduri, puterea semnului crucii, a rugãciunilor ºi a slujbelor sãvârºite în Biserica Ortodoxã. Astfel, cercetãtorii ruºi au demonstrat urmãrile concrete ale semnului crucii fãcut deasupra mâncãrii, de pildã. „Am demonstrat cã vechiul obicei de a însemna cu Sfânta Cruce mâncarea ºi bãutura înainte de masã are o însemnãtate misticã profundã. Aceastã tradiþie are consecinþe practice: mâncarea este purificatã în mod real, imediat. Aceasta este o mare minune, care se întâmplã zi de zi”, afirmã electrofiziciana Angelina Malakhovskaya de la Institutul de Cercetare ºi Dezvoltare Psihoneurologicã din St. Petersburg. Malakhovskaya studiazã puterea semnului Sfintei Cruci de mulþi ani. Ea a efectuat un numãr mare de experimente care au fost verificate în mai multe rânduri înainte de a fi prezentate publicului. A rezultat cã dacã se citeºte rugãciunea Tatãl Nostru ºi se face semnul Crucii asupra apei, atunci concentraþia bacteriilor dãunãtoare va fi de o sutã de ori mai micã. Radiaþia electromagneticã dã rezultate mult inferioare. Astfel, recomandãrile ortodoxe de a binecuvânta orice mâncare sau bãuturã nu au numai o valoare spiritualã, ci ºi una preventivã. Apa sfinþitã nu este numai purificatã, ci ea îºi schimbã ºi structura, devine inofensivã ºi poate sã vindece. Aceasta se poate dovedi cu aparate speciale. Spectrograful indicã o densitate opticã mai mare a apei sfinþite, ca ºi cum aceasta ar fi înþeles sensul rugãciunilor ºi l-ar fi pãstrat. Aceasta este cauza acestei puteri unice de a vindeca. Singura limitare este aceea cã ea îi vindecã numai pe cei credincioºi. „Apa «distinge» nivelul de credinþã al oamenilor”, spune Malakhovskaya. Atunci când un preot sfinþeºte apa, densitatea opticã este de 2, 5 ori mai mare, atunci când sfinþirea este efectuatã de o persoanã credincioasã laicã, numai de 1, 5 ori mai mare, dar cu un om botezat ºi necredincios, fãrã cruce la gât, schimbãrile sunt nesemnificative. Ea a descoperit în special proprietãþile bacteriologice ale apei dupã ce a fost binecuvântatã cu o rugãciune ortodoxã ºi cu semnul Sfintei Cruci. Studiul a arãtat, de asemenea, o nouã proprietate, necunoscutã în trecut, aceea a cuvântului lui Dumnezeu de a transforma structura apei, mãrindu-i considerabil densitatea opticã în domeniul spectral al undelor scurte ultraviolete. Se ºtie deja cã apa sfinþitã de cãtre un preot ortodox nu mai prezintã miºcare brownianã ºi nu se mai altereazã cu trecerea timpului. Cercetãtorii au verificat efectul rugãciunii „Tatãl Nostru” ºi al semnului ortodox al Sfintei Cruci fãcute asupra bacteriilor patogene. Au fost prelevate probe de apã din mai multe surse: fântâni, râuri ºi lacuri. Toate probele conþineau stafilococul auriu, un bacil din colon. Ei au constatat cã dacã se rosteºte rugãciunea „Tatãl Nostru” ºi se face semnul Sfintei Cruci peste probele de apã, numãrul bacteriilor periculoase scade de ºapte, zece, sute ºi chiar mii de ori. Experimentele au fost astfel concepute încât sã se excludã posibilitatea unor sugestii mentale. Rugãciunea a fost rostitã atât de credincioºi, cât ºi de necredincioºi, dar numãrul bacteriilor patogene a scãzut. Cercetãtorii au dovedit ºi efectul benefic al rugãciunii ºi al semnului Sfintei Cruci asupra persoanelor. Toþi participanþii la teste au avut presiunea arterialã stabilizatã ºi indicii sanguini îmbunãtãþiþi. Impresionant este faptul cã indicii sanguini s-au modificat înspre însãnãtoºire: persoanelor hipotensive au înregistrat creºteri de tensiune, iar cele hipertensive scãderi de tensiune. S-a observat, de asemenea, cã dacã semnul Sfintei Cruci este fãcut neglijent, de exemplu cu cele trei degete unite incorect sau duse în afara locurilor corecte – mijlocul frunþii, centrul plexului solar ºi cavitãþile umerilor drept ºi stâng – rezultatul pozitiv este mult mai redus sau chiar absent. ]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer