Într-o dimineaþã, un tânãr artist intrã într-o cafenea, fiind foarte entuziasmat cã a fost angajat sã picteze portretul unui om cu bani care avea o firmã de construcþii. În timp ce îºi savura cafeaua bucuros, vãzu un ziar lãsat pe masa vecinã în care era tipãrit cu litere mari urmãtorul titlu VIN VREMURI GRELE. Începu sã se gândeascã tot mai mult la aceste cuvinte. Patronul cafenelei trecu sã-l salute ºi vãzându-l îngrijorat, îl întrebã dacã s-a întâmplat ceva. Acesta i-a rãspuns trist cã trebuie sã plece, cãci “vin vremuri grele”, aºa cã trebuie sã munceascã la lucrarea lui. Patronul începu sã se macine cã poate chiar „vin vremuri grele”. Devenea din ce în ce mai îngrijorat pe mãsurã ce se gândea la vorbele tânãrului. κi sunã apoi soþia rugând-o sã nu se supere dar cã trebuie sã-ºi anuleze comanda pentru rochia cea nouã, deoarece este cam scumpã ºi s-au anunþat „vremuri grele”. Aceasta sunã la magazinul unde îºi comandase rochia ºi o rugã pe patroanã sã-i anuleze comanda. κi ceru scuze dar …„Vin vremuri grele” ºi trebuie sã facã economii. Patroana n-a avut încotro ºi a anulat comanda, dar îºi aminti cã a auzit ea la ºtiri cândva cã „Vin vremuri grele”. Aºa cã a sunat imediat la firma de construcþii pe care o angajase pentru executarea unei lucrãri de extindere a magazinului. L-a anunþat pe constructor cã va renunþa pentru moment la lucrare, deoarece “ vin vremuri grele “ ºi nu îºi poate asuma un asemenea risc în acest moment. Constructorul s-a întristat la auzul acestei veºti, motiv pentru care s-a grãbit sã-l sune pe tânãrul artist spunându-i cã doreºte anularea comenzii pentru portret, întrucât „vin vremuri grele” ºi cã acesta nu este un moment potrivit ca sã cheltuie banii lucruri artistice. Copleºit de supãrare, tânãrul artist a acceptat cu resemnare vestea, cã doar s-a întâmplat aºa cum a anticipat. Simþindu-se trist, porni înspre cafeneaua favoritã sã-ºi înece amarul cu un pahar de vin. În timp ce stãtea din nou aºezat la masa lui, zãri ziarul pe care scria „Vin vremuri grele”. De data asta s-a ridicat ºi a luat ziarul pentru a-l cerceta mai bine. Data ziarului era de acum 5 ani. Cineva despachetase farfurii pentru restaurant.]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer